Praha Jeruzalém

Nově odhalená korespondence Alberta Einsteina z roku 1936 nabízí pohled na „obrovskou míru antisemitismu“ v tehdejší americké akademické obci.

Od: TPS, 22. listopadu 2021

Vzácný ručně psaný dopis, jehož autorem a signatářem je Albert Einstein a který v roce 1936 zaslal svému příteli, jenž zvažoval místo v americkém akademickém prostředí, poskytuje pohled na míru antisemitismu v USA a na potíže, s nimiž mohl židovský přistěhovalec bez konexí v té době počítat.

„Je tu obrovská míra antisemitismu, zejména v akademické sféře (i když také v průmyslu a bankovnictví),“ napsal Einstein svému příteli, rakouskému židovskému klavíristovi Brunovi Eisnerovi. „Pozor, nikdy nemá podobu brutálních projevů nebo činů, ale o to intenzivněji vře pod povrchem. Je to takříkajíc všudypřítomný nepřítel, kterého není možné vidět a jehož přítomnost pouze vnímáte.“

Dopis byl napsán v době, kdy Einstein žil v Princetonu v New Jersey, několik let po nástupu nacistů k moci a po jeho rozhodnutí nevrátit se do Německa. Eisner už byl v New Yorku a bydlel u dalšího Einsteinova přítele, oftalmologa Maxe Talmeye.

Einstein v dopise popsal zkušenost svého vlastního asistenta jako příklad člověka, který čelil extrémnímu antisemitismu a byl nucen opustit USA a přijmout místo v Rusku.

„Bohužel se opíráte o mylnou domněnku. Jsem zde velmi osamělý a nejsem s nikým v kontaktu, nejméně pak s nějakými hudebníky. Přidělování pozic je naprosto neorganizované, takže se o volných místech na daném místě dozvíte jen díky osobním kontaktům,“ vysvětlil slavný fyzik.

Einstein dopis zakončil pozdravem od své manželky Elsy, která byla v té době vážně a nevyléčitelně nemocná. „Velmi trpí, je upoutána na lůžko, má potíže s dýcháním a cukrovku.“  Zemřela o tři měsíce později.

Navzdory sílící vlně antisemitismu, která charakterizovala tehdejší léta, šíření nacismu po Evropě, protižidovské demagogii a protižidovským konspiračním teoriím spojeným s New Deal ve stínu Velké hospodářské krize, se Eisnerovi podařilo najít si svou mezeru na americké scéně klasické hudby. Rozvíjel kariéru koncertního pianisty a profesora hudby, vyučoval na univerzitách a hudebních akademiích po celé zemi. Zemřel v New Yorku ve věku 94 let.

Po nástupu nacistů k moci v roce 1933 došlo k postupné izolaci Židů a jejich odstranění z vlivných pozic v německé společnosti. Mezi první antisemitské výnosy patřily zákony, které Židům znemožňovaly zastávat veřejné funkce, mezi něž patřily i univerzitní posty. Tato diskriminace byla zaměřena na židovské fyziky a zejména Einsteinova teorie relativity byla odmítána jako „židovská fyzika“.

Když se Hitler dostal k moci, byl Einstein na přednáškovém turné mimo Německo a když viděl situaci ve své vlasti, rozhodl se vzdát německého občanství.  Po krátké době se usadil ve Spojených státech, kde mu bylo nabídnuto místo na Institutu pro pokročilá studia Princetonské univerzity. Einstein na Princetonu působil až do své smrti 18. dubna 1955.

Dopis je nyní nabízen v aukční síni Kedem v Jeruzalémě.

„Tento dopis vrhá světlo na méně známý aspekt Einsteinova života ve Spojených státech,“ řekl Meron Eren, generální ředitel a spoluzakladatel aukčního domu Kedem.  „V té době byl antisemitismus v USA do značné míry zastíněn holocaustem a miliony mrtvých v Evropě. Tento dopis slouží jako další důležitá připomínka, že liberální společnosti nejsou vůči této nemoci imunní a že musíme být vždy ostražití vůči jakékoli formě rasismu.“

 

24. 11. 2021 06:17 160 Daniel Žingor Zdroj: United with Israel

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem