Praha Jeruzalém

Benot Ja'akob, most jákobových dcer

Až ho na obrázcích uvidíte, budete překvapeni jeho všedností. Ale jeho historie dává na vědomí, že jde o strategický most na silnici 91 přes řeku Jordán. Leží poblíž posledního skoro dostavěného křižáckého hradu Jákobův brod, který dobyl a kompletně zničil Saladin v roce 1157.

Takže napřed něco k tomu hradu.

Chastelet čili „Malá pevnost“ nebo Chastelet du Gué de Jacob „Malá pevnost na Jákobově brodu,“ byla křižácká pevnost u řeky Jorádnu.

Nachází se asi 15 km severně od Galilejského jezera, na pravém břehu Jordánu, asi 500 metrů jižně od Mostu Jákobových dcer, v nadmořské výšce 80 metrů nad mořem. Pojmenování souvisí s židovskou tradicí, že zde praotec Jákob přebrodil Jordán před svým setkáním s bratrem Ezauem. Podle muslimské tradice se tu dozvěděl Jákob o domnělé smrti Josefa.

Zde pohled na hradní pahorek

Pozůstatky hradu Chastelet a někdy zvaného Jákobův brod

Pevnost stála na místě telu, osídleného od rané doby bronzové, až do rané doby arabské. Byl zde brod hlavní obchodní a vojenské cesty z Egypta do Mezopotámie. Římané tu postavili kamenný most, jehož zbytky jsou dodnes patrné.

V roce 1178 požádali Templáři krále Balduina IV. aby na tomto strategickém místě dal postavit pevnost. Ten se zprvu zdráhal, neboť podle smlouvy se Saladinem měl být brod přístupný oběma stranám. Ale nakonec sem v říjnu 1178 přijel se svou armádou a začal pevnost stavět. Saladin mu nabídl nejdříve 60 tisíc zlatých dinárů a potom dokonce 100 tisíc, aby se stavbou přestal. Balduin však nepochopitelně odmítl. Což bylo hloupé. V dubnu 1179 byla vnitřní pevnost dokončena, ale vnější opevnění nebylo zatím vůbec vystavěno. Koncem srpna nedokončenou pevnost Saladin oblehl, protože mu bylo jasné, že plně dokončená pevnost by byla pravděpodobně nad jeho síly. V průběhu dobývání dal stavět tunel k hlavní věži, která se následně zřítila, když ji zachvátil požár od lampy.

Saladin tehdy nabízel každému vojáku dinár za vědro vody donesené do štoly, aby zachránil její výdřevu - přístup do štoly byl pod silnou palbou lukostřelců. 30. srpna 1179 byla pevnost dobyta. 800 křesťanů padlo nebo bylo zabito, dochované prameny hovoří o tom, že přeživší měli možnost volby - vzdát se nebo zemřít, 700 křesťanů bylo zajato a tisíc muslimských zajatců, zde vězněných, osvobozeno. Pevnost nechal Saladin zbořit, cisterny zasypat, aby se křižáci zde neměli čas rychle znovu opevnit, či se pokusit pevnost obnovit.

Nedávno jsem ale viděl dokument, který tvrdil, že to bylo jinak. Do vykopaného podkopu nechal Saladin nahnat asi 150 prasat - nečistých zvířat - a poté štolu podpálil. Hořící zvířata vyvolala takovou teplotu, že skalní podloží neuneslo tíhu hradeb a došlo k jejich propadu a tím byl hrad ztracen.

Stejný dokument dále pravil, že křížoví vojáci dostali možnost konvertovat a když odmítli, byli přímo v troskách hradu popraveni stětím. Poté na jejich těla byla stržena hradba. Poslední vykopávky tel-avivské univerzity objevily pod troskami obrovské osárium, ale chybí lebky. Takže to asi bude pravda.

Zde je pohled na pozůstatky hradní cisterny

Tolik k hradu jako takovému, my jsme tam osobně nebyli, ale bez této informace by nevynikla strategická hodnota mostu.

Kdo vystavěl a přesně kdy v novověku tento most nevím, ale vypadal dobře historicky uchopitelně takto.

První obrázek ukazuje vzhled mostu v roce 1912

Vhled mostu v roce 1930 na německy popsané pohlednici

Na „Noc mostů“ mezi 16. a 17. červnem 1946 byl most zničen Haganou a následně britskou mandátovou správou opraven.

Noc mostů, nebo také Operace Markolet byla vojenská akce provedená v mandátní Palestině na jaře 1946 židovskými jednotkami Palmach.

Operace měla za cíl zničit 11 silničních a železničních mostů, kterí spojovaly madnátní Palestinu s okolními zeměmi. Tím měly být podkopány zásobovací trasy britské armády, která se po roce 1945 dostávala do konfliktu s palestinskými Židy. Akce proběhla v noci z 16. na 17. června 1946. Jednotkám Palmach se podařilo poškodit 10 mostů. Pouze v jednom případě došlo k ozbrojené konfrontaci s Brity, a to na mostě přes vodní tok Nachal Kaziv nedaleko dnešního národního parku Achziv, severně od města Naharija. U Achzivu zemřelo 14 členů jednotek Palmach a most se zničit nepodařilo. Padl zde i Jechi'am Weitz, syn sionistického předáka Josefa Weitze.

Zničen byl například železniční most přes řeku Jarmuk nedaleko Chamat Gader, který spojoval Palestinu se Sýrií nebo most Bnot Ja'akob vedoucí z údolí řeky Jordán na Golanské výšiny. Komandům se podařilo poškodit i Allenbyho most u Jericha.

Zničený most přes řeku Jarmuk, už nikdy nebyl opraven

18. června 1946 akce židovského protibritského odboje pokračovaly útokem jednotek Lechi na železniční stanici v Haifě a únosem pěti britských důstojníků. Britské úřady pak 29. června 1946 provedly masivní razii, zatýkýání a internaci špiček židovské komunity v Palestině známou jako Černá sobota, o této události jsem psal v první reportáži.

Syřané most obsadili 11. června 1948, ale později se stáhli v důsledku dohod o příměří 1949. Po válce byl most ve střední demilitarizované zóně zřízené na základě dohody o příměří. Během Šestidenní války izraelská výsadková brigáda obsadila oblast a ženijní jednotky zde postavily dva mosty typu Bailey. Za války Jom Kippur se syrské síly přiblížily blízko mostům, ale nedokázaly k němu prorazit.

Do roku 2007 byly oba dva Bailey mosty stále v provozu. Jeden pro provoz od východu na západ a druhý na opačném směru. V roce 2007 však byl dokončen moderní betonový most a jeden Bailey byl demontován. Druhý zůstává beze změn pro použití v mimořádných situacích.

Letecký pohled na situaci obou mostů, vlevo je dochovaný Bailey a vpravo je most z roku 2007

Most typu Bailey je nádherná ukázka ženijního vybavení, které Izrael získal ve Velké Británii. Takže pár mých fotografií:

Celkový pohled na Baileho most dnes, bylo jaro a vše bylo krásně zelené. Ty růžové květy jsou bodláky zvané Ostropestřec mariánský, je to krásná rostlina. A velmi léčivá, prý něco jako zelený lurdský pramen.

Detail konstrukce mostu

Baileyho most a já. Za mnou je vidět řeka Jordán

Důkaz původu mostu, nápis BRITISH STEEL

Další dvě fotky ukazují nový most postavený v roce 2007. Je to obyčejný most, ničím zvláštním nezaujme, ale pokud o něm víte vše, co jsem uvedl, je to najednou taková jakási celebrita mezi mosty. Je to skutečně strategické místo.

Pokud by někdo chtěl vědět něco více o těchto mostech - Bailey -a jejich obdobě v České republice, zde je to nejlepší, co znám: http://www.davar.cz/badatelna/xref/dop_morava_mosty_bailey.htm

Na mostě jsme strávili asi hodinu a půl a byla to prima zastávka

Čekala nás zastávka na poslední destinaci druhého dne, archeologickou nádheru na břehu Galilejského moře. Ale než nastoupíme do autobusu a odjedeme, dvě fotografie přírodní krásy této části Izraele.

Kvetoucí strom se mi moc líbil, byla místa, kdy to byla žlutá stromová pole a potom krásné bodláky - Ostropestřec mariánský, jak jsem psal, velice léčiva rostlina, na pozadí bambusového porostu. Bambus jsem zde nečekal, ale prý to je zde běžná rostlina.

 

27. 11. 2019 04:48 173 Jaromír Vykoukal Zdroj: Redakce Israel.cz

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem