Praha Jeruzalém

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) reaguje na zveřejnění dlouho očekávané mírové iniciativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.

ICEJ oceňuje úsilí, které prezident Trump v posledních letech věnuje snaze napomoci trvalému míru mezi Izraelem a Palestinci; současně nabádá izraelský lid k opatrnosti před souhlasem s trvalým rozdělením země, která jim byla zaslíbena.

„Prezident Trump je velkým přítelem Izraelem a svými nedávnými přelomovými rozhodnutími o Jeruzalému a Golanských výšinách již dramaticky pozměnil dynamiku chřadnoucího mírového procesu na Blízkém východě,” řekl prezident ICEJ Dr. Jürgen Bühler. „Jeho plán je nyní snahou najít cestu k lepší budoucnosti pro oba národy na tomto sporném území.“

ICEJ na Trumpově plánu oceňuje, že konečně zvrátil trend z posledních desetiletí, kdy mezinárodní společenství postupně umazávalo práva Izraele, aniž by za to požadovalo od Palestinců jakékoli ústupky, což byl přístup, který ničemu neprospěl a nakonec vedl k mimořádně nevyvážené rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2334.

Dr. Bühler dodal, že „Trumpův návrh je sice mnohem lepší než předchozí mírové plány a obsahuje mnoho prvků, které prospějí jak Izraeli, tak Palestincům, nicméně stále je to plán, který počítá s trvalým rozdělením země, kterou Bůh zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi a jejich potomstvu.“ Vyslovil rovněž obavu, že plán připouští možnost samostatného státu ovládaného zkorumpovaným palestinským vedením, které je pevně zabetonováno v pozicích odmítání Izraele a soustavně maří naděje palestinského lidu na lepší budoucnost.

„Zveřejnění Trumpovy mírové iniciativy teď znamená, že před izraelskými občany stojí při blížících se třetích volbách ještě závažnější rozhodnutí. Z úcty k izraelské demokracii vyzýváme všechny křesťany, aby se modlili za jednotu a moudré rozhodnutí pro Izrael,“ řekl Dr. Bühler.
 

02. 02. 2020 07:02 199 Mojmír Kallus Zdroj: Redakce Israel.cz

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem