Praha Jeruzalém

Dva nedávné průzkumy veřejného mínění odhalily hloubku nedůvěry Palestinců ve své vůdce, jak pod Palestinskou autoritou, tak pod Hamásem.

Autor: Khaled Abu Toameh, The Gatestone Institute

Zatímco palestinští vůdci dále věnují svůj čas očerňování Izraele a americké správy, palestinská veřejnost má, jak se zdá, na mysli mnohem naléhavější záležitosti. Vezměte si například vysilující a nebezpečný nedostatek veřejné svobody a korupci PA na Západním břehu (Judsko a Samaří) a Hamásu v pásmu Gazy.

Palestinští vůdci si však naléhavých potřeb svého lidu nevšímají. Očividně nechápou, že palestinské veřejnosti záleží mnohem více na tom, aby s nimi jejich vlastní vůdci zacházeli jako s lidskými bytostmi, než na anti-izraelské a anti-americké rétorice.

A tak se mezera mezi palestinskými vůdci a jejich lidem rozšiřuje každým okamžikem a zároveň s tím roste i nespokojenost Palestinců s chováním těchto vůdců.

Počet Palestinců, kteří věnovali pozornost výzvě PA, aby vyšli do ulic na protest proti nedávné ekonomické konferenci „Mírem k prosperitě“ vedené USA, byl relativně malý.

Přestože palestinští vůdci doufali, že se demonstrací proti USA a Izraeli budou účastnit desítky tisíc lidí, bylo zjevné, že počet účastníků byl mnohem nižší, než se předpokládalo. Ve skutečnosti byla většina protestujících na Západním břehu členy Fatahu, vládnoucí frakce prezidenta Mahmouda Abbáse, nebo se jednalo o zaměstnance Abbásovy vlády.

Podobně klesá i počet Palestinců v pásmu Gazy, kteří věnují pozornost výzvě Hamásu, aby se zúčastnili týdenních protestů na hranici s Izraelem. Protesty, které začaly v březnu 2018, jsou organizované Hamásem a dalšími palestinskými skupinami v pásmu Gazy pod názvem „Velký pochod návratu“.

Klesající počet Palestinců, kteří jsou ochotni jít na hranici a ohrozit své vlastní životy vrháním kamenů, zápalných bomb a dalších smrtelných objektů na izraelské vojáky, je pozitivním znamením; je možné, že palestinská veřejnost v pásmu Gazy začíná být znechucena prázdnými argumenty Hamásu a jeho rétorikou.

Dva nedávné průzkumy veřejného mínění odhalily hloubku nedůvěry Palestinců ve své vůdce.

Oba průzkumy, vedené v březnu a červnu 2019 Palestinským centrem pro politiku a průzkum (PSR) se sídlem na Západním břehu, ukázaly, že převážná většina palestinské veřejnosti (80%) věří, že palestinské instituce jsou zamořené korupcí.

Výsledky průzkumů také ukázaly, že téměř 60% dotazovaných chce, aby prezident Mahmoud Abbás rezignoval, a že většina lidí není spokojená s jeho chováním.

Červnová anketa, ve které bylo dotázáno 1 200 Palestinců, ukázala, že 67% věří, že finanční korupce je hluboce zakořeněná v palestinských institucích.

Výsledky ankety také ukázaly, že většina Palestinců žijících pod PA a Hamásem se bojí kritizovat své vůdce.

Březnová anketa, také zveřejněná PSR, přinesla podobné objevy ohledně toho, jak palestinská veřejnost vnímá korupci a nespokojenost s chováním svých vůdců.

Ukázalo se, že polovina palestinské veřejnosti věří, že nová vláda vedená premiérem Mohammadem Shtayyeh nebude schopna zlepšit ekonomické podmínky nebo zorganizovat dávno opožděné prezidentské volby a volby do parlamentu.

65% dotázaných žijících pod Abbásovou PA řeklo, že nemůžou kritizovat své vůdce, oproti pouze 32%, kteří řekli, že mohou.

V pásmu Gazy řeklo 53% dotázaných Palestinců, že nemůžou kritizovat vůdce Hamásu, oproti pouhým 41%, kteří řekli, že mohou.

Výsledky průzkumů nejsou žádným překvapením

Závěry průzkumů nepřekvapí ty, kteří po uplynulá dvě desetiletí sledovali palestinské záležitosti. Finanční a administrativní korupce, stejně jako porušování lidských práv byli dlouhou dobu nedílnou součástí palestinské vlády. Ankety poskytly přesný obraz života pod Palestinskou samosprávou a pod Hamásem – dvěma režimy, které věnují obrovskou energii tomu, aby poštvaly své voliče proti Izraeli a USA, raději než aby se zabývaly jejich skutečnými problémy.

Toto poštvávání je způsobem, jak palestinští vůdci odvádějí pozornost od problémů doma. Chtějí, aby jejich lidé byli zaneprázdněni tím, že budou nenávidět někoho jiného – v tomto případě Izrael, USA a pro-americké arabské vůdce. Jinak by se tito lidé mohli jednoho krásného rána probudit a požadovat od svých vůdců na Západním břehu a v pásmu Gazy reformu, transparentnost a demokracii.

Palestinští vůdci si jsou, jak se zdá, vědomi rostoucího vzteku mezi palestinskou veřejností vůči korupci a porušování lidských práv. Opravdu, tato znalost vysvětluje, proč tito vůdci tak dychtivě obviňují z utrpení svého lidu všechny okolo, jen sebe ne. Přes to všechno dál udávají Izrael a USA za zneužití, kterého se dopouští na svém vlastním lidu.

Pokud by palestinští vůdci věnovali zlomek času, který plýtvají na odsuzování Izraele a USA, tomu, že by přinesli svému lidu dobrou vládu, Palestinci by byli v mnohem lepší situaci. Zdá se, že někteří vysoce postavení palestinští vůdci nemohou jít spát, aniž by nejprve vychrlili ostrá prohlášení proti Izraeli a USA.

Toto pochopitelně není předpokladem pro obzvláště konstruktivní vládu.

Naděje závisí na odvaze

Samozřejmě stále existuje kapka naděje, že si Palestinci jednoho dne uvědomí, že to jsou jejich vlastní vůdci, kdo je zrazují tím, že jim odpírají svobodné a spravedlivé volby, dobrou vládu a demokracii. Takové uvědomění čeká na dobu, kdy Palestinci seberou odvahu postavit se svým zkorumpovaným vůdcům a požadovat konec korupci.

Hrstka Palestinců mezitím ukázala, že má odvahu veřejně diskutovat o záležitostech, které jsou palestinskými vůdci považovány za „záludné“ a tabu. Jedním z těchto Palestinců je místopředseda nefunkčního palestinského parlamentu, Hassan Khreisheh, který tento týden varoval, že korupce vede ke „zhroucení palestinské společnosti“.

Poukázal na to, že parlament byl paralyzován od násilného převzetí moci Hamásem v pásmu Gazy v roce 2007 a řekl: „Absence parlamentu povzbudila vládu, vlivné a nevlivné osoby, aby praktikovali více korupce na všech úrovních“.

Hlasy, jako je tento nejsou pro Abbáse a další palestinské vůdce, včetně vůdců Hamásu v pásmu Gazy, žádným znepokojením. Pro ně je v těchto dnech nejvyšší prioritou Palestinců zmařit mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa, který je také známý jako Dohoda století.

Když se boj proti dosud nespatřenému mírovému plánu stane větší prioritou než zlepšení životů vašich lidí, můžeme k tomu říct jen to, že s takovými neúspěšnými vůdci přišel čas, aby palestinská veřejnost pozvedla svůj kolektivní hlas a požadovala od svých nezvolených vůdců na Západním břehu a v pásmu Gázy svá práva. Než se toto stane, budou si palestinští vůdci dál užívat dobrý život na extrémně zatížených zádech svého lidu.

 

13. 07. 2019 10:17 141 Lucie Krchňáková Zdroj: Redakce Israel.cz

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem