Praha Jeruzalém

Podle zprávy Ministerstva zdravotnictví Izraelská bezpečnostní agentura od 10. května identifikovala 4 089 případů nákazy koronavirem, uvedl Calcalist.

Exkluzivní zpráva Omera Kabira, Calcalist, 26. května 2020

Špionáž Izraelské bezpečnostní agentury (ISA – známá spíš jako Shin Bet), byla podle zprávy Ministerstva zdravotnictví odpovědná za včasné odhalení asi třetiny všech ověřených případů nákazy koronaviru (Covid-19) v zemi.

Zpráva byla zaslána parlamentnímu podvýboru pro tajné služby a přístup k ní exkluzivně získal Calcalist.

Od 10. května Shin Bet identifikovala asi 4 089 případů nákazy koronavirem.

Podvýbor má v úterý svolat jednání o prodloužení nouzových opatření, podle kterých byl program technologického dozoru ISA původně aktivován. Nouzová nařízení byla původně vládou schválena ve zrychleném režimu bez schválení Knessetem.

Minulý týden, úřad předsedy vlády, který na ISA dohlíží, předložil návrh zákona, který má ISA umožnit využít její technologické možnosti k boji proti šíření Covid-19 i nadále. „S ohledem na mimořádný stav, který v Izraeli stále přetrvává, a s ohledem na potřebu pokračovat v řešení situace způsobené novým typem viru, přezkoumáváme možnost rozšíření využití tajných služeb,“ říká doprovodná zpráva.

Mezitím se vláda rozhodla omezit pravomoce ISA a umožnit jí sledovat polohu mobilů pouze ve výjimečných případech, kdy nestačí běžná epidemiologická studie.

Nová zpráva podle Calcalist umožňuje nahlédnout do reálných schopností ISA a počtu Izraelců, kteří byli agenturou vytrasováni. Až dosud bylo publikováno jediné číslo o a to před dvěma měsíci, dva týdny po zahájení programu, kdy ISA uvedla, že identifikovala kolem 500 případů nákazy koronavirem.

Podle této zprávy, od začátku zapojení ISA do projektu, požádalo Ministerstvo zdravotnictví o informace o 16 587 Izraelcích, kteří byli pozitivně testováni na Covid-19, z toho 322 spadalo do týdnu končícím 10. května. Na základě toho poskytla ISA informace o 11 889 lidech a z toho o 156 v týdnu končícím 10. května.

Bylo odesláno přibližně 80 072 textových zpráv informujících lidi, že byli v kontaktu s infikovaným, včetně 1 217 v týdnu mezi 3. a 10. květnem.

„Proces zasílání textových zpráv a volání lidem, kteří byli vystaveni možné nákaze koronavírem a nebyli dle oficiálních hlášení v karanténě, byl dle webových stránek Ministerstva zdravotnictví plně funkční od 3. května (do 10. května). ) Bylo rozesláno 5 592 zpráv, přičemž od 7. května bylo operátorem voláno těm, kteří po dvou textových upomínkách stále nereagovali. 7. května proběhlo celkem 93 hovorů a v důsledku toho vyplnilo karanténní formulář 34%, tedy 32 lidí,“ uvádí se ve zprávě.

Další část zprávy se pokouší analyzovat účinnost nástrojů špionáže ISA.

„Systém ISA ospravedlnil svou činnost včasným odhalením třetiny všech ověřených případů nákazy ...

ISA je tedy schopna oslovit mnohem více lidí, kteří mohli být v kontaktu s nakaženými (nejméně dvakrát tolik než zjistilo běžné trasování), a proto má výrazně vyšší schopnost zastavit nárůst infekce.

Ze všech ověřených případů bylo identifikováno minimálně 4 089 výhradně ISA. Podobně bylo 4 688 nakažených identifikováno prostřednictvím běžného trasování, ale většina z nich byly případy blízkých rodinných příslušníků. Ve světle postupného otevírání ekonomiky a uvolňování restrikcí tedy pokračujeme v tom, jak nadále využívat výhod tohoto systému, což by mělo mít za následek rostoucí počet odhalených lidí, kteří byli v kontaktu s jakýmkoli novým ověřeným případem.“

Zpráva také popisuje několik problémů a chyb, ke kterým během používání nástrojů špionáže ISA došlo. V malém počtu případů a v důsledku pochybení laboratoří zaslala ISA (Ministerstvu zdravotnictví) podrobnosti o občanech, kteří nebyli nakaženi. Vyskytlo se také několik případů, kdy byli, v důsledku chyby při zadávání identifikačních čísel do systému, někteří přenašeči nákazy vytrasováni dvakrát.

 

28. 05. 2020 04:57 147 Daniel Žingor Zdroj: United with Israel

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem