Praha Jeruzalém

Poté, co se zbavili Židů jako trest za znovuzrození Izraele, si mnozí Arabové nyní uvědomují, že uškodili sami sobě.

Autor: Dr. Edy Cohen

Ve 20. století žilo v arabských zemích milion Židů. Dnes jich zbylo pouze pár tisíc, hlavně v Maroku a Tunisku.

Čistka Židů způsobila krizi téměř v každé arabské zemi, odkud odešli. Přes to, že jich bylo poměrně málo, byl židovský vliv na společnost, kulturu, ekonomiku a obchod klíčový pro rozvoj těchto zemí a jejich odchod byl znát. Poté, co byli Židé vykázáni například z Iráku a Egypta, zažily tyto země krizi za krizí.

Ve většině arabských států je dnes vidět zřetelná touha po tom, aby se Židé vrátili. Mnozí věří, že pouze s židovskou přítomností budou jejich země kvést a rozvíjet se, tak jako v minulosti.

Židovský přínos pro arabské země byl významný. V Egyptě vzkvétal obchod se zlatem díky židovské přítomnosti a i dnes pokračuje, přestože Židé byli vyhnáni a jejich obchody vybrakovány. Židovské symboly jako Davidova hvězda zůstaly vyryté na egyptských obchodech, tržnicích a budovách. Starší generace si stále pamatuje na blahobyt v dobách, kdy Židé vlastnili své obchody.

Není náhoda, že se Káhira rozhodla investovat desítky milionů dolarů na opravu synagog po celém Egyptě. Nejnovější je renovace kdysi skvostné synagogy Eliayhu Hanavi (proroka Elijáše), do které je investováno 6 milionů dolarů.

Nejsou to pouze Egypťané, kdo chce vyloudit zpět blahobyt, který doprovázel židovskou přítomnost. Před pár měsíci vyzval súdánský ministr náboženství Nasser Aladin súdánské Židy, jejichž rodiny byly donuceny emigrovat těsně po založení Státu Izrael, aby se vrátili. V Libanonu bylo investováno přes milion dolarů na opravu synagogy Magen Avraham ve čtvrti Wadi Abu Jamil v západním Bejrútu, poblíž libanonského parlamentu.

Možná více než ostatní jsou to Iráčané, kdo touží po návratu svých židovských bratrů a iráčtí Židé, kteří touží po své bývalé vlasti. V nedávných letech byla v Izraeli založena řada facebookových účtů na obnovení spojení mezi iráckými Židy a Araby, vedle kterých žili jejich předci před příchodem islámu po tisíce let v harmonii.

Iráčtí Židé byli vytrženi ze svého bývalého domova, ale jejich přínos této zemi je dodnes znát. Podobně jako židovské menšiny v jiných zemích se Židé v Iráku soustředili na obchod, řemesla, lehký průmysl, vládní a městské služby a bankovnictví. Vliv Židů na obchod a bankovnictví byl obzvláště významný. Osm bank, které fungovaly v Baghdádu ve 40. letech, byly všechny založeny židovskými rodinami a většina úředníků židovských i zahraničních bank byli Židé. První irácký ministr financí, Yehezkel Sasson, byl Žid. Položil základ pro irácké daně, ekonomiku a státní rozpočet. Před několika lety v jednom z protestů proti korupci v Iráku bylo Sassonovo jméno uvedeno na nápisech prohlašujících, že nebyl tak zkorumpovaný jako současní politici.

Dnes můžeme v celém arabském světě najít pouze jediného židovského ministra. Roni Trabbolsi je tuniským ministrem turismu a třetím židovským ministrem ve funkci od založení Tuniska.

Arabské země starých časů vzkvétaly z velké části díky přínosu svých Židů. Ale poté došlo v některých zemích k výměně obyvatelstva: Židé byli vyhnáni a místo nich přišli palestinští arabští uprchlíci. Bohaté a vzdělané židovské obyvatelstvo bylo nahrazeno slabou a chudou populací, což byl kulturní šok, který ovlivnil především Sýrii, Irák a Libyi.

S nárůstem xenofobního arabského/muslimského zavrhnutí Státu Izrael potrestaly arabské státy, které nedokázaly Izrael porazit na bojišti místo toho své Židy. Nyní, po spousta letech, roste uvědomění kontraproduktivnosti této nespravedlnosti a mnozí požadují, aby se Židé vrátili. Někteří muslimové dokonce požadují, aby byla daň uvalená na nemuslimy v arabských zemích vrácena Židům.

Přes tento rostoucí postoj arabští vůdci se z velké části dál dívají opačných směrem. Nejen, že odmítají Židy chránit, ale aktivně přispívají k jejich pronásledování. Možná to není náhoda, že jsou arabské státy sužovány mnohonásobnými ekonomickými neúspěchy a nekončícími válkami a spory. Někteří muslimové věří, že to je trest od Alláha za to, že nedokázali ochránit Židy, tak jak jim bylo přikázáno.

 

24. 01. 2020 20:59 803 Lucie Krchňáková Zdroj: BESA CENTER

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem