Praha Jeruzalém

Královnu vystřídal její syn Charles, princ z Walesu, který je ženatý s Camillou, vévodkyní z Cornwallu.

Autor: Kassy Dillonová, JNS, 9. září 2022

Královna Alžběta II. ve čtvrtek ukončila svou sedmdesátiletou vládu, když zemřela ve věku 96 let.

Smrt nejdéle vládnoucí panovnice v britské historii přišla po letech zhoršujícího se zdravotního stavu. Na skotském zámku Balmoral byla obklopena královskou rodinou včetně svých dětí.

„Královna dnes odpoledne na Balmoralu pokojně zemřela. Král a královna konzulka zůstanou dnes večer na Balmoralu a zítra se vrátí do Londýna,“ uvedl Buckinghamský palác ve svém prohlášení.

Královnu vystřídal její syn Charles, princ z Walesu, který je ženatý s Camillou, vévodkyní z Cornwallu.

Izraelský premiér Jair Lapid vyjádřil na Twitteru soustrast a označil královnu za „mimořádnou osobnost, jedinečnou vůdkyni, která symbolizovala oddanost a lásku ke své vlasti“.

Izraelský prezident Isaac Herzog označil královninu smrt za „konec jedné éry“.

„Jménem izraelského lidu truchlím nad jejím odchodem a účastním se těžkého smutku truchlícího britského lidu a britské Ligy národů, kteří ztratili matku národa. Byla historickou osobností - žila dějinami, tvořila dějiny a zanechala slavný a inspirující odkaz,“ napsal na Twitteru a vyjádřil soustrast králi Charlesovi a královské rodině.

„Během jejího dlouhého a významného působení se svět dramaticky změnil a ona byla tváří v tvář těmto změnám symbolem stabilního a odpovědného vedení a majákem morálky, lidskosti a vlastenectví,“ dodal. „Ve svém životě a službě svému lidu odrážela ducha hluboce zakořeněné tradice, integrity a poslání.“

Vrchní rabín Spojeného království Efraim Mirvis zveřejnil na Twitteru videopozdrav, v němž královnu chválí a říká, že „ztělesňovala nejušlechtilejší hodnoty britské společnosti“.

„Po celou dobu své mimořádné vlády se chovala s grácií, důstojností a pokorou a byla celosvětovým vzorem pro vynikající vůdcovství a nezištnou oddanost společnosti. V neustále se měnícím světě byla oporou stability a zastánkyní nadčasových hodnot,“ dodal. „Každý týden jsme se v synagoze modlili za její blaho, pohodu a moudrost a ona nás nikdy nezklamala.“

Ocenil její „vřelý vztah“ k židovské komunitě a dodal, že se zvláště zasazovala o „mezináboženské vztahy a památku holocaustu“.

„Vzpomínám si, jak při jedné příležitosti ukázala mně a mé ženě předměty židovského zájmu a hodnoty ve své soukromé sbírce na Windsorském zámku, včetně svitku Tóry zachráněného z Československa během holocaustu. Její náklonnost k židovskému národu byla hluboká a její úcta k našim hodnotám hmatatelná,“ řekl.

Konference evropských rabínů vydala prohlášení: „Společně s vrchním rabínem Mirvisem a židovskou komunitou Spojeného království a Velké Británie se Konference evropských rabínů (CER), její předseda rabín Pinchas Goldschmidt a předseda jejího stálého výboru Dajan Menachem Gelley připojují k zármutku nad odchodem Její Veličenstva královny Alžběty II. Její důstojné a oddané vedení zůstane pro všechny vzorem. Kéž její rodina nalezne útěchu.“

Michael Goldstein, prezident Sjednocené synagogy, největšího synagogálního orgánu v Evropě, označil královnu za „stálici pro generace členů Sjednocené synagogy, širší židovskou komunitu i celý národ“.

„Od roku 1952, kdy Její Veličenstvo královna nastoupila na trůn, vzniklo více než tucet verzí Modlitby za královskou rodinu, které odrážejí změny v královské rodině: sňatky a žel i úmrtí,“ řekl. „Jedinou konstantou v modlitbě za posledních 70 let je 'Naše svrchovaná paní, královna Alžběta'.“

„S těžkým srdcem budeme nyní vydávat novou modlitbu pro naše společenství, když se spojíme v modlitbě, aby Bůh požehnal našemu novému králi a vložil do jeho srdce a do srdcí ducha a moudrost,“ dodal.

„Spolu s mnoha dalšími budou židovští občané Britského společenství národů hluboce truchlit nad ztrátou Jejího Veličenstva královny - byla neochvějnou přítelkyní židovské komunity po mnoho desetiletí své vlády,“ uvedl na Twitteru Michael Dickson, výkonný ředitel organizace StandWithUs Israel. „Nechť je požehnaná vzpomínka na královnu Alžbětu II..“

 

„Během její sedmdesátileté vlády židovské komunity ve Velké Británii, Skotsku, Walesu, Severním Irsku a v celém Společenství národů vzkvétaly a rostly v míru a bezpečí,“ napsal na Twitteru Světový židovský kongres.

„Zásady tolerance a lidské důstojnosti“

Centrum Simona Wiesenthala vyjádřilo zármutek nad jejím odchodem a poukázalo na význam královnina nástupu k moci po druhé světové válce.

„Na konci nejstrašnější války, jakou kdy lidstvo zažilo, kdy lidé na celém světě pochybovali o tom, zda je čekají světlejší dny, nastoupila princezna Alžběta na anglický trůn jako královna a pomohla vydláždit cestu k budoucnosti plné naděje a slušnosti,“ uvedlo Centrum Simona Wiesenthala v prohlášení. „Od té doby zasvětila královna svůj život zásadám tolerance a lidské důstojnosti a pomáhá zachovávat a rozvíjet odkaz sira Winstona Churchilla a oběti milionů lidí, kteří porazili nacismus.“

Centrum rovněž vyzdvihlo královninu „velkou empatii a úctu k Židům, kteří přežili nacistický holocaust. Vzpomínáme, jak dojatě přijal náš jmenovec Simon Wiesenthal krátce před svým odchodem z královny čestný rytířský titul.“

Soustrast vyjádřily také Židovská agentura pro Izrael, Evropský židovský kongres a Americký židovský výbor.

Královna zahájila svou vládu v roce 1953 ve věku 25 let, kdy nastoupila po svém otci králi Jiřím VI. Za Philipa Mountbattena, vévodu z Edinburghu, byla provdána 73 let až do jeho odchodu v dubnu 2021. Vládla během klíčových světových událostí, mimo jiné během studené války, dekolonizace Afriky, brexitu a pandemie COVID-19.

 

13. 09. 2022 05:30 133 Daniel Žingor Zdroj: United with Israel

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem