Praha Jeruzalém
Hlavní stranka Akce

KONFERENCE ICEJ CONNECTION 2021

14. 10. 2021 18:00 - 16. 10. 2021 14:00

ICEJ Connection je křesťanská konference o Izraeli a současném Božím díle na Blízkém východě.

 

Naším cílem je:

- navázat spojení mezi Božím lidem ve střední Evropě a na Blízkém východě

- propojit věřící všech denominací s Izraelem

- ukázat na dílo smíření spojující Židy a křesťany, a zvláště Židy a Araby

- osvětlit spojení mezi biblickými proroctvími a realitou dnešního Izraele

- povzbudit křesťany k zapojení se do Božího díla obnovy Izraele

 

Hlavní řečníci:

Henryk Wieja, lékař a vedoucí křesťanské nadace Život a misie, Ustroń, Polsko

Dan Drápal, teolog a publicista, senior Křesťanských společenství, Jeseník

Bohuslav Wojnar, pastor Apoštolské církve, Český Těšín

Mojmír Kallus, viceprezident ICEJ a vedoucí české pobočky ICEJ, Praha a Jeruzalém

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) je globální křesťanská organizace založená v roce 1980 v Jeruzalémě jako výraz rozpoznání biblické důležitosti celého města Jeruzalém a jeho spjatosti s židovským lidem. Dnes reprezentuje miliony křesťanů, různé církve a denominace. Ve vytvoření Státu Izrael spatřujeme Boží věrnost vůči starověké smlouvě s židovským lidem.

ICEJ přichází poprvé do střední Evropy (máme na mysli hlavně Českou republiku, Slovensko a Polsko) se svědectvím o Božím díle, o němž budou mluvit jeho přímí účastníci, Židé i Arabové. Je naším přáním, aby se česká, slovenská a polská církev dozvídala z první ruky o velkých věcech, které Bůh dělá ve světě, a zvláště v Izraeli, a aby se také do tohoto díla aktivně zapojila.

Letošní konference je zamýšlena jako první ročník. Chceme založit tradici a zveme vás, abyste byli u toho.

 

PROGRAM KONFERENCE ICEJ CONNECTION 2021:

Čtvrtek 14. 10. 2021, 18–20 hodin

16:00 – 18:00 Registrace účastníků

18:00 Úvodní večer

Chvály: Shilo ben Hod

Biblické slovo: Izrael a národy (Mojmír Kallus)

 

Pátek 15. 10. 2021, 9–21 hodin

9:00 – 18:00 Registrace účastníků

10:00 Biblický úvod: Boží plán s Izraelem (Dan Drápal)

11:00 Svědectví Saleema Shalashe a Israela Pochtara

12:00 – 14:00 Přestávka na oběd

14:00 Chvály: Shilo ben Hod

14:30 Jeden nový člověk: moderovaný rozhovor s hosty o současném dění na Blízkém východě (Mojmír Kallus – moderátor, Saleem Shalash, Israel Pochtar – hosté)

16:00 – 16:30 Přestávka

16:30 Úkol pro církev ve vztahu k Izraeli (vystoupení předních křesťanských vedoucích z Česka, Slovenska a Polska, moderuje Mojmír Kallus)

18:00 – 19:30 Přestávka na večeři

19:30 Večerní program

21:00 ukončení programu
 

Sobota 16. 10. 2021, 9-14 hodin

9:00 – 11:00 Registrace účastníků

9:30 Představení práce ICEJ

10:30 Úkol pro církev a vyslání (Saleem Shalash, Israel Pochtar, Mojmír Kallus)

14:00 Ukončení konference

Změna programu vyhrazena

 

Registrace zde.

 

19. 06. 2021 05:36 325 Mojmír Kallus Zdroj: ICEJ ČR

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem