Praha Jeruzalém

Izrael je Reuters označen za hlavní důvod toho, proč křesťané z Gazy utíkají pryč.

Autor: Gidon Ben-Zvi, Honest Reporting, 17. prosince 2020

Článek Reuters z 10. prosince, které napsal Nidal al-Mughrabi, správně upozorňuje na vážnou situaci křesťanů v pásmu Gazy. Spisovatel přesto přichází s případem selektivní amnézie a nijak neřeší historii pronásledování této malé skupiny vládci Gazy. Vina za nejistý stav křesťanů palestinské enklávy je přičtena izraelské blokádě Pásma, která nastala proto, aby byla eliminována hrozba neustálých pokusů teroristické skupiny Hamas zaútočit na židovský stát.

Konkrétně je Izrael označen za klíčový důvod křesťanských útěků z Gazy:

„Jeho křesťanská populace za posledních 15 let poklesla o dvě třetiny, vlna emigrace byla způsobena ekonomickými těžkostmi a touhou uniknout bojům mezi militantními skupinami a Izraelem.“

Masový exodus je skutečně výsledkem toho, že se lidé chtějí dostat bez újmy ven. Reuters však ignoruje hlavní příčinu jejich neštěstí: jedná se o násilí Hamásu proti křesťanským obyvatelům Gazy, nikoli o pokračující boj Izraele proti této teroristické organizaci.

Reuters neřeší zneužívání křesťanů Hamasem

Kus, klenotník Gazy, se snaží prodat vánoční zlato a uvádí, že křesťanští Palestinci:

"... pociťují ekonomický dopad zdravotní krize a blokády. Pandemie v Gaze ještě prohloubila ekonomické potíže, tu řídí islamistická skupina Hamas a která je Izraelem blokována. Egypt, stejně jako Izrael, zavedl na hranicích blokády a uvádí pro to stejný důvod – bezpečnostní ohrožení.“

Co se tady vůbec nezmiňuje, je systematické pronásledování křesťanských obyvatel Hamasem.

Křesťanská populace klesá po izraelském stažení

V pásmu Gazy v žilo roce 2005, kdy Izrael jednostranně zlikvidoval 21 izraelských osad, evakuoval asi 9 000 židovských obyvatel a stáhl svou armádu zevnitř enklávy, přibližně 5 000 křesťanů.

V roce 2007 Hamas násilně převzal Pásmo Gazy, které od té doby vládne jako faktická islamistická autorita. Pro Hamas není islám pouze náboženstvím, které řídí jeho organizační cíle, ale také zdrojem práva (šaría), který má být uvaleno na všechny Gazany. Dlouho před krizí COVID-19 a blokádami se skupiny přidružené k Hamasu (jako například Meč spravedlnosti a Armáda islámu) zaměřovaly na gazanské křesťany – nutili je konvertovat, diskriminovali ve školách, útočili na jejich podniky...

Útlak křesťanů ze strany PA

Dalším důmazem, že blokáda je pouhou zástěrkou, je situace křesťanů ve městě Betlémě, které je kontrolováno Palestinskou samosprávou. Média lžou o pravé podstatě křesťanského života pod vládou PA na místě, kde začalo jedno ze tří velkých monoteistických náboženství.

Jakmile PA převzala v roce 1995 nad městem kontrolu, začali křesťané v Betlémě za své náboženské přesvědčení velmi trpět. Život v Betlémě byl stále více poznamenán krádežemi pozemků s malým nebo žádným právním postihem; obtěžováním křesťanských žen; křesťanské podniky jsou nuceny platit výpalné na svou ochranu; křesťané jsou diskriminováni na pracovním trhu; mnohé kostely byly vydrancované a zničené; a probíhá nucená konverze křesťanů.

Výsledkem byla, podobně jako v Gaze, hromadná emigrace. V roce 1947 tvořili křesťané přibližně 85% obyvatel města a toto číslo kleslo přibližně na 16%.

Jedna nedávná studie o globálním pronásledování křesťanů zařadila „palestinská území“ na 49. místo ve stupnici kde je maximum útlaku 50. Podle této zprávy podněcuje tuto tyranii vůči náboženské menšině„islámský útlak“. Studie navíc odhaluje, že „islámští extremističtí militanti jsou přítomni také na Západním břehu Jordánu, což způsobuje, že se křesťané obávají útoku i zde“, a že pronásledování je obzvlášť brutální pro konvertity ke křesťanství.

Čas rozjímání

V článku agentury Reuters se autor rozhodl nepřidat pár řádků relevantního kontextu a popsat alarmující situaci malé, zranitelné křesťanské populace v Gaze.

S tím, jak přichází období svátků, je třeba si připomenout islámské pronásledování palestinských křesťanů – to má jen málo společného s Izraelem, blokádou nebo COVID-19.

 

18. 12. 2020 06:58 153 Daniel Žingor Zdroj: United with Israel

Klíčová slova