Praha Jeruzalém

Zatímco Palestinská samospráva v čele s Mahmúdem Abbásem žebrá o pomoc, Organizace pro osvobození Palestiny (OOP), v jejímž čele stojí rovněž Abbás a která je financována Palestinskou samosprávou, buduje mnohamilionové mezinárodní realitní portfolio.

Autor: Maurice Hirsch, Palestinian Media Watch, 16. listopadu 2021

V reakci na neustálé prosby věnovalo mezinárodní společenství jen za posledních pět let Palestinské samosprávě na pomoc miliardy šekelů/dolarů/eur. Tento týden bude Palestinská samospráva na zasedání Ad hoc styčného výboru opět prosit mezinárodní společenství o ještě větší dary.

Zatímco Palestinská samospráva v čele s Mahmúdem Abbásem žebrá o pomoc, Organizace pro osvobození Palestiny (OOP), v jejímž čele rovněž stojí Abbás a kterou financuje Palestinská samospráva, buduje mnohamilionové mezinárodní portfolio nemovitostí.

Z prověrky měsíčních zpráv o plnění rozpočtu zveřejňovaných PA za posledních deset let, kterou provedla organizace Palestinian Media Watch, vyplývá, že namísto toho, aby PA nakupovala nemovitosti jménem PA, byly desítky milionů šekelů/dolarů/eur z prostředků PA odkloněny do OOP a následně použity na nákup nemovitostí jménem OOP.

Na slavnostním otevření nového velvyslanectví Palestinské autonomie v Tunisku generální dozorce oficiálních médií Palestinské autonomie a generální dozorce televize Awdah TV provozované Fatahem Ahmad Assaf uvedl, že v posledních letech na Abbásův pokyn zřídil „Stát Palestina“ více než 100 velvyslanectví po celém světě a že tato velvyslanectví a s nimi spojené rezidence byly zakoupeny speciálně pro tento účel:

„Pravdou je, že se toto velvyslanectví (v Tunisu) zrodilo z palestinsko-tuniské spolupráce a na přímý příkaz a podle pokynů Jeho ctihodnosti (prezidenta Palestinské autonomie) Mahmúda Abbáse, abychom měli sídla velvyslanectví Státu Palestina v různých státech světa a aby byla ve vlastnictví palestinského lidu... Také je pravda, že úsilí o vybudování tohoto velvyslanectví je... součástí komplexního úsilí, které prezident Mahmúd Abbás vyvinul, aby nám zajistil vlastnictví velvyslanectví po celém světě. Dnes má Stát Palestina více než 100 velvyslanectví a rezidencí velvyslanců, z nichž některé obsahují rezidence pro zaměstnance. To tu je po celém světě a v různých státech světa, a to (se stalo) během uplynulých let... Tato sídla, velvyslanectví, rezidence velvyslanců, rezidence pro zaměstnance a všechny tyto budovy, které přešly do vlastnictví Státu Palestina, jsou národním pokladem palestinského lidu a tento poklad je jistě majetkem palestinského lidu... Je právem palestinského lidu být hrdý na tento velký úspěch, který byl realizován jako výsledek velkého úsilí a pozornosti Jeho ctihodnosti prezidenta a byl proveden Palestinským národním fondem.“ (Oficiální televizní zpravodajství PA, 23. října 2021).

 

Přestože Assaf tvrdí, že zakoupené nemovitosti „vlastní palestinský lid... a je ve vlastnictví Státu Palestina“, nezdá se, že by tomu tak bylo.

Podle finančních zpráv zveřejněných Palestinskou samosprávou činily od roku 2011 do srpna 2021 výdaje Palestinské samosprávy na její „ministerstvo zahraničních věcí“ a „velvyslanectví“ celkem 2 815 958 000 šekelů (906 158 107 USD / 783 332 906 EUR).

Zatímco nákup „více než 100 velvyslanectví“, domů pro velvyslance a rezidencí pro zaměstnance by zdánlivě představoval značné výdaje na rozvoj, vykázané „výdaje na rozvoj“ ministerstva zahraničních věcí a velvyslanectví Palestinské autonomie za stejné desetileté období činily pouze 25 109 000 šekelů (8 085 971 USD / 6 978 898 EUR). Ve skutečnosti podle zpráv PA „velvyslanectví PA“ naposledy vykázala jakýkoli kapitálový rozvoj v roce 2011. Tato vykázaná částka - 13 662 000 šekelů - představuje více než 54 % vykázaných výdajů na rozvoj jak ministerstva zahraničních věcí, tak velvyslanectví za celé desetiletí.

„Mise Státu Palestina“ v Irsku sídlí podle svých internetových stránek v Dublinu na adrese 8 Leeson Street Upper. Z výpisu z irského katastru nemovitostí vyplývá, že nemovitost, v níž velvyslanectví sídlí, byla zakoupena v roce 2016 za 1 200 000 eur. Ačkoli z rejstříku nevyplývá, kdo je vlastníkem nemovitosti, tehdejší zprávy potvrzují, že tuto nemovitost zakoupila „Palestinská mise v Irsku“.

V den koupě byla částka 1 200 000 eur ekvivalentem 5 160 000 šekelů. Navzdory této ceně činily uváděné kombinované výdaje na rozvoj ministerstva zahraničních věcí i velvyslanectví Palestinské autonomie v roce 2016 pouze 110 000 šekelů. Vzhledem k tomu, že kupní cena značně převyšovala výdaje na rozvoj, je zřejmé, že prostory mise PA v Irsku nebyly pořízeny z prostředků žádného z těchto zdrojů.

Zdá se tedy jasné, že nákup více než 100 velvyslanectví a rezidencí rovněž nebyl realizován z prostředků žádného z těchto zdrojů.

Odkud tedy ty peníze pocházejí?

Z finančních dokumentů Palestinské autonomie vyplývá, že během stejného desetiletého období (2011-2021) převedla Palestinská autonomie na „instituce OOP“ 6 189 394 000 šekelů (1 993 743 068 USD / 1 721 387 796 EUR).

Ačkoli PMW již prokázalo, že velká část peněz převedených Palestinskou samosprávou OOP byla použita na financování měsíčních platů Palestinské samosprávy vězněným teroristům a propuštěným teroristům, finanční zprávy Palestinské samosprávy rovněž ukazují, že v příslušném desetiletém období „instituce OOP“ vynaložily 158 876 000 šekelů (50 873 874 USD / 44 392 704 EUR) na „výdaje na rozvoj“.

Jak komentoval Assaf, nákup velvyslanectví „provedl Palestinský národní fond“. Palestinský národní fond je finanční křídlo OOP.

Jinými slovy, zatímco Palestinská samospráva žebrá a dostává od dárcovských zemí stovky milionů dolarů/eur na provoz Palestinské samosprávy, ve skutečnosti se zdá, že velké částky šly OOP na financování nákupu ambasád. Ačkoli nemovitosti mají být ve vlastnictví Palestinské autonomie, ve skutečnosti se zdá, že je vlastní OOP.

Z katastru nemovitostí Spojeného království totiž vyplývá, že například 28. dubna 2011 byla zakoupena budova, v níž sídlí mise Palestinské autonomie ve Spojeném království, přičemž vlastnictví bylo zapsáno na OOP.

Dále je zajímavé, že vzhledem k tomu, že OOP nyní vlastní mnoho nemovitostí, v nichž sídlí velvyslanectví a mise Palestinské autonomie, mělo by dojít k úměrnému snížení „Využití zboží a služeb“ velvyslanectví, které by odráželo snížení plateb nájemného. Zkoumání zpráv o plnění rozpočtu Palestinské autonomie však žádné takové snížení neprokazuje. Spíše opak je pravdou. Zatímco v roce 2013 PA vykázala, že její velvyslanectví vynaložila na „využití zboží a služeb“ 78 666 000 šekelů (25 324 017 USD / 22 289 751 EUR), v roce 2020 tato částka vzrostla na 104 023 000 šekelů (33 486 896 USD / 29 474 573 EUR).

Zkoumání úplných rozpočtů Palestinské autonomie za roky 2014 až 2018 (jediné roky, kdy Palestinská autonomie zveřejnila své úplné rozpočty) skutečně ukazuje neustálý růst výdajů Palestinské autonomie na nájemné pro její velvyslanectví: Zatímco v roce 2014 činilo nájemné pro velvyslanectví PA 35 000 000 šekelů (11 277 556 USD / 9 929 612 EUR), v roce 2018 tato částka vzrostla na 42 000 000 šekelů (13 533 067 USD / 11 915 534 EUR).

Vzhledem k tomu, že nákup nemovitostí byl skrytý, nezdálo by se nerozumné, kdyby PA i nadále navenek zdůvodňovala vysoké výdaje velvyslanectví tím, že zahrnují platby nájemného. Ve skutečnosti by to však mohlo znamenat, že zatímco to byla PA, kdo poskytl OOP peníze na nákup nemovitostí, PA pak pokračovala v placení nájemného, tentokrát však OOP.

Jinými slovy, je možné, že OOP nemá prospěch pouze z vlastnických práv k nemovitostem financovaným PA, ale spíše využívá i plody nájemného, které PA platí OOP.

OOP není synonymem pro Palestinskou autonomii

Je třeba zdůraznit, že OOP není synonymem pro Palestinskou autonomii. Nemovitosti, které vlastní OOP, nevlastní palestinský lid, ale samostatný subjekt ovládaný politickou stranou Mahmúda Abbáse - Fatah. Fatah má vojenskou složku - Brigády mučedníků Al-Aksá -, kterou USA, EU a další země označují za teroristickou organizaci. Mezi další členy OOP patří Lidová fronta pro osvobození Palestiny (PFLP), kterou USA, EU a další země rovněž označují za teroristickou organizaci. OOP financuje své členské organizace, včetně těch, které jsou mezinárodně označeny za teroristické organizace. Součástí rozpočtu OOP jsou příjmy z nemovitostí, které OOP vlastní. Až OOP přestane kontrolovat Palestinskou autonomii, majetek ve vlastnictví OOP zůstane majetkem OOP a bude tvořit základ příjmů OOP a jejích teroristických členů.

Kromě toho je třeba také poznamenat, že celá snaha PA o otevření „velvyslanectví“ je jasným porušením izraelsko-palestinské prozatímní dohody o Západním břehu Jordánu a pásmu Gazy (tzv. dohody z Osla). Odstavec 5 písm. a) článku IX dohody z Osla výslovně stanoví, že Palestinská samospráva nebude mít žádné pravomoci ani odpovědnosti „v oblasti zahraničních vztahů, která oblast zahrnuje zřizování velvyslanectví, konzulátů nebo jiných typů zahraničních misí v zahraničí...“. Přesto Palestinská samospráva po mnoho let bezostyšně porušovala toto a další zásadní ustanovení dohod z Osla.

Z poslední zprávy o plnění rozpočtu, kterou PA zveřejnila za září 2021, vyplývá, že během prvních tří čtvrtletí roku 2021 PA převedla OOP již více než 603 milionů šekelů (194 251 927 USD / 169 506 013 EUR):

Zatímco si mezinárodní společenství myslí, že neustále věnuje peníze „palestinskému lidu“, ve skutečnosti vedení Palestinské autonomie/OOP využívá obrovskou část pomoci k nejasným a nekontrolovaným cílům.

V průběhu let Palestinská samospráva opakovaně prokázala, že jí nelze důvěřovat, pokud jde o vedení jejích finančních záležitostí způsobem odpovídajícím záměrům mezinárodního společenství. Pokud si mezinárodní společenství skutečně přeje zlepšit osud palestinského lidu, musí přestat nekriticky financovat Palestinskou samosprávu a najít k realizaci svých cílů jiné cesty.

 

19. 11. 2021 06:33 117 Daniel Žingor Zdroj: United with Israel

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem