Praha Jeruzalém

Starověký dokument byl údajně darován turistce, která v roce 1965 navštívila Jeruzalém.

Od: All Israel News 8. září 2022

Izrael tento týden oznámil navrácení papyru z období Prvního chrámu, který byl v roce 1965 „znovu nalezen“ v Montaně; jde o jeden z pouhých tří papyrů z období Prvního chrámu, které se nacházejí v oddělení národních pokladů Izraelského úřadu pro starožitnosti.

Izrael získal papyrus zpět na základě úsilí Oddělení pro prevenci krádeží starožitností IAA, izraelského ministerstva kultury a sportu a izraelského ministerstva pro Jeruzalém a kulturní dědictví za pomoci (emeritního) profesora Šmuela Ahituva z Ben-Gurionovy univerzity, který v roce 2015 získal Izraelskou cenu za biblická studia.

Veřejnost bude mít možnost poprvé se s nalezeným dokumentem seznámit ve čtvrtek, kdy Ahituv představí své výsledky na první konferenci Úřadu pro starožitnosti o Judské poušti v Muzeu biblických zemí v Jeruzalémě.

Tři papyry s textem psaným starohebrejským písmem Úřad pro starožitnosti na základě písma datoval do období od konce sedmého do počátku šestého století před naším letopočtem. Papyry byly nalezeny v Judské poušti, jejíž suché klima umožnilo jejich uchování, a IAA všechny tři uchovává ve své sbírce svitků od Mrtvého moře.

Podle představitelů IAA byl nalezený papyrový dokument mimořádně vzácný. Dr. Joe Uziel, vedoucí oddělení svitků od Mrtvého moře IAA, uvedl, že zatímco na konci období Prvního chrámu bylo písmo velmi rozšířené a našlo se mnoho příkladů pečetí a ostrak (písmo na keramických střepech), podobně datované zápisy na organických materiálech, jako je papyrus, jsou velmi vzácné.

„Zatímco z období Druhého chrámu máme tisíce fragmentů svitků, z období Prvního chrámu máme pouze tři dokumenty, včetně tohoto nově nalezeného,“ řekl Uziel. „Každý nový dokument vrhá další světlo na gramotnost a správu v období Prvního chrámu.“

Nalezený papyrus, složený ze čtyř neúplných řádků, které začínají slovy „Izmaelovi pošli...“, naznačuje, že byl součástí instrukčního dopisu.

Ahituv vysvětlil, že jméno „Izmael“, které znamená „Bůh vyslyší“, bylo v biblickém období běžné. Poprvé se objevuje jako jméno syna Abraháma a Sářiny služebnice Hagar a následně se stalo oblíbeným jménem.

Poté, co v červnu 2018 zemřela odbornice na starověké hebrejské písmo Dr. Ada Yardeni, byl Ahituv požádán, aby její práci dokončil. Ahituv přitom narazil na fotografii vzácného a dosud neznámého dokumentu z období Prvního chrámu, na kterém pracoval, spolu s Yardeniové předběžným rozluštěním. Ahituv poté spojil síly s oddělením IAA pro prevenci krádeží starožitností ve snaze najít originál dokumentu.

Originál papyru byl nakonec nalezen v Montaně. Dokument vlastnil jeden z obyvatel, který vysvětlil, že svitek daroval kurátor Rockefellerova muzea Joseph Sa'ad a známý betlémský obchodník se starožitnostmi Halil Iskander Kandu jeho matce, když v roce 1965 navštívila Jeruzalém. Ta následně zarámovaný fragment svitku přemístila na zeď ve svém domě. Kandu je známý tím, že v minulosti prodal tisíce fragmentů svitku od Mrtvého moře.

Záchranný tým přesvědčil majitele, aby křehký dokument převezl do Izraele, kde bude konzervován v klimatizovaných podmínkách, a poté ho pozval na návštěvu konzervační laboratoře Oddělení pro svitky od Mrtvého moře v Jeruzalémě.

„Navrácení tohoto dokumentu do Izraele je součástí pokračujícího úsilí ... o ochranu a zachování kulturního dědictví Státu Izrael,“ uvedl Dr. Eitan Klein, zástupce ředitele Oddělení pro prevenci krádeží starožitností, který řekl, že probíhá úsilí o nalezení fragmentů svitků nacházejících se v zahraničí a jejich navrácení do Izraele.

 

09. 09. 2022 06:11 121 Daniel Žingor Zdroj: All Israel news

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem