Praha Jeruzalém

V novém dílu magazínu ICEJ přinášíme unikátní svědectví o spolupráci křesťanů s jednou z nejvýznamnějších izraelských institucí – památníkem obětí holocaustu Jad Va-šem. Holocaust znamená nejen přelomovou událost v dějinách židovského národa, ale také závazek nezapomenout a vzdělávat další generace.

ICEJ je oficiálním křesťanským partnerem této instituce, což je vzhledem k historii vztahů mezi křesťany a židy možno označit za opravdový průlom a velkou výsadu. Po dlouhých staletích šíření protižidovských předsudků dnes stojí obě komunity bok po boku v boji proti antisemitismu a za zachování společných hodnot, které vycházejí z biblického dědictví.

Na počátku vás vezmeme do Izraele a ukážeme, jak to vypadá, když se celý národ na dvě minuty zastaví, aby si připomenul oběti šoa. Následuje rozhovor s ředitelkou křesťanského oddělení Sarou Granitzou a výzva křesťanům od nového ředitele Jad Va-šem Danyho Dajana.

V novém dílu nechybí aktuální informace o pomoci Židům na Ukrajině a také pozvánka na oslavu Svátku stánků.

00:00 - 02:08 - úvod

02:09 - 03:48 - Jom Hashoah

03:49 - 05:36 - reportáž z akce Kulturou proti antisemitismu

05:37 - 07:47 - kladení věnců v Jad Vashem

07:49 - 09:58 - Mojmír Kallus o Jad Vashem

10:04 - 21:28 - rozhovor se Sarou Granitzou, ředitelkou “Christian friends desk” v Jad Vashem

21:35 - 24:01 - rozhovor s předsedou Jad Vashem Dany Dajanem a Jurgenem Bühlerem, ředitelem centrály ICEJ v Jeruzalémě

24:06 - 24:58 - jak prakticky pomoci při záchranných akcích alije

24:59 - 27:08 - záchrana přeživších holokaust z Ukrajiny

27:08 - 30:53 - moderace a pozvánka na Sukot

 

24. 09. 2022 06:00 94 Karin Mihálová Zdroj: Youtube.com

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem