Praha Jeruzalém

Chiune Sugihara se vzepřel příkazům své vlastní vlády tím, že vydal vlastnoručně psaná tranzitní víza pro více než 6000 litevských Židů, což jim umožnilo uniknout z nacisty okupované Evropy.

Před Mezinárodním dnem památky holocaustu dne 27. ledna, v pondělí 25. ledna, byla uctěna památka tohoto hrdiny, který je často označován jako „japonský Schindler“ právě za pomoc při záchraně tisíců Židů před holocaustem.

Chiune Sugihara, japonský diplomat se sídlem v Litvě, se vzepřel rozkazům své vlastní vlády, když v roce 1940 vydal více než 6000 vlastnoručně psaných tranzitních víz litevským Židům, což jim umožnilo uprchnout z nacisty okupované Evropy. V činnosti pokračoval více než měsíc, dokud nebyl japonský konzulát uzavřen. Odhaduje se, že díky jeho odvážnému činu dnes žije až 40 000 potomků těchto uprchlých Židů.

Sugihara zemřel v roce 1986 ve věku 86 let.

Online událost vyzdvihla Sugiharovy hrdinské činy a ponaučení, která se od něj můžeme naučit v boji proti současnému antisemitismu. Pořadateli akce byla hnutí Combat Anti-Semitism a B'nai B’rith International.

Sacha Roytman Dratwa, výkonný ředitel Combat Anti-Semitism, pro JNS řekl: „I když byla Sugiharovi v posledních desetiletích věnována větší pozornost, a to zejména poté, co mu Jad Vašem v 80. letech udělil titul „Spravedlivý mezi národy“, většina lidí, včetně Židů si stále nejsou vědomi jeho hrdinských činů. Je tedy důležité, abychom si lidí jako byl Sugihara vážili a připomínali je, protože právě tito lidé přišli židovskému lidu na pomoc v nejtemnější hodině jeho historie.“

„Vzhledem k tomu, že klesá počet přeživších holocaustu, kteří by mohli vyprávět své příběhy, je zásadní, aby se činy Sugihary nezapomněly a šířily,“ pokračoval. „Ponaučení, které si z příběhu Chiune Sugihary můžeme odnést, je to, co může jeden člověk udělat tváří v tvář zlu – což je s antisemitismem na vzestupu po celém světě stejně důležité jako dřív.“

Známý právník Nathan Lewin (84) se rozhodl odvyprávět osobní příběh jeho samotného a jeho rodiny, kterou Sugihara zachránil. Narodil se v polské Lodži a v září 1939, když napadl Adolf Hitler Polsko, on a jeho rodina, včetně babičky z matčiny strany a strýce, tajně utekli přes hranice a vydali se do litevského Vilniusu. Lewin měl v té době 3 roky.

Doufali, že vycestují ještě dále z Hitlerova dosahu, nebylo však snadné získat cestovní doklady. Lewinova matka poté navštívila Sugiharu na japonském konzulátu a obdržela první ručně psané „vízum Sugihara“ udělené Židům. Tranzitní vízum Sugihary umožnilo celé Lewinově rodině cestovat přes Japonsko na Curaçao a Surinam.

Lewin a jeho rodina však do Surinamu nebo na Curacao nedorazili. Cestovali do Japonska a poté jako uprchlíci do Spojených států. Lewinovi bylo v té době 5 let.

Na události dále řekl: „Je mi ctí i požehnáním, že zde dnes mohu sdílet můj obdiv a poděkování jednotlivci, který ztělesňuje roli, kterou naši rabíni specifikovali, tím, když řekli, že byste neměli dělat dobré skutky s očekáváním, že budete odměněni, ale kvůli dobrému skutku samotnému. To přesně udělal Chiune Sugihara.“

Lewin řekl JNS: „Je nutné a důležité ctít ty lidi, kteří vynaložili osobní úsilí a skutečně ohrozili své vlastní profesionální postavení, aby pomohli lidem, kteří utíkali před holocaustem. A právě to udělal pan Sugihara.“

 

Dal jim naději a život

Lewinova dcera Alyza Lewin, také právnička, hovořila o důležitosti příběhu Sugihary pro boj proti současnému antisemitismu.

Předsedkyně Centra pro lidská práva Louise D. Brandeise pro JNS řekla: „Poučení z příběhu Chiune Sugihary je, že si musíme uvědomit, že i když pocházíme z jiného prostředí, jiné víry, jiné kultury, jiné rasy, jiného pohlaví, různých etnik, všichni jsme lidé, kteří si zaslouží úctu a spravedlnost, mající nárok na život, svobodu a hledání štěstí.“

Dále ocenila Sugiharu slovy: „V době, kdy byli Židé stigmatizováni a vytlačeni na okraj společnosti, zacházel s nimi jako s lidmi. Dal jim naději a život, když se je ostatní snažili připravit o důstojnost.“

Dodala, že Židé jsou dnes opět stigmatizováni a marginalizováni, ale tentokrát kvůli své etnické příslušnosti.

„Na Židy, kteří jsou pyšní na svůj židovský původ a na hluboké náboženské, etnické a kulturní spojení židovských předků se zemí Izraele, je vyvíjen tlak, aby se této hrdosti zbavili,“ uvedla. „Židovská vlast, židovský národní stát Izrael – kde jsou všechny rasy, náboženství, etnické skupiny a pohlaví podle zákona stejné – je dnes jediným národním státem, který bývá označován za nelegitimní. Je to jediná země, o které někteří tvrdí, že nemá právo na svou existenci. Toto je dnešní současná forma antisemitismu a my se musíme sjednotit, abychom proti ní bojovali. Protože antisemitismus není jen židovský problém. Je to rakovina, která hnije, a nakonec ničí společnosti, které ji nedokážou potlačit.“

Další přeživší holocaustu Ada Winstenová, jejíž rodina také získala tranzitní víza od Sugihary, vzdala hold muži, kterého nazvala „japonským Schindlerem“ a řekla „kdyby nebylo jeho, nebyla bych zde. Neměla bych své děti, ani vnoučata. Kdyby nebylo Sugihary, neměli bychom ani tento příběh.“

Hlavním řečníkem akce byl velvyslanec Kanji Yamanouchi, generální konzul Japonska v New Yorku, který uvedl, že „z milosti Sugiharova pera byly zachráněny tisíce životů.“

Dodal: „Musíme si pamatovat holocaust, abychom ctili ty, kteří zahynuli a abychom dosáhli lepší společnosti. Víme, že žádná země není imunní vůči silám rasismu a fašismu. V případě potřeby tedy musíme udělat správnou věc. Chiune Sugihara je jedním z těch, kteří v nejtěžší hodině udělali správnou věc.“

Autor: Shiryn Ghermezian, 27. ledna 2021

 

12. 02. 2021 19:09 71 Kristýna Kupková Zdroj: World Israel News

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem