Praha Jeruzalém

Lifta se nachází v centru města a nabízí biblické dědictví, bohatou historii a skvělé koupání.

Autor: Nosson Shulman, licencovaný průvodce, 16. června 2022

„Hranice obcházela od vrcholu hory až k prameni Mei (vody) Neftoach a vycházela k městům na hoře Efron; hranice obcházela až k Baale, což je Kirjat-jearim.“ (Joz 15,9)

Často mám tu čest cestovat s návštěvníky, kteří mají pocit, že viděli většinu hlavních památek, a chtějí, abych je zavedl na místa, která jsou v itineráři zahrnuta jen zřídka.

Jedním z míst, které se do této škatulky hodí, je (téměř dokonale) zachovalé starověké město Lifta, ležící přímo u vjezdu do Jeruzaléma. Kromě centrální polohy nabízí toto místo vše od biblického dědictví, bohaté historie, skvělého koupání, pastýřského klidu až po opuštěnou vesnici, kde budovy stále stojí v původní výšce.

V biblických dobách se město nazývalo Mei Neftoach (v doslovném překladu Vody Neftoachovy) a bylo hraničním městem mezi kmeny Juda a Benjamín (viz Jozue 15,19 a 18,15). Své jméno získalo díky mnoha pramenům a hojnosti vody, které se zde nacházely.

Během velkého židovského povstání (které vyvrcholilo zničením posvátného Druhého chrámu, kolem roku 70 n. l.) město zničil budoucí císař Titus. V pozdějších římských a byzantských dobách bylo město obnoveno a nazýváno Neptho. V křižáckých dobách se město nazývalo Clepsta a z tohoto období byly nalezeny působivé nálezy.

Uvnitř křižácké stavby byl nalezen dobře zachovalý lis na olivový olej, který se používal až do poloviny 20. století.

Většina dosud stojících domů, které vidíme dnes, byla kdysi domy bohatých Arabů v období osmanské nadvlády.

Kromě mnoha ovocných sadů a výroby olivového oleje vlastnili obyvatelé města množství půdy, kterou na přelomu 19. a 20. století postupně skoupila jeruzalémská židovská komunita. Arabští majitelé většinou nevěděli, že prodávají půdu Židům, a kdyby znali náboženství kupujících, transakce by nedotáhli do konce.

Mezi židovské jeruzalémské čtvrti vybudované v této době patřily Nachlaot a ultramoderní trh Mahane Jehuda.

Obyvatelé Lifty se žel pravidelně účastnili organizovaných nepokojů (často končících masakry) proti neozbrojeným Židům.

Když OSN v listopadu 1947 odhlasovala vytvoření nezávislého židovského státu, stala se Lifta díky své poloze u vjezdu do Jeruzaléma strategickým místem, odkud mohli arabští odstřelovači střílet na židovské civilisty vstupující do města.

Počátkem roku 1948 požádala arabská Nejvyšší rada civilisty z Lifty, aby ji opustili a mohli tak Židy rychle zlikvidovat. Obyvatelům bylo řečeno, že to bude trvat asi šest týdnů, poté se mohou vrátit. Mnozí se rozhodli „přečkat“ válku v zimních domovech rozmístěných po celém Blízkém východě, například v Ammánu a Bejrútu.

Když obyvatelé odešli, arabské milice vstoupily do domů a využily Liftu jako předsunuté postavení k obléhání Jeruzaléma. Vzhledem k nebezpečí, které město představovalo, byla Lifta obsazena židovskými jednotkami a poté opuštěna obyvateli (kteří byli velmi nepřátelští vůči koncepci židovského státu).

Od roku 1948 bylo zachovalé město téměř opuštěné a v roce 2017 bylo vyhlášeno národním parkem.

V roce 2021 byly oznámeny plány na výstavbu 259 nových bytových jednotek a luxusního hotelu v této úžasné a krásné lokalitě.

Pokud při své příští cestě do Izraele hledáte něco netradičního, Lifta by rozhodně neměla chybět ve vašem itineráři!

 

20. 06. 2022 05:40 112 Daniel Žingor Zdroj: United with Israel

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem