Praha Jeruzalém

„Přitáhnu k tobě k potoku Kišon Siseru, velitele Jabínova vojska, s jeho vozy a jeho zástupy a vydám ho do tvých rukou.“ (Soudců 4:7)

Autor: Nosson Šulman, licencovaný průvodce, 1. září 2022

Kišon je se svými 70 km jednou z nejdelších izraelských řek. Když se mluví o nejnavštěvovanějších biblických místech v Izraeli, řeka Kišon se jen zřídkakdy ocitne v první stovce. Přesto se zde odehrály dva neuvěřitelné a dramatické biblické příběhy.

Řeka začíná u hory Gilboa (poblíž Bejt-Šeanu) a pokračuje až do Haify, kde se nakonec vlévá do Středozemního moře.

Řeka fungovala jako hranice mezi kmeny Ašer a Manases (viz Jozue 19,26. Učenci tvrdí, že „Šihorlibnat“ je jiné jméno pro řeku Kišon).

Řeka Kišon je nejznámější tím, že se na ní odehrála bitva mezi Barákem a Deborou a kanaánským generálem Síserou (Soudců 4).  Po dvacet let utlačoval tento ultramocný generál, který velel armádě disponující 900 železnými vozy (starověký ekvivalent toho, že měl 900 nejsilnějších tanků), židovský národ.  Debora byla v té době prorokyní i soudkyní.  Vyzvala Baraka (podle některých židovských pramenů svého manžela), který seděl v Kedeši, aby ji navštívil.

Debora ho zavolala, aby mu sdělila Boží proroctví, že židovský národ vytáhne do války proti Siserovi a zvítězí. Barak byl určen, aby shromáždil 10 000 vojáků na hoře Tábor, zatímco Bůh ovlivní Siseru a jeho armádu, aby vstoupili do řeky Kišon, údajně proto, aby zaútočili na židovskou armádu. Ve skutečnosti ho však Bůh vylákal (podle židovských pramenů Bůh dokonce způsobil, že Sisera ignoroval rady svých astrologů, kteří mu řekli, že jde o past).

Ve skutečnosti bylo generálu Siserovi řečeno, že Barak a jeho muži jsou na hoře Tábor, a on vedl své vojsko k řece Kišon. Když Barak sestoupil z hory, aby zaútočil, Bůh způsobil, že Siserovi muži dostali strach a byli zmateni. Bůh také způsobil, že Kananejci uvízli v řece Kišon (Soudců 5,21).

Podle židovských pramenů Bůh učinil zázrak, a když Kenaanci vstoupili do obvykle mělkého, líně tekoucího potoka, způsobil, že se z řeky stal dravý proud, který některé uvěznil a jiné smetl. Když však do ní vstoupili Židé, zažili pouze účinky mělkého, poddajného potoka. Barákovi muži pak pobili zbytek Síserova vojska a zničili jeho vozy (sám Sísera měl uprchnout a být polapen a zabit Jaelem). Díky zázrakům, které se zde odehrály, žil židovský národ v izraelské zemi v míru dalších 40 let.

Druhý významný příběh, který se odehrál u této řeky, se týkal proroka Eliáše (viz Královská 18). Na nedaleké hoře Karmel vyzval Eliáš 450 falešných baalových proroků, kde on i oni přinášeli na oltáři po jedné oběti.

Ta, kterou Bůh strávil ohněm, měla odhalit, kdo je pravým prorokem. Bůh učinil zázrak, z nebe sestoupil oheň a Eliášovu oběť strávil. Poté, co Eliáš prokázal, že se jedná o falešné proroky, nařídil je zajmout a odvést dolů k potoku Kišon (který se nachází přímo na úpatí hory), aby byli zabiti (1 Kr 18,40).

Současné místo

V moderní době (zejména v okolí průmyslového města Haifa) byla řeka kdysi nejvíce znečištěnou řekou v Izraeli, a to kvůli nedalekým průmyslovým odpadovým centrům, která řeku kontaminovala toxiny.

V posledním desetiletí investovala izraelská vláda velké částky do vyčištění řeky a byl zde vybudován krásný park. Ten proměnil kdysi jednu z nejšpinavějších částí řeky v příjemné místo k návštěvě! V roce 2019 byl schválen další velký park podél řeky, který po dokončení bude mít cyklostezky, krásné zahrady, restaurace, sportovní zařízení a jachtařský klub!

Při vaší příští cestě do Izraele se určitě vyplatí navštívit toto krásné a klidné biblické místo, zejména proto, že jeho návštěvu lze spojit s několika dalšími zajímavými místy v okolí!

 

07. 09. 2022 05:21 140 Daniel Žingor Zdroj: United with Israel

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem