Praha Jeruzalém

Přes jejich tvrzení, že jsou největšími přáteli Izraele, stojí členské státy EU společně, aby bránily palestinské zájmy a ignorovaly antisemitskou propagandu.

Autor: Eldad Beck, JNS.org

První den roku 5779 hebrejského kalendáře bude připomínán jako historický den pokrytectví EU: V tento den se členské státy EU, včetně těch, které tvrdí, že jsou největšími přáteli Izraele, rozhodly stát spolu šéfkou zahraniční politiky Evropské unie Federicou Mogherini za jejím prohlášením, které zcela odporuje předpokládaným zásadám EU.

Voláním izraelské vlády k tomu, aby nejednala v duchu rozhodnutí Nejvyššího soudu – tedy evakuovat a zbourat ilegální beduínskou vesnici Khan al-Ahmar, Německo, Francie, Itálie, Španělsko a Velká Británie porušily oficiální zahraniční politiku EU, která podporuje dosažení míru na základě dohod z Oslo z roku 1993 a uznává Izrael jako suverénní stát.

Podle dohod z Oslo je Izrael zodpovědný za oblast C, pokud nebudou v této věci dosaženy další diplomatické dohody. EU jedná systematicky v rozporu s mezinárodním právem a dohodami z Oslo a bez koordinace s Izraelem dovoluje zakládat a povzbuzuje k nedovolenému beduínskému osídlení.

EU se rutinně pokouší odsuzovat jakoukoli výstavbu "nelegálních" židovských osad za hranicemi Zelené linie. Pro EU je ovšem nezákonné, ale nežidovské osídlení Khan al-Ahmara úplně jinou záležitostí. Je to postoj EU vůči Chán al-Ahmaru, který činí námitky vůči "nelegálnímu osídlení", těžko akceptovatelnými.

Rozhodnutí Evropské unie ohledně zpochybňování rozsudku Nejvyššího soudu o věcech, jimiž se již mnoho let zabývá, její výzvy, aby izraelská vláda ignorovala rozhodnutí Nejvyššího soudu, není jen bezprecedentní a drsný pokus o zasahování do vnitřních záležitostí Izraele; jsou okázalými pokusy podkopat základy izraelské demokracie a vyzvat k nedůvěře v nezávislost izraelského soudního systému.

V době, kdy vláda USA velmi realisticky přístupuje k základním otázkám zasahující přímo jádro arabsko-izraelského konfliktu a ukázala tak Palestincům, že je tady cena, kterou je třeba zaplatit za to, že vytvořili zásadní překážky na cestě k mírové dohodě s Izraelem, Evropa se rozhodla hájit své palestinské chráněnce takovým způsobem, který zabraňuje jakékoli šanci na dosažení budoucí dohody.

Evropa je nyní největší překážkou k dosažení regionální mírové dohody. A když zástupci EU navštěvují jako výstavu Chán al-Ahmár, jehož demolici předchází antisemitská propaganda, Evropa už nemůže být překvapena, jestliže je obviněna z antisemitismu.

 

12. 09. 2018 21:26 818 Daniel Žingor Zdroj: World Israel News

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem