Praha Jeruzalém

Tým vedený izraelskými vědci potvrzuje biblickou zprávu o babylonské invazi do Izraele a další starověké příběhy.

Autor: Adina Katzová, World Israel News, 25. října 2022

Izraelští vědci z Tel Avivské univerzity a Hebrejské univerzity v Jeruzalémě dokázali potvrdit pravdivost několika klasických biblických příběhů poté, co využili pokročilé geomagnetické testování na řadě starověkých lokalit.

Vědci vedli tým vědců a studentů z přibližně 20 různých zemí, kteří pomocí nové datovací metody určili stáří 21 vrstev destrukce na 17 různých biblických místech v židovském státě.

Geofyzici použili inovativní metodu analýzy magnetických minerálů nalezených na těchto místech, které po spálení nebo zahřátí mohou potvrdit přítomnost pole v určitém časovém okamžiku.

Ve spojení s popisem historických bitev zaznamenaných v Bibli byli vědci schopni sledovat cestu zkázy způsobené starověkou babylonskou armádou a dalšími, které ve starověku napadly Zemi Izrael.

„Na základě podobnosti či rozdílnosti intenzity a směru magnetického pole můžeme buď potvrdit, nebo vyvrátit hypotézy, které tvrdí, že konkrétní místa byla vypálena během stejného vojenského tažení,“ vysvětlil doktorand Yoav Vaknin, jeden z hlavních výzkumníků projektu.

Kromě potvrzení biblické historie však vědci také úspěšně využili novou formu geomagnetického testování, kterou mohou vědci využít k datování stáří starověkých lokalit.

„Navíc jsme sestrojili křivku kolísání intenzity pole v čase, která může sloužit jako vědecký datovací nástroj, podobně jako radiokarbonová metoda datování,“ dodal Vaknin.

„O posledních dnech Judského království se vedou rozsáhlé diskuse. Někteří badatelé, opírající se o archeologické důkazy, tvrdí, že Judsko nebylo Babylóňany zcela zničeno,“ řekl profesor Erez Ben Yosef.

„Zatímco Jeruzalém a pohraniční města v Judském podhůří přestaly existovat, ostatní města v Negevu, jižních Judských horách a jižním Judském podhůří zůstala téměř nedotčena. Nyní magnetické výsledky tuto hypotézu podporují a naznačují, že za konečný zánik Judska nebyli zodpovědní pouze Babylóňané.“

Ben Yosef poznamenal, že pohled na rozsah zkázy a pochopení toho, které skupiny byly zodpovědné za různé katastrofy doložené v Bibli, může vysvětlit, proč jsou některé verše vůči těmto skupinám obzvláště tvrdé.

„Několik desetiletí po zničení Jeruzaléma a Prvního chrámu byla zničena místa v Negevu, která přežila babylonské tažení - pravděpodobně Edomity, kteří využili pádu Jeruzaléma. Tato zrada a podíl na zničení přeživších měst může vysvětlovat, proč hebrejská bible vyjadřuje tolik nenávisti vůči Edomitům - například v Obadjášově proroctví.“

 

26. 10. 2022 05:28 252 Daniel Žingor Zdroj: World Israel News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem