Praha Jeruzalém
Hlavní stranka > Akce

V Třebíči oslaví Pesach

05. 04. 2020 11:00 - 05. 04. 2020 15:00

Příští rok v Jeruzalémě! Tak zní vzájemné přání pronášené před koncem sváteční večeře s posledním pohárem vína při oslavách svátku Pesach. Ten si v neděli 5. dubna 2020 připomenou v třebíčské Zadní synagoze. 

Pořadatelé si připravili dvě speciální prohlídky v Domě Seligmanna Bauera zaměřené na historické kořeny svátku Pesach a na jeho oslavy v dnešní době. Oběma prohlídkami provede návštěvníky Táňa Klementová, lektorka Židovského muzea v Praze. Součástí programu bude ochutnávka košer vína a nekvašených chlebů ‒ macesů a ukázka slavnostní večeře. 

Prohlídky se uskuteční v 11 a ve 13 hodin a z důvodu omezené kapacity je nutné si místa předem rezervovat na níže uvedených kontaktech.   

Svátek Pesach se slaví po dobu osmi dní, od 15. do 22. dne hebrejského měsíce nisanu (přibližně duben) a Židé si během něj připomínají vysvobození Izraele z egyptského otroctví. Název svátku souvisí s desátou egyptskou ranou, kterou Hospodin pobil v Egyptě vše prvorozené, přitom ale přeskočil (hebrejsky „pasach“) domy zotročených Izraelců, kteří poté s Mojžíšem Egypt opustili. Pro svátek Pesach se vžilo také označení „Svátek nekvašeného chleba“ připomínající, že Izraelci museli z Egypta utéct tak rychle, že jim nestačilo vykvasit těsto připravené na chleba. Vzali si s sebou tedy jen nekvašené placky rozdělané ve vodě. 

V souvislosti s tímto starozákonním příběhem platí pro všechny Židy po celý svátek Pesach zákaz vlastnění, přechovávání a požívání potravin a nápojů podléhajících kvašení nebo majících podobu kvasu (hebrejsky „chamec“). V tradičních židovských domácnostech se před začátkem svátku dělá velký úklid, při němž se veškerý chamec odstraní.  

Program oslavy svátku Pesach najdou zájemci na stránkách www.mkstrebic.cz, dotazy a bližší informace ohledně vstupenek a rezervací lze získat v turistickém informačním centru Zadní synagoga, na tel. čísle 568 610 023 nebo na e-mailu: infosynagoga@mkstrebic.cz.  

 

Renata Poulová

infosynagoga@mkstrebic.cz

568 610 023 

 
14. 03. 2020 06:21 100 Šimon Malíček Zdroj: Redakce Israel.cz

Klíčová slova