Praha Jeruzalém

Němečtí vědci, kteří měli možnost vidět nově zveřejněné dokumenty z Vatikánského archivu, tvrdí, že blízcí spolupracovníci papeže věřili, že Židé Holokaust zveličují

Haaretz| Ofer Aderet | 30. dubna 2020

Papež Pius XII. dostával aktuální zprávy o hromadném vraždění Židů během Holokaustu, ale jeho spolupracovníci vyjádřovali pochybnosti o informacích - částečně z antisemitských motivů - podle počátečních zkoumání nově vydaných dokumentů z vatikánských archivů.

Soubory byly otevřeny vědcům v březnu, ale opět se staly nepřístupnými kvůli pandemii koronaviru v Itálii.

Němečtí historici, kterým se podařilo prozkoumat řadu dokumentů v obrovských archivech, zveřejnili minulý týden své první nálezy v německém týdeníku Die Zeit. Výzkumníci docházejí k závěru, že katolická církev věděla o holocaustu mnohem dříve, než to přiznala, a že se zdá, že církev úmyslně skrývala dokumenty, které by mohly dále poškodit pověst církve ohledně jejího chování během Holokaustu.

Papež Pius XII. obdržel v roce 1940 dopis od amerického prezidenta Franklina Delana Roosevelta od zvláštního amerického vyslance do Vatikánu. Credit:AP

Pius XII., vlastním jménem Eugenio Pacelli, sloužil jako státní tajemník církve, než se stal papežem v roce 1939. V následujících letech, během druhé světové války, se rozhodl mlčet o nacistických válečných zločinech. Jeho kritici ho proto nazývali „Hitlerovým papežem“ a obvinili ho, že upřednostnil zájmy církve nad osudy Židů.

Příznivci papeže však tvrdí, že mlčel ze strachu z nacistické odplaty, pokud by odsoudil pronásledování Židů. Papež Pius XII. pomohl zachránit mnoho Židů, tvrdí jeho příznivci, ale činil tak záměrně tajně “za oponou”.

Skupina německých historiků vedená profesorem Hubertem Wolfem, odborníkem na katolickou církev z Univerzity v Munsteru, zkoumala na začátku března tohoto roku řadu dokumentů z vatikánských archivů.

Papež Pius XII. během návštěvy bombardované oblasti Říma v roce 1943. Credit: STRINGER / ANSA / AFP

Příspěvky představují jen zlomek z milionů stránek informací, které archívy zveřejnily na pokyn současného papeže Františka. Vědci našli dokumenty, které naznačují, že Pius XII.obdržel podrobné informace o hromadném vraždění Židů již v roce 1942.

Jeden z dokumentů citovaný ve článku z Die Zeit je dopis ze Spojených států, který byl zaslán Vatikánu 27. září 1942, a který obsahuje podrobný popis rozsáhlého zabíjení Židů napříč nacisticky okupovaným Polskem.

Zpráva byla poslána o měsíc dříve z Ženevské kanceláře Židovské agentury pro Palestinu do její kanceláře ve Spojených státech. Do Vatikánu byla zpráva doručena Myronem Charlesem Taylorem, jež byl osobním papežským vyslancem prezidenta Franklina Roosevelta. Němečtí historici našli důkaz, že Pius XII. přečetl zprávu v den její doručení.

Papež Pius XII .zdraví věřící na náměstí svatého Petra ve Vatikánu. Credit:  AFP

Zpráva hovořila o zničení Varšavského ghetta a popsala, jak jsou všichni Židé, bez ohledu na věk nebo pohlaví, shromažďováni, odvedeni z ghetta a zastřeleni.

Podle zprávy se masové vyvražďování neprovádělo ve Varšavě, ale spíše v táborech, které byly pro tento účel speciálně vybudovány.

Zpráva se konkrétně zmiňovala o vraždě asi 50 000 Židů ve Lvově (tehdejší dnešní západní Ukrajina, Polsko) a podle jiné ze zpráv, bylo ve Varšavě zabito 100 000 lidí. Ve zprávě se stroze uvádělo, že v celém východním Polsku, včetně oblastí obsazených Rusy, nezůstali žádní Židé naživu.

Papež Pius XII. se ze zprávy také dozvěděl, že Židé z Německa, Belgie, Nizozemska a Slovenska byli deportováni do východní Evropy, kde byli vražděni. Němcům se také podařilo podnítit polské katolíky proti Židům v jejich zemi. Toto tvrzení je zvláště významné ve světle výzkumu naznačujícího značnou pomoc Poláků Němcům při pronásledování Židů.

Taylor - Rooseveltův vyslanec - požádal Vatikán, aby objasnil, zda má informace, které by potvrdily informace ve zprávě. Taylor žádal - pokud tyto informace mohou být potvrzeny -, aby Svatá stolice podnikla kroky k získání veřejného mínění a mobilizaci civilizovaného světa k zastavení zabíjení.

Nový výzkum ukazuje, že poté, co papež pročetl dopis a zprávu, napsal Vatikánský státní tajemník Luigi Maglione: „Nevěřím, že máme informace, které tuto vážnou zprávu podrobně potvrzují. Nemýlím-li se?" Jiné dokumenty však ukazují, že v té době měl Vatikán dostatečné informace k potvrzení a rozšíření zprávy od Američanů, ale z antisemitských a politických důvodů se vatikánští představitelé rozhodli ji marginalizovat a bagatelizovat.

18. září, devět dní před obdržením zprávy ze Spojených států, Vatikán obdržel zprávu podobné závažnosti z jiného zdroje. Italský obchodník, který navštívil Polsko, informoval asistenta Pia XII. Giovanniho Battistu Montiniho, který se později stal papežem Pavlem VI., o každodenním vraždění šokujících rozměrů a o likvidaci židovských ghett v Polsku.

Další informace přímo z církevních zdrojů přicházely ještě před zmíněnou zprávou italského podnikatele. Jak bylo publikováno v minulosti, v srpnu 1942 ukrajinský arcibiskup Andrzej Szeptycki informoval Vatikán o zvěrstvech, kterých byl svědkem ve lvovském ghettu.

Papež Pius XII nezareagoval rychle na americkou žádost Taylora o potvrzení zpráv Židovské agentury. V reakci na tuto nečinnost obdržel Vatikán další žádost od Američanů 1. října 1942.

Poté kardinál Montini ve vnitřní korespondenci napsal, že by Američanům mělo být řečeno, že Svatý stolec „slyšel o tvrdém zacházení se Židy“, ale nemá možnost posoudit přesnost informací. Vatikán zaslal dopis v tomto smyslu do Spojených států 10. října 1942.

Ve snaze pochopit, co stálo za přístupem Pia XII. k této otázce, historici citují interní memorandum od papežského poradce Angela Dell'Acqua, které zpochybňuje pravost informací Židovské agentury o vyhlazování Židů v Polsku. Informace je třeba „ověřit“, uvádí se v poznámce, „protože Židé mývají tendenci snadno přehánět“.

Jinými slovy, tajemník papeže tvrdil, že vzhledem k povaze Židů může být zpráva o hromadném vraždění přehnaná. Dell'Acqua také zpochybnil zprávu arcibiskupa ze Lvova, když uvedl, že katolíci z východu nejsou zrovna „příkladem spolehlivosti“.

Dell'Acqua také vyjádřil znepokojení nad tím, že americká žádost o potvrzení zprávy Židovské agentury měla „politický“ motiv: dospět k veřejnému porozumění mezi Svatým stolcem a Spojenými státy ohledně „židovské otázky“. Dell'Acqua varoval, že takový krok by mohl ohrozit nejen Vatikán, ale také blaho samotných Židů. 

O dva měsíce později, v prosinci 1942, obdržely Spojené státy spolehlivé informace od polské exilové vlády v Londýně o hromadném zabíjení. Poté, 17. prosince, Sovětský svaz, Spojené státy a Británie vydaly společné prohlášení odsuzující vyhlazování Židů Němci.

Papež Pius XII. nebyl z jednou stran, která se pod prohlášení podepsala. Místo toho ve vánočním poselství zmínil stovky tisíc lidí, kteří byli kvůli své národní identitě nebo původu posláni na smrt, ale nikdy výslovně nepoužil slovo „Židé“.

Nově zveřejněná dokumentace je pouze střípkem v komplikované hádance, jejíž velká část je stále nevyřešena. Svatý stolec nikdy nevydal prohlášení odsuzující transporty Židů do vyhlazovacích táborů, ale v roce 1944 poslal papež telegram regentovi Maďarska s žádostí o zastavení vyhánění maďarských Židů.

Vyslanec papeže v Maďarsku, Angelo Rota, byl uznán izraelským Yad Vashem za spravedlivého mezi národy za jeho činy během holocaustu, ale historici jsou teprve nyní schopni ověřit míru zapojení papeže do Rotovy práce.

Mohou také ověřit, zda kněží, kteří - například ve Francii a Nizozemsku - veřejně odsoudili perzekuci Židů, jednali z vlastní iniciativy nebo na základě důvěrných příkazů papeže.

V průběhu let obhajoval Vatikán chování Pia XII. Tvrdil, že usiloval o zlepšení situace Židů. V roce 1999 se Vatikán dohodl na jmenování společného katolického a židovského týmu historiků, který bude zkoumat chování Pia XII. vůči Židům během Holokaustu. Za tímto účelem Vatikán zpřístupnil různé dokumenty, ale ne celý obsah archivu.

V úvodní zprávě zveřejněné v roce 2000 výzkumný tým uvedl, že Pius XII. obdržel podrobné a průběžné zprávy o pronásledování Židů v zemích pod nacistickou okupací a že si byl vědom masového vyhánění a krutostí nacistů.

Tým však také uvedl, že na základě informací, které měl k dispozici, nebylo jasné, zda Pius XII. nebo jiní vyšší vatikánští představitelé věděli, že tyto činy byly součástí plánu „konečného řešení“.

Tým zastavil svou činnost v roce 2001 poté, co Vatikán přiznal, že není dostatečně připraven poskytnout příslušné dokumenty z archivů. Minulý rok papež František oznámil, že budou otevřeny vatikánské archivy a v březnu tohoto roku začal komplexní výzkumný proces, jež byl nedávno pozastaven díky pandemii koronaviru.

 

30. 05. 2020 06:13 643 Jitka Zich Zdroj: Ha`aretz

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem