Praha Jeruzalém

Pochod po stopách hrdinů z Osvětimi do Žiliny

Již po šesté pořádá v létě česká pobočka ICEJ memoriál Po stopách hrdinů věnovaný Rudolfu Vrbovi a Alfrédu Wetzlerovi, kteří riskovali životy, aby se pokusili zachránit maďarské Židy před jistou smrtí. Jejich útěk z Auschwitzu a Report, který následně sepsali v Žilině, má v dějinách holocaustu zcela zásadní význam. A ne jenom v dějinách holocaustu. Euroatlantická civilizace je v současnosti konfrontována s novými výzvami a přemýšlení o hrdinství tváří v tvář nenávisti a předsudkům je vysoce aktuální.

Vrba–Wetzler Memorial je společné dílo široké komunity aktivních občanů vzniklé z vize Fedora Gála. Jde nám o praktický pokus kultivovat ducha komunitní sounáležitosti různých lidí se společným zájmem o budoucnost. Naší primární motivací je akce: pochod lidí, kteří myslí, cítí a nechtějí být jenom pasivními svědky. Těch sto třicet kilometrů pěšky po stopách Vrby a Wetzlera z Osvětimi do Žiliny, týden fyzického nasazení, společných diskusí i osamělých meditací, ukončených v Žilině slavnostním závěrem v synagoze, je pro účastníky silný a motivující zážitek.

Trasa 130 km je rozvržena do pěti dnů pochodu s jedním odpočinkovým dnem v obci Węgierska Górka. Před zahájením pochodu se mohou zájemci přihlásit na volitelnou celodenní prohlídku Muzea Auschwitz-Birkenau. Poslední den je část trasy absolvována vlakem a pochod je zakončen večerním programem v Neologické synagoze v Žilině. 

Program:

Účastníci se individuálně dopraví v neděli, den před začátkem pochodu, do Osvětimi, kde budou mít zajištěno ubytování v Centru Dialogu i Modlitwy. Oficiální začátek programu je v neděli v 19 hodin, kdy budou rozdány informační brožury a vydány organizační pokyny. Samotný pochod začíná v pondělí ráno.

Prohlídka celého táborového komplexu Muzea (Auschwitz I a Auschwitz II-Birkenau) není součástí pochodu, doporučujeme však její absolvování všem, kteří s tímto místem nejsou obeznámeni

V pondělí v 8.00 hodin se všichni účastníci shromáždí v Auschwitz II-Birkenau před hlavním vchodem do areálu. Odtud se vydají do části zvané Mexiko – do prostoru, odkud Vrba z Wetzlerem z tábora utekli. Zde budou blíže seznámeni s okolnostmi útěku a poté se vydají pěšky po trase dlouhé téměř 130 km.

Výpravu budou doprovázet průvodci a doprovodná vozidla. Na místech, o kterých se zmiňují ve svých vzpomínkách Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler, se budou číst příslušné pasáže z jejich knih. Po celou dobu pochodu je dostatek času k rozhovorům i tichému přemýšlení.

Po třech dnech pochodu je v obci Węgierska Górka naplánován den odpočinku, během něhož je možné využít nabídky na krátký výlet po okolí, vyslechnout prezentaci přibližující historické okolnosti útěku nebo strávit den zcela podle svého uvážení.

Poslední úsek na slovenské straně zdolají účastníci vlakem, stejně jako tehdy prchající hrdinové. Po příjezdu do Žiliny se všichni odeberou na místo bývalého starobince, kde byla Osvětimská zpráva sepsána. Poté se ubytují a ve večerních hodinách se v Neologické synagoze v Žilině uskuteční setkání pro veřejnost, na němž budou mít účastníci možnost reflektovat své zážitky z pochodu. Součástí večera bude také kulturní program.

 

06. 06. 2019 10:16 225 Anna Slobodová Zdroj: ICEJ ČR

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem