Praha Jeruzalém
Hlavní stranka Akce

Možnost studia v Izraeli

29. 10. 2018 00:00 - 22. 11. 2018 00:00

INFORMACE O STIPENDIÍCH PRO ROK 2019/2020

 

Chtěli byste proniknout do tajů hebrejštiny? Či vás láká strávit celý rok na izraelské univerzitě? I letos mají čeští (nejen) studenti možnost ucházet se dohromady o 11 stipendií na akademický rok 2019/2020. Uzávěrka přihlášek je 22.listopadu 2018.


 
Na základě mezinárodních dohod mezi ČR a Státem Izrael mají čeští studenti možnost zvolit si z nabídky dvou typů stipendií. V rámci krátkodobého pobytu je zde možnost účastnit se třítýdenního jazykového kurzu (tzv. Ulpanu), nabízeného několika univerzitami po celém Izraeli; pro zájemce o dlouhodobý pobyt lze získat stipendium dvousemestrální. Počty studentů, jimž bude stipendium uděleno, jsou v případě krátkodobých i dlouhodobých pobytů omezeny na 6 (Ulpan), respektive 5 (akademický rok) uchazečů.
Stipendium bez ohledu na typ může být jednomu žadateli/žadatelce přiznáno pouze jednou. Získání stipendia na letní jazykový kurz tedy žadateli/žadatelce do budoucna znemožní podání žádosti o dlouhodobé stipendium a naopak získání osmiměsíčního stipendia znamená, že není možné se ucházet o stipendium na letní jazykový kurz. 


 
Pro oba typy stipendií je nutno splnit následující podmínky:
 
• žadatel musí mít české občanství a nesmí mu být více než 35 let
• nezbytné je dosažení alespoň nejnižšího akademického stupně vzdělání (Bc., Bsc. či vyšší) - platí pouze pro uchazeče o dlouhodobý pobyt
• nutná znalost angličtiny a/nebo moderní hebrejštiny
• výhodou pro uchazeče o dlouhodobý pobyt je již navázaný kontakt s izraelskou univerzitou

 
  
Žádosti o stipendium musí být doručeny na Akademickou informační agenturu (nikoliv na Velvyslanectví Státu Izrael), a to na adresu:
 
Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
 
 
Součástí této žádosti musí být:

• vyplněný formulář (v češtině), vlastnoručně podepsaný a potvrzený školou – ke stažení
• motivační dopis v angličtině, v němž je mimo jiné třeba uvést, na jakou školu má uchazeč zájem se přihlásit, zdali s ní již navázal kontakt a jaký je jeho studijní záměr.

 

 

Pouze od uchazečů, kteří projdou prvním kolem výběru, budou v pozdější etapě požadovány následující dokumenty (v anglickém jazyce) v trojím vyhotovení:

1) vyplněný formulář
2) curriculum vitae
3) kopie dopisů, jež si uchazeč vyměnil s izraelskou universitou, na níž má zájem studovat
4) ověřenou kopii diplomu spolu s výpisem předmětů
5) minimálně dva doporučující dopisy od VŠ učitelů uchazeče
6) fotografie
7) potvrzení o zdravotním stavu uchazeče.

 

Termín pro podání žádostí o stipendium na následující akademický rok 2019/2020 je 22. listopadu 2018. Další podrobnosti najdete na stránkách Akademické informační agentury. Všem zájemcům děkujeme.

 
V případě jakýchkoli dotazů, pochybností nebo nejasností se lze obracet na MŠMT ČR (Helena Čermáková, tel.: 234 811 361, e-mail: cermak@msmt.cz) nebo Velvyslanectví Státu Izrael, oddělení Veřejné diplomacie (Petra Mohylová, tel.: 233 097 515, e-mail: public-diplomacy@prague.mfa.gov.il).

 

30. 10. 2018 13:13 1156 Lucie Krchňáková Zdroj: Redakce Israel.cz

Klíčová slova