Praha Jeruzalém

Tento den zuřivosti a násilných demonstrací etiopské komunity v Izraeli nás snadno může přinutit zapomenout, že nikdy v lidské historii se ze strany vyspělé země neudál podobný čin laskavosti vůči celé komunitě.

Autor: Ron Jager

Masové protesty členů izraelské etiopské komunity trvaly v úterý celé hodiny dlouho do noci souběžně na různých místech po celém Izraeli, po pohřbu 19 letého Solomona Teky, který byl v neděli zastřelen na předměstí Haify policistou mimo službu.

Mnoho hlavních silnic a dálnic bylo zablokováno, když se protestující na severu, jihu a ve středu země vydali do ulic. Na mnoha z těchto demonstrací, které byly násilné, použila policie metody k rozptýlení davu. V důsledku protestů uvízlo okolo 50 000 lidí v dopravní zácpě po celém Izraeli.

Tento den zuřivosti a násilných demonstrací etiopské komunity v Izraeli může vést k tomu, že snadno zapomeneme na to, že nikdy v lidské historii se ze strany vyspělé země neudál podobný čin laskavosti vůči celé komunitě. Přes ohromné nebezpečí, náboženské překážky, logistické nemožnosti a kulturní bariéry Izrael od 80. let přivedl desítky tisíc etiopských Židů z jedné z nejzaostalejších zemí na planetě na břehy Zaslíbené země.

Tito v každém ohledu zdánlivě vzdálení cizinci, odlišní dokonce barvou kůže, byli v posledních 30 letech přivedeni do Izraele ne proto, aby byli nuceni do otroctví, podobně jako v jiných obdobích lidské historie, kdy byli černoši odváženi do vzdálených zemí pro to, aby se stali otroky. Ve skutečnosti neexistují v lidské historii žádné jiné příklady podobných činů laskavosti, které by se daly srovnat s tím, co Izrael udělal pro vzdálené Židy z Etiopie (dnes okolo 130 000) tím, že je přivedl zpátky do země jejich předků, do Izraele.

Přesto se během uplynulých 48 hodin většina světové pozornosti věnované Izraeli soustředila na demonstrace pořádané relativně malou skupinou etiopských Židů žijících v Izraeli. Zprávy mezinárodních médií, podnícené místními levicovými aktivisty, vedly k následující narativu, který je zobrazovaný jako skutečné pozadí těchto událostí:

„Dlouhodobá izraelská politika je nechvalně rasistická – horší než apartheid v Jihoafrické republice, podle pozorovatelů, kteří jsou obeznámeni s oběma systémy. Palestinci čelí nemilosrdné perzekuci v národě, který poskytuje práva pouze privilegovaným Židům. Nemají v podstatě žádná práva. Etiopští Židé na tom nejsou o moc lépe – nechtění, protože jsou černí. Na občanství nezáleží. Pronásledování je standardní izraelskou praktikou.“

Toto hrozné spojenectví některých vedoucích etiopské komunity a levicových radikálů hrozí podkopat významný pokrok, který etiopská komunita udělala během posledních 30 let, kdy se úspěšně integrovala do izraelské společnosti.

Během této doby izraelská vláda, Židovská agentura, federační systém a desítky nevládních organizací financovaly stovky programů pro každou věkovou skupinu v rámci etiopské židovské komunity pouze s jedním cílem, a to učinit jejich integraci do izraelské společnosti přístupnou a možnou. Přes rozdíly ve vzdělání, technologii, kultuře a profesních dovednostech před pouhou jednou generací je jejich integrace do izraelské společnosti ve skutečnosti opravdovým úspěchem. Zprávy a připravená prohlášení, které jsou sdělovány mnoha samozvanými vůdci etiopské komunity nejsou ničím víc než změtí anti-bělošského rasismu a anti-sionistické ideologie levicových organizací, které propagují delegitimizaci Státu Izrael.

Očerňování Státu Izrael a izraelské společnosti nemůže být založeno na náhodných příkladech diskriminace a předsudků vůči etiopským Izraelcům. V Izraeli neexistuje žádná ústavní diskriminace a rasismus a pokud to někdo tvrdí, nejde pouze o morální ostudu, ale také o intelektuální nepoctivost.

Ve skutečnosti to bylo před pouhými 50 lety, k ostudě americké společnosti, kdy černí nemohli na jihu svobodně sedět ve veřejném autobuse. Černí měli zákaz vstupu do restaurací a kaváren, a byli segregováni, aby žili za hranicí železniční tratě. Nemohli studovat na veřejných školách a univerzitách až do té doby, než byla vynucena integrace Nejvyšším soudem.

Takže pro ty, kteří to neví, toto je rasismus, toto je diskriminace, a nic z toho v Izraeli ani vzdáleně neexistuje. Přesto tito samozvaní vůdci etiopské komunity zcela přijali roli oběti. Pokud etiopský manžel zavraždí svou etiopskou manželku, což není vůbec neobvyklá tragédie v Etiopii a ani v jejich prvních letech v Izraeli, kdo za to může? Musí to být jejich bílí sociální pracovníci, kteří evidentně nebyli dost empatičtí. Příliš mnoho etiopských dětí neuspělo ve standardizovaných národních testech? To nemůže být kvůli tomu, že jejich rodiče nebo komunity nejsou schopné jim pomoci. Musí to být proto, že bílí rasisté vytvořili testy tak, aby byly kulturně zaujaté. Tato tvrzení vinící izraelskou společnost jsou samozřejmě politicky zaujaté narativy jednoduše vymyšlené proto, aby sloužily celkovým obviněním, která očerňují Stát Izrael.

Pokud se podíváme na údaje z Izraelského centrálního statistického úřadu z roku 2011/12 a 2012/13, můžeme vybrat některé příklady skutečné a komplexní reality, která zobrazuje etiopskou komunitu v Izraeli.

Procento žáků etiopského původu, kteří zanechali školy bylo nepatrně nižší než procento celkové populace žáků v hebrejském vzdělávání: okolo 1,6% z přibližně 35 000 žáků etiopského původu, kteří začali studovat v ročnících 1-12 ve školách pod Ministerstvem vzdělávání ve školním roce 2011/12 zanechalo školy, v porovnání s 1,88% mezi celkovou populací.

Procento žen mezi studenty etiopského původu, kteří studují v bakalářském studiu je vyšší než procento žen mezi celkovou populací – 66,8% versus 56,5%.

Průměrné měsíční výdaje domácností etiopského původu činí 9 539 NIS v porovnání s 14 272 NIS mezi celkovou populací.

Co se týče armády: 90% etiopských izraelských vojáků dokončí službu, oproti 70% ostatních vojáků. 30% etiopských izraelských vojáků slouží na bojových pozicích a s velkou pravděpodobností dokončí svou plnou vojenskou službu.

Takže přes zkonstruované a neúspěšné pokusy během posledních 48 hodin ukázat Izrael jako rasistickou zemi, zůstává Izrael věrný ušlechtilým snahám, které přivedly celou etiopskou židovskou komunitu do Izraele a ohromnému úsilí pomoci této výjimečné komunitě. Izrael přivedl tyto dobré lidi z ryzí touhy umožnit svým židovským bratrům a sestrám z Etiopie vrátit se do své domoviny a připojit se k židovskému národu na Siónu. Jako obvykle, toto spojení není vždy úplně hladké a harmonické.

Musíme dále bojovat proti fenoménu diskriminace a předsudků, a odmítat falešné a zlomyslné pomluvy Státu Izrael samozvanými vůdci etiopské komunity, které podněcují a samozřejmě i financují levicové radikální organizace a ideologie, které nemají žádnou snahu podpořit důležité snahy izraelské společnosti plně integrovat etiopskou komunitu v celé své spletitosti, ale místo toho používají etiopskou komunitu, aby očernili Stát Izrael.

 

05. 07. 2019 15:39 285 Lucie Krchňáková Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem