Praha Jeruzalém

Nový předvojenský seminář pro nábožensky založené ženy nabídne pokročilé IT vzdělání a krok k vstupu do elitních kybernetických jednotek IDF.

Autor: Paul Shindman, World Israel News. 3. března 2021

Dopoledne židovská studia a odpoledne technologický výcvik.

Nový předvojenský seminář se připravuje na přijetí prvních studentů do programu kombinujícího studium Tóry a výpočetní techniky, který připraví půdu pro nábožensky založené židovské ženy, aby mohly vykonávat svou národní službu v elitních jednotkách kybernetických technologií, uvedly ve středu Izrael Hayom.

Ortodoxní židovské ženy obecně kvůli dodržování náboženských předpisů v IDF neslouží. Věřící ženy jsou však v mnoha případech silně sionisticky založeny. Často se zapisují do „národní služby“ a pomáhají v nemocnicích, znevýhodněných komunitách a imigračních centrech. Nový program jim nabídne cestu k ještě zásadnějšímu přispěvku k národní bezpečnosti.

Mabat, midrasha neboli ženská vysoká škola, bude nabízet studijní programy Tóry, halachy (židovské právo) a židovském myšlení, s paralelní dráhou vedoucí k bakalářskému titulu v oboru počítačových věd nebo softwarového inženýrství se specializací na obor správy dat a počítačové studie.

Absolventi získají šanci připojit se buď k tajným technologickým jednotkám v národní bezpečnostní agentuře Shin Bet, nebo k jednotkám kybernetické obrany a technologie IDF.

V čele ženské vysoké školy je několik bývalých vysokých důstojníků IDF a General Security Service (Shin Bet), včetně bývalého šéfa zpravodajských služeb IDF brigádního generála Dudu Tzura a Arika Barbinga, bývalého vysokého činitele GSS, který vedl agenturu pro kyberprostor.

„Doporučujeme mladým ženám, aby spojily posvátné se světským. Tato kombinace obojího je naše doktrína vykoupení, je to lid Izraele s jeho zemí a půdou - rostoucí a vzkvétající,“ uvedla Maya Ohana Moreno, jedna z lektorek programu, jejíž manžel Emanuel Moreno padl ve válce v Libanonu v roce 2006 a jehož přísně tajná práce stále vyžaduje, aby jeho obraz zůstal utajen.

Zakladatelé programu říkají, že vedení nejlepšími IDF a zpravodajskými důstojníky udělá zázraky, když pomůže ženám získat přístup k těm nejprestižnějším jednotkám.

Studenti, kteří jsou přijati do semináře „si budou moci vybrat mezi národní nebo vojenskou službou a získají přípravu, plnou podporu a vedení při přijímacích zkouškách do technologických jednotek kdekoli v rámci celého bezpečnostního aparátu,“ uvádí se v prospektu programu.

„Technologické vzdělání v rámci midrashy jim dá výhodu oproti ostatním kandidátům a povede je k pokročilým a kvalitním pozicím v technologických jednotkách.“

Podplukovník v záloze Rami Lieber, ředitel Netivei Torah and Technology Association a jeden ze zakladatelů semináře, řekl před sedmi lety, že založili program „Pisgah“ (vrchol) pro školení mladých mužů a žen v kybernetické oblasti, ale „ uvědomili jsme si, že toto portfolio je třeba rozšířit “, aby zahrnovalo i věřící ženy.

„Nechali jsme vybudovat duchovní a technologický výcvik – aby se každý mohl rozhodnout, zda půjde do národní nebo vojenské služby,“ řekl Lieber pro Israel Hayom.

Jsou tu i ​​další předvojenské přípravné školy pro nábožensky založené ženy, které je připravují na služby v různých oborech IDF s vysokými standardy. Například Lapidot Mechina má za cíl nechat třetinu svých absolventů absolvovat důstojnický výcvik v IDF. Očekává se však, že Mabat bude provádět přísné kontroly kandidátů kvůli stanovenému cíli integrovat do elitních technologických celků mladé ženy.

Přestože mladé ženy, které se místo IDF věnují národní službě, mají povinnou službu pouze jeden rok, ženská vysoká škola tvrdí, že se prakticky nemůže stát, že by nevykonávaly významnou a dlouhodobou službu, v některých případech i přesahující dva roky.

„Data nám ukazují, že dívky, které dosáhnou takovýchto pozic, tu zůstávají i druhý rok téměř ve sto procentech. V armádě pak dokonce pokračují v mnohem delší službě,“ uvádí škola.

 

07. 03. 2021 05:26 201 Daniel Žingor Zdroj: World Israel News

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem