Praha Jeruzalém

Izraelské archeologické objevy prokazují odvěké židovské právo na zemi Izrael.

Od: Israel News Talk Radio, 30.7.2020 1:16

22. července 2020 Jerusalem Post informovaly o oznámení nového ohromujícího archeologického objevu Izraelského památkového úřadu (IAA) v Arnoně poblíž amerického velvyslanectví v Jeruzalémě.

Jedná se o odhalení rozsáhlého administrativního centra v Judeji vybudovaného za vlády krále Ezechiáše s pečetěmi, která svědčícími o starověké židovské přítomnosti z období Prvního chrámu mezi 8. a polovinou 7. století př.n.l. Archeolog IAA Benyamin Storchan řekl:

„Nalezli jsme asi 120 otisků pečetí na úchytkách nádob popsaných starým hebrejským písmem, které se překládají jako „patřící králi“. Tyto lisované nádoby se obvykle používaly k výběru daní. Do dnešního dne bylo v Izraeli nalezeno asi 1 000 podobných položek, což nám dává představu o důležitosti této oblasti.“

V roce 2019 oznámila Nadace City of David objev pečetí legendárního syna krále Davida. Lawrence Franklin uvedl v článku Gatestone Institute:

„9. září 2019 přední archeolog nadace Eli Shukron oznámil objev 2 600 let staré královské pečeti, která byla nalezena u Západní zdi ve Starém městě Jeruzaléma a která nese v hebrejštině jméno Adenyahu, syn krále Davida zmiňovaného v Bibli v knize Královská“.

Stejně jako tomu bylo i u předchozích archeologických objevů v Izraeli, je však nepravděpodobné, že by se tato dlouhodobá mezinárodní kampaň za delegitimizaci židovského státu, přepisování jeho historie a dokonce i přejmenování židovských lokalit jako je Rachelina hrobka poblíž Betléma. na mešitu Bilal ibn Rabah (nikdy to mešita nebyla) a Vrobka patriarchů v Hebronu na mešitu Ibrahimi, nějak změnila.

Delegitimizace starověké židovské přítomnosti v Jeruzalémě započal v 7. století n.l. pátý kalif dynastie Umayyad v Sýrii Abd al-Malik ibn Marwan, který na Chrámové hoře postavil Skalní dóm. Na místě, o kterém Židé věří, že tam byl Abraham připraven obětovat svého syna Izáka. Rychlý posun to potom vzallo při jednáních v Camp Davidu v červenci 2000 mezi tehdejším izraelským premiérem Ehudem Barakem a pozdějším prezidentem PA Yasserem Arafatem pod záštitou bývalého prezidenta Clintona. Arafat zpochybnil, že Židé postavili svůj První a Druhý chrám v Jeruzalémě s tím, že to mohlo být spíš někde v Nablusu.

Tyto důležité izraelské archeologické objevy jsou důkazem starověkého židovského práva na zemi Izrael. Je to hlavní téma nové knihy vydané nakladatelstvím NER Press, kterou napsal profesor Dr. Kenneth L. Hanson z University of Central Florida „Čí je svatá země? Aneb jak se na dnešním Středním východě setkává archeologie se s geopolitikou“, která byla předmětem rozsáhlého izraelského zpravodajského vysílání a rozhovoru s Jerrym Gordonem a Rodem Reuvenem Dovidem Bryantem.

Dr. Ken Hanson je koordinátorem Interdisciplinárního programu a judaistiky na University of Central Florida. Učil historii, literaturu a kulturní dědictví židovského lidu od starověku po moderní vzestup Státu Izrael. Žil v Jeruzalémě a v severní Galileji. Získal magisterský titul z mezinárodní interkulturní komunikace a získal doktorát z hebrejštiny a literatury na University of Texas v Austinu. O těchto tématech vydal několik knih. Vystupoval a mluvil v národní televizi a rádiu, na History Channel, Travel Channel a Gaia Network. Má jedinečný vhled a přístup k otázce, proč je izraelské židovské dědictví prokázáno archeologií.

Nová kniha Dr. Ken Hansona jedinečně popisuje dvě „Svaté země“, dvojí Izraelce a dva Jeruzalémy. To první je možné vidět, když tam přijedete – historické budovy stejně jako majestátní architekturu. To druhé je pod zemí a je mnohem tajemnější. Zde najdeme důkazy o tom, kdo v této zemi žil před tisíci lety, a „příběhy v kameni“, které podporují židovské obyvatelstvo, které si to území dnes nárokuje. Vzhledem k tomu, že je Blízký východ stále bodem globálního konfliktu, tak by mohla být „fakta pod zemí“ stěží relevantnější.

Na otázku, jak významné jsou archeologické důkazy o třítisíce let staré židovské přítomnosti v Izraeli, Dr. Hanson odpověděl:

„Je to všude.“ Kdosi řekl: „Chceš se něco dozvědět o Americe, přečti si knihu. Chceš se něco dozvědět o Izraeli, vem si lopatu.“ Ať kopnete od Jericha po Shechem, což je dnes Nablus – tedy palestinské město v centru oblasti, která byla židovská. U Josefovy hrobky, Racheliny hrobky, Betléma, je to všude. Vše, co musíte udělat, je dívat se. Probíhají archeologické vykopávky, které jsou kontroverzní. Kromě toho tu jsou  Židé, kteří v těchto místech, která májí prokázanou tisíciletou historickou židovskou přítomnost, chtějí žít.  Osady se rozrostly, některé z nichž byly mezinárodním společenstvím prohlášeny za nezákonné. Cože? Pro Židy je nezákonné žít ve své vlastní zemi? Pokud jste tedy Židé, nemůžete žít v Hebronu.“

„Není přehnané říct, že toto je cílem Palestinské samosprávy. Když by v této zemi měl někdy vzniknout palestinský stát, musí z ní všichni Židi odejít. Židovské osady a osadníky je třeba odstranit. Musí odejít. Palestina musí být judenrein. Pokud neodejdou, jaký tedy bude osud osadníků, kteří mají jednoduše tu odvahu žít v blízkosti Hrobky patriarchů, kde je pohřben Abraham a další naši patriarchové s manželkami Izák a Jákob? Nic pěkného. To by nebylo možné“.

„Tak kontroverzní to je proto, že je na palestinské straně mnoho těch, kteří neuznávají, že Židé v izraelské zemi vůbec kdy žili. To je důsledek propagandy, která je vydávaná dokonce i pro školní děti, které vyrůstají v Palestinské samosprávě. Tvrdí: „Židé sem přišli jako kolonialisté v 19. a 20. století a před tím tady nikdy žádní Židi nebyli“.

 

30. 07. 2020 09:27 1039 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem