Praha Jeruzalém

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

2020

8. volební období

148

USNESENÍ

zahraničního výboru

ze 45. schůze

ze dne 11. června 2020

 

ke společnému prohlášení ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka a jeho dvou předchůdců týkající se Izraele

Po úvodním vystoupení ministra zahraničních věcí Mgr. Tomáše Petříčka, Ph.D., zpravodajské zprávě posl. Ing. Moniky Červíčkové a po rozpravě

 

zahraniční výbor

 

vyjadřuje podporu strategickému partnerství mezi Českou republikou a Státem Izrael, které je založeno na vzájemném respektu, společných hodnotách a zájmech a jehož cílem je bezpečnost a prosperita obou zemí;

připomíná usnesení Poslanecké sněmovny č. 748, bod II. z 19. října 2019, v němž Poslanecká sněmovna odmítá jakékoliv zpochybňování práva Státu Izrael na existenci a obranu;

vyzývá vládu, aby se zasadila o brzké konání společného jednání s novou vládou Státu Izrael;

odkazuje na platnou koncepci české zahraniční politiky z roku 2015 a připomíná, že Česká republika bude nadále podporovat cíle blízkovýchodního mírového procesu;

s odkazem na závěry jednání nejvyšších ústavních činitelů z 11. března 2020 vyjadřuje naději, že mírová iniciativa Spojených států amerických „Peace to Prosperity“ je konkrétním návrhem, který má potenciál dát blízkovýchodnímu mírovému procesu novou dynamiku, jež povede k obnovení přímých jednání obou stran; 

věří, že zveřejnění předmětného společného prohlášení nenarušilo vztahy mezi Českou republikou a Státem Izrael;

pověřuje zpravodajku výboru posl. Ing. M. Červíčkovou, aby s výsledkem jednání zahraničního výboru seznámila Poslaneckou sněmovnu. 

 

 

                                                 Ing. Monika Č e r v í č k o v á v.r.

                                                            zpravodajka výboru

                                           

       MUDr. Pavel Plzák  v.r.                                                            JUDr. Ondřej V e s e l ý v.r.

            ověřovatel výboru                                                                          předseda výboru

 

16. 06. 2020 06:19 128 Karel Sedláček Zdroj: Redakce Israel.cz

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem