Praha Jeruzalém

„Provdejte své dcery, dokud je jim 12 nebo 13,“ protože „oddaloválení manželství zvyšuje zkaženost a homosexualitu,“ říká katarský sociolog Abd Al-Aziz Al-Ansari.

Od: MEMRI, 6. října 2020

Podle katarského sociologa Abda al-Azize al-Khazraje al-Ansariho je výzva ženské organizace v Gaze na konferenci o otázce manželství dětí součástí „satanského“ židovského spiknutí s cílem zničit palestinskou společnost.

Al-Ansari ve videu nahraném 28. srpna na svůj YouTube kanál tvrdí, že „správný“ věk pro vdávání dívek je 12 nebo 13 let a že zpoždění manželství vede ke zkaženosti, homosexualitě, lesbismu, prostituci a sodomii.

„V jemenské společnosti – a naneštěstí to mnoho lidí rozčílí – stále provdávají své dcery ve správném věku. Rané manželství je u nich tradicí. Provdávají své dcery ve věku 12 nebo 13 let,“ řekl.

„To nenechává Kongres USA v klidu. Nemohou kvůli tomu spát. Kongresmani se chtějí setkat s vládou USA, aby o tom diskutovali. Proč, milí muslimové? Protože oddálení věku manželství vede společnost ke zkaženosti. Vede to k nárůstu neřesti, lesbismu, lesbickému feminismu,  homosexualitě, zkaženosti a všech těchto věcech. O tom všem jsem se zmínil ve své knize o ranném manželství.“

Al-Ansari poté vydal obyvatelům Gazy varování:

„Požadavek na svolání konference, který vznesla takzvaná asociace AISHA [Organizace na ochranu žen a dětí], je satanským požadavkem. Židé vás nedokázali zničit, zabít, zneuctít a obsadit. Jaké tedy mají řešení? Chtějí vás zničit sociálně tím, že rozšíří vaši zkaženost, prostituci, lesbismus, homosexualitu, sodomii, oddálí věk manželství,“ řekl.

„Toto není sdružení AISHA, ale sdružení Goldy Meirové. Toto je satanské sdružení, které požaduje oddálení věku manželství. Vyžaduje změnu Alláhových zákonů tady na zemi. Toto je zpráva pro naše obyvatele Gazy: Pozor! Pozor! Provdejte své dcery ve věku 12 nebo 13 let. Provdejte je! Nenechte se (Židy) oklamat. Ve jménu Alláha ó lide Gazy, toto bude stéblo, které vám přerazí hřbet. Pokud to takto necháte projít.“

AISHA je ženská nezávislá palestinská organizace založená v roce 2009, která usiluje o dosažení genderové integrace prostřednictvím ekonomického posílení a psychosociální podpory marginalizovaným skupinám v pásmu Gazy se zaměřením na město Gazu a severní oblasti.

 

07. 10. 2020 06:48 473 Daniel Žingor Zdroj: United with Israel

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem