Praha Jeruzalém

SHRNUTÍ: Podmíněný odpor vůči vládním opatřením zavedeným ke snížení šíření COVID-19 dosahuje v Izraeli takového bodu, že politici a občané záměrně ohrožují veřejné zdraví pro politické účely, které nazývají občanskými právy.

Autor: Dr. Raphael G. Bouchnik-Chen, 14. února 2021

​V dnešním světě zásadně mění pandemické podmínky přírodní zákony. Nejnepříznivějším scénářem je ztráta kontroly nad šířením nemoci. Každá společnost ohrožená takovým scénářem vyžaduje konsenzus o tom, do jaké míry musí úvahy o veřejném zdraví nahrazovat základní ochranu občanských práv.

Očekávalo se, že jasný scénář pro boj s COVID-19 představí Světová zdravotnická organizace, což se však dosud nestalo. Každá země místo toho musela přijít se svými vlastními kroky, především pomocí strategie pokus – omyl. Nyní je to zhruba rok od vypuknutí pandemie a můžeme s jistotou tvrdit, že země s autoritářskými režimy dokázaly co nejdříve přijmout rozhodná a extrémní opatření k překonání pandemie. Tato opatření, i když byla drakonická, se nepochybně ukázala jako spolehlivá a účinná.

Když vypukla pandemie, mnozí na Západě se vysmívali opatřením těchto zemí a kritizovali nedostatek transparentnosti. Působivé zotavení Číny z první vlny viru příkladně vyniká ve srovnání s utrpením svobodného světa, jeho zmatkem a neschopností jednat v souladu s logikou.

Konflikt mezi ohrožením zdraví a hodnot demokracie a občanských práv se objevuje v zemích po celém světě. Je mimořádně obtížné postavit stranou, natož obětovat, demokratické normy, které jsou posvěcenými hodnotami, základy našeho způsobu života. Vládní zásahy musí být pečlivě zváženy, zda neporušují občanská práva, včetně ztráty soukromí.

Není žádným překvapením, že vzpoura, nedůvěra a popírání se staly výsledkem pokusů o zavedení takových intervencí, což zase způsobilo podceňování závažnosti ohrožení zdraví, a to natolik, že někteří krizi odmítají a vidí ji jako nástroj, kterým se mocní snaží upevnit svou vládu.

Izraelská situace je ještě složitější kvůli pokračující politické krizi včetně protestů proti premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi a naléhavosti jeho procesu. Odpor vůči vládním opatřením ke snížení míry nákazy je touto krizí ještě znásoben a způsobuje to, že občané záměrně podkopávají omezení zavedená v boji proti viru, i když ta vycházejí z doporučení odborníků ministerstva zdravotnictví, a nikoli z kanceláře předsedy vlády. Objevily se dokonce pokusy o napadnutí izraelské strategie na poli očkování, které by mělo dle všeho polevit nebo se zastavit. Jak uvedl nadpis z 12. ledna v izraelských ekonomických novinách: „Imunizace - pouze když Netanjahu odejde!“

Toto pěstování nedůvěry veřejnosti je posíleno přehnanou rolí izraelského právního systému, a zejména tím, že právníci neinformovali o existenciální krizi. Požadavek podrobit každé vládní rozhodnutí právní kontrole se zdá být mimo realitu. Vzhledem k potřebě ochrany veřejného zdraví v kritické době, kterou svět za posledních sto let nezažil, by se dala očekávat úplná právní podpora vládních opatření.

Naléhání a až posedlost právníků, na zachování „práva demonstrovat“ je obzvláště surrealistické, jako kdyby pandemie udělala tisícům demonstrantů laskavost tím, že jim umožnila využít právní mezeru pro své vlastní účely. Přísná omezení davů při modlitbách pod širým nebem, náboženských pohřbů nebo pouličních shromáždění pro více než 10 lidí se jen ztěžka mohou porovnávat s demonstracemi. Nyní musíme vzít také v potaz britskou, nakažlivější a smrtelnější, mutaci viru.

Vzhledem k intenzitě pandemie a mimořádným opatřením, která proti ní mnoho vlád učinilo, je klíčem k úspěchu maximální ochota veřejnosti obětovat některé hodnoty svobody a soukromí v zájmu veřejného zdraví. Kompromis upřednostňuje zásadu záchrany životů. Ochota obětovat se a dodržovat předpisy zachrání životy v doslovném smyslu slova.

Autor: Dr. Raphael G. Bouchnik-Chen, 14. února 2021

 

20. 02. 2021 07:53 145 Kristýna Kupková Zdroj: BESA CENTER

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem