Praha Jeruzalém

Dne 15. 10. 2019 proběhne proběhne přednáška na téma VODA PRO IZRAEL - NADĚJE PRO ČESKOU REPUBLIKU v krásném městě Žamberk. V přednášce si přítomní ukážou hospodaření s vodou, odraz lidské činnosti na malém kousku našeho území, konkrétně na Jižní Moravě. Následně budou prezentovány mimořádné úspěchy izraelského vodního hospodaření s vodou z přírodních zdrojů, vodou vytvořenou odsolením mořské vody a s vodou recyklovanou.

Přednáší člen spolku Hanácký Jeruzalém Ing. Jaromír Vykoukal

    

 

06. 10. 2019 05:32 197 Jaromír Vykoukal Zdroj: Redakce Israel.cz

Klíčová slova