Praha Jeruzalém

Krajní levice má ve své historii stejně hluboký a trvalý antisemitismus jako krajní pravice.

Autor: Alan M. Dershowitz, Gatestone Institute

Proč tolik vnoučat nacistů a kolaborantů s nacisty, kteří nám přinesli holokaust, znovu vyhlašují Židům válku? Proč v západní Evropě vidíme takový nárůst antisemitismu a iracionálně jedovatého antisionismu?

Abychom mohli zodpovědět tyto otázky, je třeba nejprve odhalit jeden mýtus. Tento mýtus je zosnován Francouzi, Holanďany, Nory, Švýcary, Belgičany, Rakušany a mnoha dalšími Západoevropany: totiž že holokaust byl výhradně dílem německých nacistů, kterým pomáhali možná nějací polští, ukrajinští, lotyšští, litevští a estonští kolaboranti.

To není pravda.

Holokaust byl spáchán Evropany: sympatizanty nacismu a kolaboranty mezi Francouzi, Holanďany, Nory, Švýcary, Belgičany, Rakušany a dalšími Evropany, jak západními, tak východními.

Kdyby francouzská vláda nedeportovala do táborů smrti více Židů, než o kolik žádali jejich němečtí okupanti; kdyby tolik holandských a belgických občanů a vládních představitelů nespolupracovalo na zatýkání Židů; kdyby tolik Norů nepodporovalo Quislinga; kdyby švýcarští vládní představitelé a bankéři nevykořisťovali Židy; kdyby Rakousko nebylo více nacistické než nacisti, pak by holokaust neměl tolik židovských obětí.

Ve světle široce rozšířené evropské spoluviny na zničení evropského židovstva by všudypřítomný antisemitismus a iracionálně nenávistný antisionismus, který se nedávno objevil v západní Evropě, neměl nikoho překvapit.

„Ale ne,“ slyšíme od evropských obhájců. „Toto je něco jiného. My nechováme k Židům nenávist. My pouze nenávidíme jejich národní stát. Kromě toho, nacisti byli pravičáci. My jsme levičáci, takže nemůžeme být antisemité.“

Nesmysl.

Krajní levice má ve své historii stejně hluboký a trvalý antisemitismus jako krajní pravice. Linie od Voltaira, přes Karla Marxe, Lavrentije Beriju, Roberta Faurissona až k dnešním krajně levicovým kritikům Izraele je stejně přímá jako linie od Wilhelma Marra přes pronásledovatele Alfreda Dreyfuse k Hitlerovi.

Židé v Evropě byli vždycky sevření mezi Černou a Rudou – oběti extremismu, ať už to byl Chmelnického ultranacionalismus nebo Stalinův ultra antisemitismus.

„Ale někteří z nejhlasitějších antisionistů jsou Židé, jako například Norman Finkelstein a dokonce Izraelci jako třeba Gilad Atzmon. Opravdu nemohou být antisemité?“

Proč ne? Gertrude Stein a Alice Toklas kolaborovaly s gestapem. Atzmon, krajní levičák, sám sebe popisuje jako hrdého sebe nenávidějícího Žida a přiznává, že jeho názory jsou odvozeny od nechvalně známého antisemity.

Popírá, že holokaust je historicky dokázaný, ale věří, že Židé možná zabíjeli křesťanské děti, aby použili jejich krev na pečení pesachových macesů. A myslí si, že je „rozumné“ spálit synagogy.

Finkelstein věří v mezinárodní židovské spiknutí, které zahrnuje Stevena Spielberga, Leona Urise, Eliho Wiesela a Andrew Lloyd Webbera!

„Ale Izrael dělá Palestincům ošklivé věci,“ trvají evropští obhájci na svém, „a my jsme vnímaví k těžkému údělu utlačovaných.“

Ne, nejste! Kde jsou vaše demonstrace za utlačované Tibeťany, Gruzínce, Syřany, Armény, Kurdy nebo dokonce Ukrajince? Kde jsou vaše hnutí BDS proti Číňanům, Rusům, Kubáncům, Turkům nebo Assadovu režimu?

Jenom Palestinci, jenom Izrael? Proč? Ne kvůli tomu, že by Palestinci byli utlačovanější než tyto a další skupiny.

Jenom kvůli tomu, že jejich údajní utlačovatelé jsou Židé a národní stát Židů. Konaly by se demonstrace a kampaně BDS ve prospěch Palestinců, kdyby byli utlačovaní Jordánském nebo Egyptem?

Když Arabové okupují nebo zabíjejí Araby, Evropané říkají „No co..“

Ale počkat! Palestinci byli utlačovaní Egyptem a Jordánskem. V letech 1948 a 1967, když byl Egypt okupující mocností, byla Gaza vězením pod širým nebem. A pamatujete si Černé září, kdy Jordánsko zabilo více Palestinců než Izrael za celé století? Nepamatuji si žádné demonstrace ani kampaně BDS – protože ani žádné nebyly.

Když Arabové okupují nebo zabíjejí Araby, Evropané říkají „No co..“ Ale když Izrael otevře továrnu na výrobu sodovky v Maale Adumim, o kterém dokonce i palestinské vedení řeklo, že v rámci jakékoliv mírové dohody zůstane součástí Izraele, Oxfam se rozejde se Scarlett Johansson, protože dělala reklamu pro sodovkárnu, která zaměstnává stovky Palestinců.

Nezapomeňte, že Oxfam poskytl „pomoc a materiální podporu“ dvěma anti-izraelským teroristickým skupinám (podle tel-avivského Izraelského právnického centra).

Pokrytectví tolika krajně levicových Západoevropanů by bylo ohromující, kdyby nebylo tolik předvídatelné na základě toho, jak nechutně západní Evropa s Židy v historii zacházela.

Dokonce Anglie, která byla ve válce proti nacismu na správné straně, má dlouhou historii antisemitismu, počínaje vyhnáním Židů v roce 1290 po nechvalně známou Bílou knihu z roku 1939, která zabránila evropským Židům v hledání azylu před nacisty v britské mandátní Palestině. A Irsko, které se ve válce proti Hitlerovi nemohlo rozhodnout, se chlubí velice nepřátelskou anti-izraelskou rétorikou.

Jednoduchá skutečnost je ta, že nemůžeme pochopit současnou západoevropskou levicovou válku proti národnímu státu židovského lidu bez toho, aniž bychom nejdříve uznali dlouhodobou evropskou válku proti židovskému lidu jako takovému.

Theodor Herzl pochopil všudypřítomnost a iracionalitu evropského antisemitismu, což ho vedlo k závěru, že jediné řešení problému evropských Židů je opustit baštu židovské nenávisti a vrátit se do své původní vlasti, kterou je nyní Stát Izrael.

Nic z toho nepopírá nedokonalosti Izraele nebo kritiku, kterou si spravedlivě zaslouží za některé aspekty své politiky. Ale tyto nedokonalosti a zasloužená kritika nemohou vysvětlit, a už vůbec ne ospravedlnit nepřiměřenou nenávist namířenou proti jedinému národnímu státu židovského lidu a nepřiměřené mlčení ohledně mnohem větších nedokonalostí a zasloužené kritiky jiných národů a skupin včetně Palestinců.

Ani to nepopírá fakt, že mnoho jedinců ze západní Evropy a některé západoevropské země odmítli podlehnout nenávisti proti Židům nebo jejich státu. Přichází mi na mysl Česká republika. Ale příliš mnoho Západoevropanů je ve své nenávisti vůči Izraeli stejně iracionálních, jako byli jejich předci v nenávisti vůči svým židovským sousedům.

Jak jednou výstižně poznamenal spisovatel Amos Oz: zdi Evropy za doby jeho prarodičů byly pokryté nápisy „Židé, jděte do Palestiny.“ Nyní říkají „Židé, vypadněte z Palestiny“ - čímž je myšlen Izrael.

Koho se tito západoevropští fanatici snaží oklamat? Pouze blázny, kteří chtějí být oklamáni, aby mohli popírat, že dávají najevo nové variace na staré předsudky svých prarodičů.

Jakýkoliv objektivní člověk s otevřenou myslí, otevřenýma očima a otevřeným srdcem musí vidět dvojitý metr, který se používá na národní stát židovského lidu. Mnozí, kteří to dělají jsou vnoučaty těch, kteří používali dvojí metr na Židy v Evropě ve 30. a 40. letech, což mělo smrtící následky. Proto musejí být přiměni k tomu, aby se na sebe podívali v zrcadle morálky a uznali svou vlastní zaslepenost předsudky.

 

01. 06. 2019 12:13 303 Lucie Krchňáková Zdroj: World Israel News

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem