Praha Jeruzalém

Izraelská populace v Judsku a Samaří vzrostla v roce 2020 o 2,6%, což je více než roční míra růstu 1,7% v celém státě Izrael.

Od: TPS, 21. ledna 2021

Předseda rady Yesha David Elhiyani nedávno uvedl: „Nepřestaneme usilovat o naši vizi milionu obyvatel v Judeji, Samaří a údolí Jordánu a o uplatnění naší suverenity v těchto oblastech.“

Elhiyani dodal: „Pro naše drahé obyvatele a pro stát Izrael pokračujeme v našem úsilí ze všech sil.“

Rada Yesha je zastřešujícím orgánem všech organizací působících v Judeji a Samaří.

Izraelská populace v Judeji a Samaří vzrostla v roce 2020 o 2,6%, což bylo více než roční růst v celém státě Izrael (pro rok 2020 1,7%).

Podle údajů předložených Radou Yesha měla na konci roku 2020 izraelská populace v Judeji a Samaří 476 000 obyvatel ve zhruba 150 lokalitách.

Toto číslo nezahrnuje izraelské obyvatele žijící v oblasti Jeruzaléma za demarkační linií.

Rada Yesha zdůraznila, že v posledním desetiletí došlo k průměrnému růstu o 3,8% ročně.

„Ačkoli je tempo růstu vyšší než v jiných částech země, dochází k jeho dlouhodobému a alarmujícímu poklesu,“ varoval Elhiyani. „Desítky lokalit v Judeji, Samaří a údolí Jordánu, které nejsou regulovány (zákonem) a nemohou se nadále rozvíjet, jak by chtěly, toto číslo také ovlivňují,“ dodal s odkazem na skutečnost, že Izrael dosud nad těmito územími nevyhlásil svrchovanost a že některá společenství nejsou státem uznána.

„Nyní trpíme důsledky zastavení plánování, které skončilo před čtyřmi lety. Mělo by se zvýšit úsilí pro územní schvalování v této oblasti a mělo by se zabránit zbytečným zpožděním způsobeným byrokracií a nedostatkem pracovních sil,“ uvedl Elhiyani.

V posledním desetiletí se počet Izraelců žijících v Judeji a Samaří zvýšil o 147 829 obyvatel, což představuje nárůst o přibližně 45% za 10 let a průměrně 14 783 nových obyvatel ročně.

Největšími lokalitami v Judeji a Samaří jsou města Modi’in Illit, Beitar Illit, Ma’ale Adumim a Ariel, kde žije 206 358 těchto obyvatel – tedy 43%.

Lokalitou, ve které v roce 2020 přibylo největší množství nových obyvatel (v absolutních číslech), je Alei Zahav a nejmenší lokalitou v Judeji a Samaří je Niran v údolí Jordánu.

Pokud jde o růst v lokalitách, potom měl nejvyšší tempo růstu v roce 2020 Bruchin v regionální radě Samaří s 18,4%. Mezi dalšími lokalitami, které výrazně vzrostly, byly Maskiot v údolí Jordánu se 14,3%, Beit Arava s 13,5%, Migdalim v Samaří s 12,8% a Sansana na hoře Hebron s 11,2%.

 

22. 01. 2021 06:54 118 Daniel Žingor Zdroj: United with Israel

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem