Praha Jeruzalém

Ministryně pro strategické záležitosti Orit Farkash-Hacohen poblahopřála EU k „zaujetí pevného postoje k lživé kampani, s níž se potýká.“

Autor: Aryeh Savir, TPS, 18. června 2020

Palestinská nevládní organizace BADIL - „Středisko zdrojů pro palestinské bydlení a práva uprchlíků“ oznámila, že jim Evropská unie (EU), poté, co BADIL odmítla podepsat dohodu požadující zpřetrhání vazeb na terorismus, zrušila grant v hodnotě 1,7 milionu EUR.

V lednu 2020 se palestinská síť nevládních organizací (PNGO), jejímž je BADIL členem, postavila proti nové doložce v grantových smlouvách EU s palestinskými nevládními organizacemi, která zakazuje spolupráci nebo financování organizací a jednotlivců uvedených na seznamech teroristů EU.

PNGO tvrdí, že jsou tyto teroristické organizace „politickými stranami“.

V květnu BADIL zveřejnila dokument, kde říká, že je nová grantová doložka EU „nejen morálně a politicky nepřijatelná, ale také nezákonná ve vztahu k mezinárodnímu právu“.

Zamítnutý grant BADIL byl určen pro společný projekt „Mobilizace pro spravedlnost v Jeruzalémě“. Cíle projektu zahrnují zdokumentování „přestupků“ izraelských úřadů v Jeruzalémě.

BADIL je jednou ze 130 palestinských organizací, které odmítají podepsat grantová pravidla EU stanovující, že příjemci grantů mají zakázáno převádět pomoc EU teroristickým skupinám nebo subjektům.

Izraelské Ministerstvo pro strategické záležitosti (MSA) za poslední rok vede kampaň s představiteli EU za okamžité ukončení udělování grantů palestinským nevládním organizacím, které odmítají omezit své vazby na terorismus.

MSA dříve odhalilo vazby mezi údajnými palestinskými organizacemi pro lidská práva a teroristickými skupinami.

Ze zprávy zveřejněné začátkem tohoto roku „The Money Trail“ a z dalších zjištění organizací, jako je nevládní organizace Monitor, vyplynulo, že instituce EU udělily miliony eur finanční pomoci palestinským organizacím, které mají vazby na teroristické subjekty a propagují bojkot proti Izraeli.

Kromě toho MSA nedávno zveřejnilo svou zprávu „Krvavé peníze“, která poukazuje na vazby mezi teroristickými organizacemi a různými nevládními organizacemi podporujícími protiizraelské bojkoty. Jako případová studie byla použita nevládní organizace „Addameer“, která má úzké vazby na teroristickou skupinu Lidová fronta pro osvobození Palestiny (PFLP). Zpráva odhalila, jak některé teroristické organizace maskují svou činnost a minulost svých členů, aby získaly kredibilitu a následně finanční prostředky západních zemí.

Podle této zprávy bylo 11 bývalých a současných zaměstnanců Addameeru členy PFLP, z nichž někteří sedí  izraelském vězení za svou účast na smrtících teroristických útocích.

Zpráva popisuje tyto vysoké představitele jako „aktivisty za lidská práva ve dne a teroristy v noci“.

Například vůdce teroristické buňky PFLP, který sestrojil a odpálil bombu použitou při teroristickém útoku Dolev v srpnu 2019, který zabil šestnáctiletou Izraelku Rinu Šnerb, byl Samir Arbeed. Do roku 2017 ovšem pracoval jako účetní společnosti Addameer.

Během Arbeedova fungování získala společnost Addameer, od členských států EU, včetně Švýcarska, Irska, Norska, Dánska, Nizozemska, Švédska, španělských obcí a baskické vlády, téměř dva miliony eur.

Ministryně pro strategické záležitosti Orit Farkash-Hacohen poblahopřála EU k „zaujetí pevného postoje k lživé kampani, s níž se potýká.“

Izrael „usiluje o to, aby EU nepodléhala nelegitimním požadavkům zúčastněných palestinských organizací, a nadále trvá na tom, aby finanční prostředky daňových poplatníků EU nebyly používány k financování nevládních organizací s vazbami na terorismus. Nedávné odmítnutí EU je dalším krokem správným směrem,“ dodala.

 

19. 06. 2020 07:14 130 Daniel Žingor Zdroj: United with Israel

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem