Praha Jeruzalém

„Jákob vyšel z Beer-šeby a vydal se (právě touto cestou) směrem k Cháranu.“ (1. Mojžíšova 28,10) „A šel po svých starých cestách (těchto) od Negevu až k Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem...“ (1. Mojžíšova 13, 2-3) „Pomazali Davida za krále nad Izraelem... Král a jeho muži se vydali (po této cestě) do Jeruzaléma.“ (2 Samuelova 5: 3-6)

Autor: Nosson Shulman, licencovaný průvodce, 4. listopadu 2021

Dnes navštívíme jedno z mých nejoblíbenějších průvodcovských míst, které se nachází v srdci biblického Izraele. Bez průvodce toto místo zvané „Cesta patriarchů“ vypadá jako obyčejná (ale čistá) polní cesta s krásnými panoramatickými výhledy, ale je to mnohem víc! Na této trase se procházíte po skutečné cestě, po které několikrát kráčeli Abraham, Izák, Jákob, Josef a král David. Dnes je tato oblast (osvobozená IDF během šestidenní války v roce 1967) životně důležitá pro bezpečnost Izraele!

Tato starobylá cesta (spojující židovská města Neve Daniel a Alon Švut) je pozůstatkem mnohem větší cesty, která začínala v Ber Šévě na jihu Izraele a pokračovala na sever a sahala až do Šekemu a Dothanu. Cestou procházela biblickými městy Hebron, Betlém, Jeruzalém, Bejt El a Šiló. Většina příběhů zaznamenaných v knize Genesis se odehrála ve městech podél této cesty.

Cesta je také známá jako „páteřní cesta“. Vzhledem k jedinečné topografii Judských hor byla tato trasa jediným místem, kde by hlavní silnice dávala smysl. Mírně vpravo nebo vlevo od cesty se totiž nachází nespočet hlubokých roklí a strmých kopců, které by cestujícím ztěžovaly průjezd. Trasa uprostřed („páteř“ pohoří) je však přirozeně rovná, takže je pro pocestné výhodná.

Když Abraham poprvé přišel do Izraele, vstoupil do Šekemu a vydal se po této trase na jih až do Bejt El, kde se mu zjevil Bůh a řekl mu, že dá Izrael jeho potomkům. Poté se vydal postavit svůj stan a postavit oltář. Poté se vydal na jih a procházel úsekem cesty, který dnes navštěvujeme (Genesis 12).

Kdybyste toto místo navštívili v obzvlášť osudný den před zhruba 4000 lety, viděli byste spěchajícího muže, jak vás míjí na cestě a snaží se uniknout s nasazením života. Dotyčným mužem by byl Jákob, prchající před hněvem tohoto bratra Ezaua (Genesis 28 a 29).

Když se Jákob se svými ženami a dětmi vrátil do Izraele, vstoupil do Šekemu a vydal se po této starobylé silnici na jih. Jedna z jeho žen, Ráchel, byla v pokročilé stádiu těhotenství. Po průjezdu Jeruzalémem, nedaleko Betléma, začala rodit. Přestože Ráchel porodila zdravého chlapce jménem Benjamín, zemřela a byla pohřbena u cesty.

Po pohřbu pokračoval Jákob se zbytky své rodiny na jih, až dorazil do oblasti, kde stojíme dnes. Hned u cesty Jákob rozbil svůj stan na místě zvaném Migdal-Eder. (Genesis 35).

Tato cesta byla kdysi porostlá hustým přírodním dubovým lesem, který byl součástí řetězce lesů, jenž začínal v jižním Turecku a pokračoval až do Hebronu (nárazníkové pásmo mezi středomořským podnebím a polopouští). Jižně od Hebronu není dostatek srážek, které by tyto dubové lesy uživily.

Když několik Jákobových synů páslo v Šekemu, poslal Jákob svého oblíbeného sedmnáctiletého syna Josefa, aby zkontroloval své bratry. Jediná cesta, kterou se Josef mohl vydat, je samozřejmě Cesta patriarchů. Když se Josef se svými bratry setkal, prodali ho do otroctví a pak Jákobovi tvrdili, že ho sežralo divoké zvíře (Genesis 37).

Dnes je těžké uvěřit, že by bratři něco takového tvrdili, protože se zdá přitažené za vlasy, že by v této oblasti žila nebezpečná zvířata. Ale vzhledem k tomu, že tato oblast byla kdysi plná lesů a divoké zvěře, dává smysl, že jim Jákob uvěřil. Skutečně, pouhé čtyři minuty jízdy odtud David zahnal lvy, kteří se v oblasti potulovali.

Kde jsou lesy dnes? Na přelomu 19. a 20. století osmanští Turci, kteří Izrael ovládali, zničili většinu zdejších stromů kvůli stavbě železnic a továren. Ačkoli je dnes Izrael známý množstvím lesů, téměř všechny byly ručně vysázeny KKL po založení Státu Izrael v roce 1948.

V období Druhého chrámu měla cesta i nadále velký význam. S tímto místem je ostatně spojen každoroční židovský svátek Chanuka. Helénští Řekové, kteří zde vládli, chtěli, aby se Židé asimilovali a praktikovali pohanství. Z dodržování židovských zákonů udělali hrdelní zločin, zmocnili se Svatého chrámu a znesvětili ho tím, že z něj udělali místo uctívání modly Dia.

Malá skupina zbožných židovských bratří zvaných Makabejci se chtěla zachovat věrnost Tóře a vzbouřila se. Nečekali, že válku proti přesile ozbrojených sil vyhrají, ale s Boží pomocí zvítězili v prvních třech bitvách (asi 167 př. n. l.).

Ke čtvrté bitvě došlo jižněji v Halhulu, kde byli židovští povstalci obléháni. Bůh vyvolal vzpouru poblíž rodného města řeckého generála, kterému nezbylo než obléhání zrušit a vrátit se domů a nechat vzbouřence bez odporu. Touto cestou se vydali na pochod do Jeruzaléma a znovu vysvětili Svatý chrám. Když dorazili do Jeruzaléma, měli jen tolik oleje, že jim vystačil na jeden den, ale Bůh udělal zázrak a vydržel jim osm dní. Proto se Chanuka slaví osm dní.

V dobách Svatých chrámů měli Židé přikázáno navštívit Jeruzalém třikrát do roka (Pesach, Sukot a Šavuot). Každý, kdo žil jižně od Jeruzaléma, se tam dostával po této starobylé silnici (zbytek cesty, kterou dnes navštěvujeme, se nachází zhruba v polovině cesty mezi Hebronem a Jeruzalémem). Aby člověk mohl vstoupit do Chrámu, musel být čistý. Jedním ze způsobů, jak se očistit, bylo vstoupit do mikve (rituální lázně). Cesta oplývala mikvemi, včetně jedné obrovské, jejíž dobře zachovalé ruiny mohou turisté navštívit i dnes.

Nakonec se vlády nad Izraelem ujali Římané a silnici zmodernizovali. Byly zde nalezeny dva římské milníky. Na jednom stálo „11 mil“ do Jeruzaléma, na druhém „12 mil“. Jedná se o moderní obdobu značek u silnice, které vás informují o tom, kolik kilometrů zbývá do dosažení cíle.

V roce 1888 Osmané trasu vydláždili. Dnešní dálnice 60 (hlavní dopravní tepna v Izraeli) vychází ze základů původní silnice, i když kvůli intifádě na začátku tisíciletí byla silnice na některých místech přeložena, aby obcházela nepřátelské arabské vesnice.

Tuto lokalitu lze projít pěšky nebo džípem a díky blízkosti Jeruzaléma a dalších úžasných míst v oblasti je to ideální zastávka na vaší příští cestě do Izraele. Chcete-li si prohlédnout ukázkový (jednodenní) výletní plán této oblasti, klikněte zde.

Nosson Shulman je novinář a licencovaný průvodce v Izraeli, který se specializuje na biblické výlety. Aby umožnil turistům zažít Izrael v době koruny, vytvořil novou hitovou videosérii Izrael tour, která divákům přibližuje Izrael prostřednictvím simulace skutečných prohlídek.

 

08. 11. 2021 06:41 140 Daniel Žingor Zdroj: United with Israel

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem