Praha Jeruzalém

Dvě třetiny všech útoků kameny a Molotovovými koktejly v Judeji a Samaří nejsou do každoroční výroční zprávy armády vůbec zahrnuty.

Autor: Batya Jerenberg, World Israel News, 10. ledna 2021

IDF ve svém shrnutí za rok 2020 vážně podhodnotila počet teroristických incidentů v Judeji a Samaří, uvedly v noci na sobotu Maariv.

Podle IDF došlo v uplynulém roce v Judeji a Samaří ze strany Palestinců k 1500 útokům kameny a 229 Molotovovými koktejly. Bližší pohled na data však ukázal, že armáda uvádí a zahrnuje pouze pokusy o zmrzačení a zabití civilistů v automobilech a osadách. Útoky na vojáky, separační plot a základny IDF nebyly záměrně zahrnuty.

Podle reportéra Kalmana Liebskinda, když požádal mluvčího IDF o zveřejnění plného počtu, vyletěla čísla na 3 951 útoků kameny a 699 Molotovovými koktejly. To znamená, že plných 62% respektive 67% těchto útoků nebylo do závěrečné zprávy vůbec zahrnuto.

Mluvčí IDF neuvedl důvod pro vyloučení dvou třetin útoků, kromě sdělení, že „někdo“ před dvěma lety změnil kritéria pro hlášení těchto čísel veřejnosti a od té doby to tak jednoduše zůstalo. Liebskind dodal, že na základě jeho dotazů armáda uvedla, že „Od roku 2021 budou data zveřejňována způsobem, který bude zahrnovat i házení kamenů a Molotovových koktejlů na síly IDF.“

Liebskind, který toto s poukazem na tento rozpor zveřejnil na webových stránkách Hakol Hayehudi, uvedl, že dostal stejnou odpověď, jakou mu IDF dala už před dvěma lety, kdy tento web takto pozměněná čísla zveřejnil poprvé.

Otázkou zůstává, proč IDF neinformuje veřejnost ve vztahu k počtu teroristických útoků, které utrpěli obyvatelé a vojáci v Judeji a Samaří, s plnou otevřeností.

Souběžný článek víkendového vydání novin Besheva zaznamenal rozdílný počet útoků i v civilním sektoru, jak zaznamenala organizace poskytující první pomoc Hatzalah, která pomáhá všem obyvatelům Judeje a Samaří.

Ve své vlastní zprávě z konce roku Hatzalah zaznamenala 1884 incidentů Arabů útočících kameny na automobily, což je o 26% více, než uvedla IDF. Rozpor v kategorii Molotových koktejlů je ovšem mnohem závažnější, protože na silnicích zaznamenali 495 takových incidentů, což je více než dvojnásobek oficiálně uváděného počtu.

Hatzalah zpráva poukázala na to, že ve skutečnosti by měl být vyšší dokonce i jimi udávaný počet, protože incidenty útoky kamením nebo Molotovovým koktejlem byly započítány vždy jen jednou, i když pachatelé zaútočili na více než jedno auto.

Hatzalah také spočítal asi 50 případů lahví naplněných barvou a igelitových tašek hozených do automobilů, což by mohlo snadno způsobit, že řidiči ztratí kontrolu nad svými vozy, i když „zázrakem, v těchto případech neměly zasažené autobusy ani vozidla žádné vážné dopravní nehody.“

To se průměrně na silnicích v tomto regionu rovná asi 6,5 útokům denně. Bylo tedy jen otázkou štěstí, že byl počet zraněných tak nízký – tedy 154 lidí, včetně 71 civilistů a poškozeno bylo 668 vozidel.

Vzhledem k tomu, že tyto útoky jsou právně vnímány za pokus o vraždu, může být překvapivé, když zjistíme, že v letech 2019-2020 bylo soudně zahájeno pouze 419 případů proti útočníkům s kameny a 262 proti těm, kteří házeli Molotovovy koktejly. IDF zveřejnila tato čísla poté, co o ně podle izraelského zákona o svobodnému přístupu k informacím požádala organizace Lavi, která bojuje za řádnou správu a občanská práva.

 

11. 01. 2021 06:39 118 Daniel Žingor Zdroj: World Israel News

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem