Praha Jeruzalém

Světový den proti sebevraždám 2020 dal podnět k diskusi. Generální ředitel Yad Tamar, organizace, která pomáhá pacientům s rakovinou v Izraeli, Motti Zelikovich hovořil o stále vyšší míře sebevražd u starší populace, což je fenomén, který se v posledních měsících zesílil kvůli potížím a omezením způsobeným pandemií koronaviru.  

„Míra sebevražd je obecně vysoká a u starších lidí je mnohem výraznější,“ řekl během rozhovoru pro Arutz Sheva News.

„Mnoho jednotlivců ve vyšším věku má pocit, že jsou během omezení způsobených karanténou zavřeni v klecích, aniž by mohli opustit dům nebo vidět členy rodiny." 

 

"Říkají, že jsou zoufalí a pod úrovní všech ostatních v sociálním postavení, že jsou zavření, jako byli za holocaustu. Je důležité chránit se před virem, ale mnoho lidí ze starší populace, kteří si stále dokážou poradit sami, se mohou cítit jako ve vězení, “ poznamenává.

„Duševní onemocnění je zabíjí více než virus. Ano, staré i mladé je třeba chránit [před kontaktem s přenašeči CV-19], ale neuzavírejte automaticky zemi,“ říká a dodává: „Proč mělo by se jídlo Rosh Hashannah lišit od posledního šabatu, pokud jsem v „zeleném“ městě? “

Zelikovich diskutoval o četných hrozbách, kterým čelí izraelští senioři, i o školení dobrovolníků po celé zemi, aby pomohli komunitám lépe se vypořádat s krizovými scénáři. „Vyzývám místní úřady, aby nás nechaly trénovat týmy pro řešení krizových situací, včetně prevence sebevražd, a také pro pomoc starším lidem vypořádat se s jejich osamělostí a nedovolit jim spadnout do duševních problémů a strastí.“

„Žádám stát, aby si to rozmyslel, než zavede celkové uzavření. Nejsem proti preventivním opatřením a uzavírání některých oblastí, kde je to potřeba, ale rozsáhlá opatření mají tendenci způsobovat starším obyvatelům velké duševní utrpení, z nichž mnozí jsou přeživší holocaustu."

 

Ta osamělost v kombinaci s policisty na ulicích jim připomíná obtížné obrazy z minulosti. Jsem přesvědčen, že lze najít kreativní řešení pro jednotlivce, kteří potřebují karanténu, nebo pro ty, kteří čelí duševní nouzi.“

Autor: Shimon Cohen,10. září 2020

 

12. 09. 2020 08:15 160 Kristýna Kupková Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem