Praha Jeruzalém

V jižním Izraeli bylo objeveno 3000 let staré biblické město Ziklag, kde se David schovával před králem Saulem.

Od: Arutz Sheva, 8.7.2019 9:53

Výzkumníci z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, Izraelského úřadu pro starožitnosti a Macquarie University v Sydney věří, že poblíž Kiryat Gat objevili filištýnské město zvěčněné v biblickém vyprávění.

Ziklag je v Bibli ve vztahu k Davidovi několikrát zmíněn (v knihách 1. a 2. Samuelově). Podle biblického vyprávění Achish, král Gatu, dovolil Davidovi, aby se uchýlil do Ziklagu, když prchal před králem Saulem. Odtud David také odešel, aby byl v Hebronu pomazán za krále. Podle Písma byl Ziklag také centrem dramatické události, při které pouštní nomádi Amálekovci vpadli do města vypálili ho a odvlekli ženy a děti.

Vykopávky započaly v roce 2015 na místě Khirbet a-Ra'i v podhůří Judy mezi Kiryat Gat a Lachish a probíhaly ve spolupráci profesora Yosefa Garfinkela, ředitele Archeologického ústavu na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, Saara Ganora z Izraelského úřadu pro starožitnosti a Dr. Kyle Keimera a Dr. Gil Davise z Macquarie University v Sydney. Práce byly financovány Joeyem Silverem z Jeruzaléma, Aronem Levym z New Jersey, rodinou Roth a Isaacem Wakilem ze Sydney. Probíhaly po dobu sedmi sezón, během kterých byly prozkoumány plochy o rozloze přibližně 1000 m2 – to vedlo k identifikaci Ziklagu.

Jméno Ziklag je pro území Izraele neobvyklé – nejedná se o místní kanánsko-semitský název. Jde o filistinské jméno, které městu dalo cizí obyvatelstvo imigrantů z oblasti Egejského moře.

Bylo předloženo dvanáct různých návrhů toho, kde by mohl Ziklag ležet – Tel Halif poblíž Kibbutzu Lahav, Tel Sera v západním Negevu, Tel Ševa a další. Nicméně, podle badatelů, žádné z těchto míst nebylo v době Filištýnů a krále Davida oběma etniky trvale osídleno. U Khirbet a-Ra´i však nyní byly nalezeny rysy obou těchto populací.

Byly zde nalezeny důkazy o osídlení z doby Filistinské, od 12. do 11. století před naším letopočtem. Jde o prostorné, mohutné kamenné struktury s nálezy typickými pro filistinskou civilizaci.

Další nálezy pochází ze základů – misky a olejové lampy – obětní dary položené pod podlahami budov, které měly přinést štěstí při jejich stavbě. Rovněž byly nalezeny kamenné a kovové nástroje. Podobné nálezy z této doby byly v minulosti objeveny při vykopávkách v Ašdodu, Aškelonu, Ekronu a Gathu – tedy filistinských sídelních městech.

Nad pozůstatky osídlení Filistýnci je zřetelné venkovské osídlení z doby krále Davida – tedy začátku 10. století před načím letopočtem. Tato osada se nakonec stala obětí požáru, který zničil i budovy. Na různých místech vykopávek bylo nalezeno téměř sto kompletních keramických nádob.

Tyto nádoby jsou identické s těmi, které se nacházejí v současném opevněném judském městě Khirbet Qeiyafa – identifikovaném jako biblický Sha'arayim – v podhůří Judeje. Carbonové testy datují místo u Khirbet a-Ra'i do doby krále Davida.

Velký rozsah zachovalých plavidel svědčí o zajímavém každodenním životě za vlády krále Davida. Velké množství skladovacích nádob potom sloužilo ke skladování oleje a vína. Byly také nalezeny džbány a mísy zdobené ve stylu známém jako „červené zabarvení a ruční leštění“, typické pro období krále Davida.

V návaznosti na regionální archeologickou studii v podhůří Judeje, kterou provedli profesoři Garfinkel a Ganor, se nám vynořuje obraz regionálních sídel ranné monarchické éry – tedy dvě lokality – Ziklag a Sha'arayim – ležící na západní hranici tehdejšího království.

Obě města jsou vystavěna na vyvýšených kopcích, s výhledem na hlavní cesty mezi zemí Filištýnů a Judeou: Khirbet Qeiyafa v údolí Elah leží naproti filištýnskému Gatu a Khirbet a-Ra'i naproti Aškelonu. Tento geografický popis se také odráží v žalozpěvu Davida nad smrtí krále Saula a jeho syna Jonathana, kteří padli v bitvě proti Filištýnům: „Neříkejte to v Gatu, nerozhlašujte v ulicích Aškelonu.“

 

09. 07. 2019 04:33 255 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem