Praha Jeruzalém
blog post image

Program: 22. února - 4. března 2019

1. den: Pátek, 22. února:

Přílet do Tel Avivu kolem 15. hodiny. Zaplacení pobytu v autobuse, jízda klimatizovaným autobusem do Eliathu. Ubytování a večeře, po večeři krátké představení a seznámení.
Co od zájezdu očekáváte?
Začátek šabatu.

2. den: Sobota, 23. února:

Celý den v Eliathu. Přírodní rezervace Timna, Stánek setkávání, podvodní observatoř, okružní jízda Eliathem. Fakultativní výlet do skalního města Petra v Jordánsku! Cena dnes cca. USD 400.00! Po večeři povídání s průvodcem Fredim Winklerem. Oznámit, kdo chce být další den pokřtěný v Jordánu.
Balíme, ráno jedeme do Jeruzaléma

3. den: Neděle, 24. února:

Po snídani jízda do Jeruzaléma úvalem Arava k Mrtvému moři, koupání v Mrtvém moři. Lanovkou na Massadu; podél Mrtvého moře do En Gedi a Kumránu, starověkého sídliště Esénů, naleziště starověkých svitků Písma, dále do Kasr Al Yahud, kde pravděpodobně v Jordánu křtil Jak Křitel a kde byl pokřtěn Pán Ježíš, označný Janem jako beránek boží.
Možnost dát se pokřtít v Jordáně.
Po ubytování a večeři v Jeruzalémě, setkání s Gerloffovými.

4. den: Pondělí, 25. února:

Po snídani Herodeon, hrad a hrobka Herodova; dále krátká návštěva betlémských pastvin, kde andělé zvěstovali narození Spasitele, dále staré město Jeruzaléma s Křížovou cestou (Via dolorosa), chrám hrobu Páně a Bethesda.
Po večeři Fredi Winkler.

5. den: Úterý, 26. února:

Pravděpodobně před snídaní Chrámová hora, po snídani pěšky kolem kaple zbudované na památku pláče Pána Ježíše nad Jeruzalémem, dál do Gethsemane s jeskyní, kde se Pán Ježíš modlil; dále Hasmonejský tunel u Západní zdi (Zeď nářků). Nakonec Gordonova zahrada se zahradním hrobem, Večeře Páně.
Po večeři jízda autobusem nočním Jeruzalémem. Balíme, ráno odjíždíme do Haify.

6. den: Středa, 27. února:

Po snídani jízda do Haify. Ještě návštěva Yad Vashem, památník na holocaust; odtud dál do En Keren, rodiště Jana Křtitele. Dále kolem Emmaus do Jaffo - polední pausa. Kolem Středozemního moře do nejkrásnějšího izraelského města Haify.
Ubytování a večeře v Beth-Shalom, po večeři procházka Haifou.

7. den: Čtvrtek, 28. února:

Golany s výrobnou košer vín, polední přestávka na Golanech u Birkat Ram, vodopád na Jordánu, Prameny Jordánu Banias, biblická  Cäsarea Philippova, kde Petr vyznal Pána Ježíše jako Božího syna a Mesiáše. Pohanská svatině Panova - boha stád.
Po večeři v Beth-Shalom Fredi.

8. den: Pátek, 1. března: - začátek šabatu

Po snídani jízda na horu blahoslavenství; Tabgha, po neúspěšném rybolovu setkání učedníků se zmrtvýchvstalým Pánem. Petrovo nové vyslání; návštěva Kafarnaa; jízda lodí po jezeru Genezareth, oběd v En Gev s možností ochutnat Petrovu rybu; návštěva prodejny s výrobky kibucu a izraelskými produkty.
Po večeři Fredi, nebo Sára o službě dětem.

9. den: Sobota, 2. března:

Krátká návštěva Nazareta, za 10 USD je možné shlédnout skanzen, vesnici z doby Pána Ježíše s různými řemesly a stádem oveček. Dále do Beth-Shean, jednoho města z Decapolis; město vybudované pro vysloužilé legionáře.
Zpět jízda přes pohoří Gilboa, kde v bitvě s Pelištejci zahynul Saul se svými syny. Král David s lítostí nad svým přítelem Jonatanem hory prokrel aby zůstaly pusté. To se stalo, ale David ben Gurion, první izraelský premiér řekl k horám: „Jeden David vás proklel, já hory Gilboa žehnám.“ Dnes jsou hory zalesněné...
Po večeři v Haifě zhodnocení zájezdu s osobními svědectvími, co pro každého zájezd znamenal.
Naplnilo se očekávání?

10. den: Neděle, 3. března:

Po snídani jízda vesnicemi Drúzů do Muchraka, Eliášovo obětní místo, kde se Hospodin přiznal ohněm k jeho oběti a kde Eliáš pobil Baalovy proroky. Dále do přímořské Cäsareje, zimní přístav zbudovaný Herodem a jeho přímořské sídlo. Návštěva Meggida, jednoho ze správních měst a zásobárna izraelských králů.
Po večeři v Haifě rozloučení s Winklerovými. Balíme, ráno odlétáme.

11. den: Pondělí, 4. března:

Převoz na letiště.

Služby:

 • Doprava z letiště a na letiště, přeprava autobusem během zájezdu

 • 2 noclehy v hotelu NOVA v Eliathu s polopenzí

 • 3 noclehy v hotelu Rimonim v Jeruzalémě s polopenzí

 • 5 noclehů v Haifě v Beth-Shalom s polopenzí

 • (Polopenze = vydatná izraelská snídaně - buffet, teplá večeře s velkým výběrem bez nápojů, jeden den s plnou penzí!)

 • Vstupné dle programu

 • Lanovka na Massadu

 • Jízda lodí po Genezaretském jezeru

 • Trinkgeld pro šoféra

 • Průvodci: Ariel nebo Fredi Winkler

​Nezapočítané položky:

 • Osobní výdaje, tj. nápoje a podobně

 • Vstupenky, které nejsou na programu, např. Skanzen v Nazaretu, noční jízda Jeruzalémem

Platba:
USD 1275.00 (~28 700 Kč) pro osobu ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím.
Doplatek na jednolůžkový pokoj - USD 450.00

Minimální počet účastníků 22 osob!
Pokud je méně účastníků, zájezd bude zrušen 4 týdny před začátkem!

Pro další otázky se obraťte na hallerova@volny.cz

 

19. 10. 2018 08:04 1011 Filip Malíček Zdroj: Redakce Israel.cz

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem