Praha Jeruzalém

Díky tomu, že nyní byla Gaza od severu obchvácena, dne 31. října byla zahájena třetí bitva o Gazu. Gaza byla Turky vyklizena 7. listopadu 1917 a jih Palestiny byl v britských rukou.

Přebal CD či VHS s tímto filmem. Opravdu stojí za shlédnutí.

Lehká jízda v akci - nahoře a ta samá kavalerie pochoduje obsazenou Gazou - dole:

Následuje fotografie - letecká města Jeruzalém pořízená před příchodem britských vojsk. Je to velmi zajímavý pohled na město, které v té době bylo skoro bez významu a dnes je to město, kolem něhož se točí celý svět. . .

Britové následně vytrvale a nezadržitelně postupovali na sever. A Jeruzalém, město, o které nám jde, bylo Turky vyklizeno 10. prosince 1917. Jeruzalémský guvernér Izet Bej se svými lidmi vyšli z jeho hradeb a předali Britům písemnou kapitulaci města.

Izet Bej, představitelé náboženských skupin a ekonomického a společenského života Jeruzaléma po vydání města Britům

Allenby se projevil i v této unikátní situaci jako člověk, mající cit pro situaci. O proroctví, o kterém jsem psal výše dobře věděl. A ukázal velikost o jaké se císaři Vilémovi II před 16 lety ani nezdálo. Císař do Jeruzaléma vjel v kočáru.

Alleny do města vstoupil Jafskou bránou, pokorně a pěšky. Šel v doprovodu jen svého pobočníka a dvou důstojníků svého štábu. Obyvatelé jej nadšeně vítali. I jeho jméno bylo jako z legend: Alláh-en-Nébí což nešlo přece vnímat jinak než prorok boží. . .

Zde je na prvním obrázku naplnění legendy. Generál Allenby vstupuje prostě a pěšky Jafskou bránou do Jeruzaléma.

Ale Allenby věděl, že je možné vše a proto, jak ukazuje druhá fotografie, jeho bezpečnost zajišťuje strážní jednotka na druhé straně - obrázek níže:

A tím jsme se dostali k moderním dějinám Jeruzaléma. Těm se budu podrobně věnovat v dalších dílech této práce.

Zde jen letem světem. Význam města s příchodem Britů stoupl a nakonec se stalo významným centrem. Se založením Britského mandátu Palestina v roce 1920 bylo město místem sídla nejvyššího komisaře mandátní správy. Sionisté navíc ve městě postavili sídlo Národního institutu, ve kterém sídlila Židovská agentura a Židovská národní rada. V roce 1925 byla na hoře Skopus otevřena Hebrejská univerzita. Byly také založeny nové čtvrti mimo hradby města - jak židovské, tak arabské.

Jeruzalém v roce 1933

V tomto období se zostřoval etnický konflikt mezi Araby a Židy. V roce 1929 vypukly v Palestině násilné nepokoje s náboženským podtextem, které se velmi silně projevovaly i v Jeruzalému. Další konfrontaci přineslo Arabské povstání v letech 1936-1939.

Podle plánu Organizace spojených národů na rozdělení Palestiny bylo předpokládáno, že Jeruzalém spolu s Betlémem bude mezinárodním územím. Avšak když vypukla První arabsko-izraelská válka, známá také jako Válka o nezávislost, ignorovaly obě strany, nyní již znepřátelené strany, tento status a snažily se získat vládu nad Jeruzalémem. Arabské jednotky zablokovaly židům cestu do Jeruzaléma a zastavily přívod vody do města. Jen ozbrojené konvoje dokázaly do města za cenu těžkých ztrát proniknout a přivézt do něj zásoby.

Když Britové 14. května 1948 odešli ze země a Izrael vyhlásil nezávislost, vstoupila do země Arabská legie a boje se rozpoutaly naplno. Arabské legie již 18. května vstoupily do města a následujícího dne se dostaly až do židovské čtvrti. Avšak 20. května izraelské jednotky získaly území zpět. Ne však nadlouho - 28. května padla židovská čtvrť opět do rukou Arabů. 1. června začínali Izraelci v Jeruzalémě prohrávat. V červenci pak byl ještě učiněn pokus dobýt zpět Staré město, avšak neuspěl.

Po konečném uzavření příměří tak Izraelcům zůstala jen západní část Jeruzaléma. V prosinci 1949 do ní přesídlil Kneset. Přesunout se musela také Hebrejská univerzita. 7. listopadu 1949 pak vyhlásil David Ben Gurion Jeruzalém hlavním městem Státu Izraele.

Dne 5. června 1967 vypukla izraelským preemptivním leteckým úderem na letecké základny Egypta Šestidenní válka. Jordánské vojsko ostřelovalo židovské město a dobylo budovu velitelství sil OSN. Izraelská armáda odrazila jordánský útok a zahájila protiútok, ve kterém odřízla Jeruzalém od Ramalláhu. Následně se izraelští výsadkáři skrz Lví bránu dostali do Starého města a ovládli celý Jeruzalém.

Ale o tom v dalších dílech.

 

31. 10. 2020 07:57 84 Jaromír Vykoukal Zdroj: Redakce Israel.cz

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem