Praha Jeruzalém

Předně nepíšeme tady o demonstraci, ale o demonstracích – v pátek 21. května se totiž před izraelským velvyslanectvím konaly dvě...

Autoři: 21. a 24. května 2021, Radek Hejret a Daniel Žingor

Té první demonstraci, podporující Izrael, předcházely nejméne ve středu a ve čtvrtek jiné veřejné proizraelské akce. Na radnicích, obecních úřadech, ale taky Černínském paláci, Sněmovně České rebubliky a Pražském hradě vlály vedle české i izraelské vlajky. Petřínská rozhledna se zbarvila do modrobílých barev.

To vše se dělo proto, aby česká veřejnost, naši zastupitelé i nejvyšší ústavodární činitelé v čele s panem prezidentem dali jasně najevo naši sounáležitost s Izraelem i to, že palestinský teror je něco, co nechceme a nebudeme tolerovat a něco, co u nás, v České republice nemá místo.

Pan velvyslanec Meron ve svém exkluzivním rozhovoru pro české zastoupení ICEJ uvedl, že „se jedná o něco evropsky i celosvětově bezprecedentního,“ vyjádřil své ohromení a hrdost na to, že je velvyslancem právě u nás v České republice a směrem k nám, že „jsme nejen v jeho očích tím nejpřátelštějším národem Izraele.“

Bez ohledu na to, že bychom rádi, aby tomu tak opravdu bylo a považujeme tato jeho slova za poněkud nadsazená, si jeho vyjádření a přízně velmi vážíme.

Tedy ta první demonstrace probíhala asi takto:

Rabbi Michael Dushinsky zahájil setkání Kadišem truchlících za oběti konfliktu. 

V tomto duchu následovaly společné modlitby.

A na jejich závěr bylo troubeno na šofar.

Se svým děkovným proslovem vystoupila Irit Amitai, zástupkyně velvyslance Státu Izrael v ČR.

Vlály tu izraelské vlajky, i když jako v tomto případě, v pozadí s těmi palestinskými. 

Nikomu z nás to neubralo na náladě – v tomto případě ani přeživší holocaustu, naší milé Míše Vidlákové. 

Naše transparenty připomínaly ty nejnovější oběti palestinského teroru.

 

To ta druhá demonstrace i její proklamace vypadaly opravdu výrazně jinak: 

Intifáda je arabský výraz pro povstání. Používá se v souvislosti s ozbrojeným bojem palestinských Arabů proti Izraeli. Na POKOJNÉ demonstraci se tedy deklaruje NÁSILÍ.

Free Ghetto Gaza znamená Osvoboďte ghetto Gazu. Má to evokovat jakousi podobnost mezi současnou situací v Pásmu Gazy a židovskými ghetty, ve kterých byli nuceni žít Židé v období šoa. K tomu si dovolím jen kratičké vysvětlení a půjčím si jako příklad „nejkrásnější“ ghetto v tehdejším protektorátu – Terezín. V době, kdy bylo město Terezín zcela zbaveno svých původních obyvatel (bylo jich před válkou cca 7000 včetně vojenské posádky), a stalo se ghettem, tak tedy v době svého největšího naplnění hostilo na 1 km2 58500 židovských vězňů. Tedy, v ghettu Terezín byla hustota zalidnění 58500 osob/km2. Pásmo Gaza má 360 km2 a žijí v něm cca 2 miliony lidí. Prostým výpočtem se dostaneme k číslu cca 5600 osob/km2. Není to málo, ale pořád je to méně než DESETINA oproti Terezínu. A opakuji, Terezín jsem si vybral jako „nejlidštější“ ghetto.

„Jeruzalém je náš“ je jasná deklarace toho, o co tady ve skutečnosti jde. Jeruzalém je konečným cílem, a dokud Jeruzalém bude obývaný jediným Židem, nebude v hlavách těchto aktivistů klid. Všimněte si, že nevolají po tom, aby se stal tzv. východní Jeruzalém hlavním městem budoucího státu Palestina. Ne, chtějí CELÝ JERUZALÉM. Nárokují si ho. Ale mylně. Napíšu zde pár historických skutečností:

Židé žijí v Jeruzalémě nepřetržitě po tři tisíciletí. V moderních dějinách tam představovali největší samostatnou skupinu obyvatel již od 40. let 19. století. (Zejména po velkém zemětřesení v horní Galilei v roce 1837 se počet židovských obyvatel v Jeruzalémě velmi navýšil). Jeruzalém obsahuje Západní zeď, tzv. Zeď nářků, na Chrámové hoře, jedná se o nejsvatější místo judaismu.

Jeruzalém nikdy nebyl hlavním městem žádné arabské entity. Ve skutečnosti nikdy žádného arabského státníka ani duchovního příliš nezajímal. Jeruzalém nikdy nesloužil jako hlavní město provincie pod muslimskou vládou, ani nikdy nebyl muslimským kulturním centrem.

Pro Židy je posvátné celé město (Jerušalajim Ir HaKodeš), ale muslimové ctí pouze jedno místo – Skalní dóm – ne město jako celek. Navíc, právě Skalní dóm je pod svrchovanou muslimskou náboženskou správou.

Národ vedený Prorokem se nikdy nevzdá - dovolím si přepis/překlad, ale před tím si prosím povšimněte, že vlajka tzv. Palestinského státu zakrývá CELÉ ÚZEMÍ současného Státu Izrael. Ne, jim nejde o to, aby měli svůj stát vedle Izraele, jim jde o to, aby žádný Izrael neexistoval. A tady je přepis textu, který jasně ukazuje nejen nábožensko-etnické pozadí, ale i VÝZVU K TERORISTICKÉMU ÚTOKU.

Národ vedený Prorokem se nikdy nevzdá (Prorok = Muhammad, Mohamed)

Bereš mou zemi

Bereš moji vodu

Spálíš můj olivovník

Ničíš můj dům

Bereš mi moji práci

Vězníš mého otce

Zabíjíš mou matku

Bombarduješ moji zemi

Podřezáváš nás všechny

Ponižuješ nás všechny

Ale já jsem vinen za to, že jsem vystřelil raketu zpět. (na oplátku)

Obhajoba teroristického činu pro příčinu vzniku Státu Izrael!

Zastavte okupační zločiny v městě proroků a zemi míru - tzv. „okupace“ Palestiny byla jakýmsi leitmotivem celé demonstrace. Jako mantra znělo éterem: Ocupation is a crime; Free, Free Palestine! To opravdu NIKDO z propalestinských demonstrantů neví, že od léta roku 2005 v Pásmu Gazy nežije UŽ ANI JEDEN IZRAELEC, ANI JEDEN ŽID? Že právě toto území DAROVAL IZRAEL PALESTINCŮM VÝMĚNOU ZA MÍR??? A že místo míru se dočkal pouze vlny teroru, kvůli němuž následně musel celou oblast oplotit? Co tedy chtějí tito demonstranti osvobozovat???

Konec okupace - idea, která se žel usídlila v hlavách několika mladých levicově orientovaných českých občanů (tedy zejména dívek), říká, že vznikem Státu Izrael začala okupace Palestiny. Kdo alespoň trochu zná historii Blízkého východu, ví, o jaký nesmysl se jedná, ale stokrát opakovaná lež…, však to znáte.

No tak vida - máme si tedy mezi čím vybírat.

 

24. 05. 2021 14:28 653 Radek Hejtet Zdroj: Redakce Israel.cz

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem