Praha Jeruzalém
blog post image

Palestinská samospráva neudělala prakticky nic, aby pomohla pásmu Gazy konfrontovat pandemii koronaviru. Je ironické, že jedinou zemí, která Gaze pomáhá, je Izrael.

Autor: Bassam Tawil, The Gatestone Institute

Poté, co byl objeven první případ koronaviru v pásmu Gazy ovládaném Hamásem, Palestinská samospráva (PA) ignoruje výzvy, aby zrušila řadu sankcí, které uvalila na dva miliony Palestinců žijící v této oblasti. Ve skutečnosti neudělalo vedení PA prakticky nic, aby pomohlo pásmu Gazy konfrontovat pandemii koronaviru. Je ironické, že jedinou zemí, která Gaze v posledních týdnech pomáhá, je Izrael.

Otázkou je, proč PA ignoruje volání o pomoc Palestincům v pásmu Gazy v jejich snaze zabránit šíření koronaviru? Jedním vysvětlením (které je v souladu s historií) je to, že pokud by byl nemocí nakažen velký počet Palestinců žijících v Gaze a došlo by k velké katastrofě, vedení PA chce, aby svět vinil Izrael.

Palestinská samospráva má dlouhou historii skrývání své vlastní zodpovědnosti za utrpení svého lidu a místo toho viní za strasti pásma Gazy Izrael.

Ve chvíli, kdy 22. března oznámilo Hamásem ovládané Ministerstvo zdravotnictví první případ koronaviru v pásmu Gazy, začalo několik mezinárodních médií mluvit o zodpovědnosti Izraele za bezpečnost a zdraví Palestinců, přestože v Gaze nežije jediný Žid od doby, kdy Izrael celou oblast v roce 2005 opustil.

OSN se nicméně také snaží obvinit Izrael z možného šíření viru v pásmu Gazy. Vysoce postavený úředník OSN, Jamie McGoldrick, varoval, že možná epidemie viru v pásmu Gazy „může být strašná kvůli dlouhodobé (izraelské) blokádě, přelidnění a omezeným zdravotnickým zařízením.“

Je důležité zdůraznit, že Izrael pásmo Gazy „neobléhá“. Za prvé, pásmo Gazy sdílí hranice nejen s Izraelem, ale také s Egyptem. Je to Egypt, ne Izrael, kdo ovládá hraniční přechod Rafah mezi Egyptem a pásmem Gazy a kdo Gazu efektivně blokuje.

Kromě toho, veškeré zboží z Izraele může do pásma Gazy vstoupit, kromě zbraní a krátkého seznamu položek dvojího použití, které by mohly být použity teroristy, aby zaútočili na Izraelce. Zákaz zbraní a omezení položek dvojího použití vychází ze skutečnosti, že pásmo Gazy je od roku 2007 ovládané teroristickou organizací, Hamásem, jejímž vyhlášeným cílem je zničení Izraele a která má ve své historii například používání cementu poslaného na vybudování a opravu domů na stavbu přeshraničních tunelů pro teroristy.

„Nejen, že jídlo, léky, palivo a pomoc mají volný vstup v každé době, ale v době míru je z Izraele do pásma Gazy také denně převáženo zboží každého typu,“ poznamenal izraelský ministr zahraničí. „Zpráva PA a OSN z prosince 2014 poskytuje statistiku ohledně života v pásmu Gazy. Podle této zprávy vlastní 93,6% domácností v pásmu Gazy satelit, 93,2% pračku, 90% ledničku a 88,2% televizi.“

Co se týče izraelské námořní blokády pásma Gazy, OSN určilo, že podle mezinárodního práva je legální.

Zákonné bezpečnostní opatření

V roce 2011 speciální tým svolaný generálním tajemníkem OSN Ban Ki-moonem rovněž usoudil, že izraelská námořní kontrola, včetně jejího prosazování v mezinárodních vodách, je legální. „Izraelská námořní blokáda pásma Gazy byla uvalena jako zákonné bezpečnostní opatření, aby bylo zabráněno vstupu zbraní přes moře a toto zavedení vyhovuje požadavkům mezinárodního práva,“ řekl tým OSN.

Tým expertů navíc zdůraznil, že veškerá pomoc pásmu Gazy by měla být přepravena pouze přes dva určené hraniční přechody. Panel OSN rovněž došel k závěru, že Izrael měl legitimní bezpečnostní obavy ohledně násilí ze strany Hamásu a že přepravování zbraní do pásma Gazy dovolilo Izraeli nařídit omezení, aby chránil svou středomořskou hranici.

Přes epidemii koronaviru pokračuje přesun zboží mezi Izraelem a pásmem Gazy stejně, jako předtím. Izraelské ministerstvo obrany pracuje na tom, aby zajistilo, že se na trh dostane stálá dodávka zboží a že bude zachována normální životní rutina.

Mezi 15. a 21. březnem vstoupilo do pásma Gazy dohromady 2 547 nákladních aut se zbožím.

Kromě toho bylo během stejného týdne do Gazy dopraveno 116 cisteren paliva, 206 tun zdravotnických potřeb, 393 tun zemědělských produktů, 11 457 tun jídla a 48 667 tun stavebního materiálu.

20. března byly z Izraele do Gazy dopraveny stovky dalších testovacích souprav na koronavirus.

Samozřejmě, že přes hraniční přechod Rafah s Egyptem nevstoupila do pásma Gazy žádná nákladní auta se zbožím nebo zdravotnickými potřebami nebo testovacími soupravami.

V roce 2017, zřejmě jako součást jeho snahy oslabit své soupeře v Hámasu, uvalil prezident PA Mahmoud Abbás na pásmo Gazy řadu sankcí. Zahrnovaly snížení platů tisíců palestinských státních zaměstnanců a donucení mnoha dalších odejít do předčasného důchodu, stejně jako pozastavení sociálních a zdravotních dávek zchudlým rodinám.

Abbás odmítá prosby, aby zrušil sankce

Abbás od té doby odmítl mnoho žádostí Palestinců, aby zrušil sankce, které na pásmo Gazy uvalil. Když Palestinci vyrazili do ulic Ramalláhu, aby proti sankcím protestovali, Abbás poslal své bezpečnostní síly, aby protestující násilně potlačily omračujícími granáty, slzným plynem a holemi.

Do 24. března Abbás stále neřekl ani slovo o situaci v pásmu Gazy po objevení prvního případu koronaviru. Také neodpověděl na urgentní žádosti, aby zrušil represivní nařízení, která tam zavedl.

„Palestinská samospráva po objevení dvou případů koronaviru dál uvaluje těžké ekonomické sankce na obyvatele pásma Gazy,“ stěžoval si Hassan Khraisheh, mluvčí Palestinského parlamentu, známého jako Palestinská legislativní rada. „Tato fraška musí okamžitě skončit.

Sankce uvalené prezidentem Abbásem od roku 2017 zhoršily utrpení lidí. Abbás ani nevydal jediný příkaz, aby pásmu Gazy pomohl. Pásmu Gazy musí být urgentně poskytnuty finanční prostředky a zdravotní pomoc, aby se zabránilo šíření koronaviru.“

Další palestinský představitel, Kayed al-Ghul, člen Lidové fronty za osvobození Palestiny (PFLP), urgoval Abbáse, aby okamžitě zrušil sankce, které uvalil na pásmo Gazy. Al-Ghul varoval, že Palestinci v Gaze by mohli za pokračující boj o moc mezi Abbásem a Hamásem zaplatit „vysokou cenu“.

Tito palestinští představitelé si namlouvají, že Abbás by dbal na jejich urgentní žádosti, aby pomohl pásmu Gazy nebo aby zrušil své sankce proti dvěma miliónům Palestinců. Abbás, stejně jako zbytek arabských vůdců, chce, aby bylo pásmo Gazy pouze problémem Izraele.

Jako obvykle podněcování

Abbás se nepochybně těší na den, kdy bude moci Izrael plně obvinit z epidemie koronaviru v pásmu Gazy. Také pravděpodobně čeká, až se k němu OSN a mnozí další v mezinárodní komunitě přidají v obviňování Izraele a Židů ze šíření pandemie mezi jeho lidem, zatímco bude ignorovat svou vlastní zodpovědnost za humanitární krizi v pásmu Gazy.

Jak je dobře známo, skutečné jméno viru způsobujícího současnou krizi je „nový koronavirus“ - a tím končí originalita v palestinském světě, kde jde jako obvykle o podněcování proti Izraeli.

 

04. 04. 2020 11:54 229 Lucie Krchňáková Zdroj: United with Israel