Praha Jeruzalém

Šéf regionální rady Samaří naléhá na ministry, aby prohlásili Jozuův oltář národním parkem a „ochránili tak toto historické místo pro Izrael a celé lidstvo.“

Od: Arutz Sheva, 15. února 2021 21:26

Šéf regionální rady Samaří Yossi Dagan mluvil s ministrem vnitra Aryeh Derim a ministryní životního prostředí Gilou Gamliel s žádostí, aby byl oltář Jozue Ben-Nuna prohlášen za národní park.

Asi před týdnem totiž Palestinská samospráva toto místo zpustošila a části zdi obklopující oltář zbořila, aby tu vytěžila štěrk. Regionální rada Samaří zahájila bleskovou operaci za účelem rehabilitace tohoto místa.

Dagan uvedl, že Palestinská samospráva nejenže nechrání historická místa Oblasti B, ale že se snaží je, v rozporu s 5-ti mezinárodními úmluvami o ochraně památek a kulturních památek po celém světě a úmluvami podepsanými se státem Izrael, úmyslně poškodit.

„Stát Izrael se zavázal chránit tato a podobná místa, a to jak k zachování historických míst, která jsou důležitá pro izraelský lid, tak k ochraně kulturního dědictví celého lidstva. Stejně jako stát Izrael zasáhl a prosadil zastavení znečišťování ovzduší ve vesnicích Oblasti B, když viděl, že Palestinská samospráva nic nedělá, měl by stát Izrael zasáhnout i zde, když je jasné, že aby ochránil památky v Judeji a Samaří, musí okamžitě konat.“ Dagan tedy požaduje, aby „byl Jozuův oltář prohlášen národním parkem se vším, co z toho vyplývá“.

Předseda Yaminy a kandidát na předsedu vlády Naftali Bennett včera (v neděli) oltář Jozue Ben-Nuna na hoře Ebal sousedící s Šekemem, společně s vedoucím regionální rady Samaří Yossi Daganem a jeho zástupcem Davidem Ben-Tzionem, navštívil.

Během své návštěvy na místě natočil Bennett poselství pro mezinárodní veřejnost informující o zničení památky Palestinskou samosprávou.

„Představte si, co by se stalo, kdyby se ISIS pokusil svrhnout Sochu svobody nebo Eiffelovu věž, jaké výkřiky hořkosti by se rozléhaly po celém světě. Jsem teď tady, v kopcích Samaří, na starověkém židovském místě, jednom z nejstarších židovských míst, která kdy byla objevena. 3 200 let starý Jozuův oltář na hoře Ebal.“

 

„Na této hoře, před 3200 lety, vyšel židovský lid z Egypta, překročil řeku Jordán, která protéká právě tudy, prošel Šekemem a soustředil zde poslední centrální shromáždění židovského lidu, než se rozešli budovat naši národní domovinu po celé izraelské zemi – právě tady,“ řekl.

„Před několika desítkami let objevil tento oltář slavný archeolog Adam Zertel a našel důkazy, že se jednalo o původní židovský oltář. Bohužel před několika dny začala Palestinská samospráva toto místo ničit.“

„Je to neuvěřitelné! Jde o barbarský čin, který charakterizuje pouze ISIS a další extremistické islámské organizace, které chtějí zničit starobylá místa jiných národů. Jako bývalý izraelský ministr obrany vám ovšem můžu říct: Nikdo se nikdy nebude dotýkat našeho židovského dědictví, my zachováme naši historii, aby zajistila naši budoucnost,“ řekl Bennett.

 

16. 02. 2021 06:51 194 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem