Praha Jeruzalém

Samostatný systém by se mohl ukázat jako mimořádně důležitý pro malé a izolované komunity, které jsou daleko od zdrojů vody.

Od Naama Barak, 24. února 2020

Nedostatek pitné vody je jedním z hlavních problémů, kterému bude lidstvo v následujících letech čelit. Podle Světové zdravotnické organizace bude v roce 2025 polovina lidské populace žít v oblastech s omezeným množstvím vody.

S touto suchou předpovědí v hlavě výzkumníci z Technionu, Izraelského technologického institutu, nedávno vyvinuli prototyp systému, který vytváří vodu ze vzduchu. Oproti existujícím generátorům vody ze vzduchu je systém Technionu založen na dvoufázovém cyklickém procesu. Nejdříve oddělí vlhkost ze vzduchu díky vysoce koncentrovanému solnému roztoku a následně v podtlaku zkondenzuje vodní páry.

„Naše technologie mění vodu zpět na komoditu, která může být produkovaná kdekoliv na světě, bez závislosti na existujících zdrojích vody v tekuté formě.“ Vysvětluje Technionský profesor David Broday, který vyvinul prototyp společně s kolegou, profesorem Eranem Friedlerem.

„Existující technologie pracují jednoduše jako „obrácené“ klimatizace. Ochlazují celou masu vzduchu, který přivádí do systému, aby se vlhkost zkondenzovala,“ říká Friedler. „Tento přístup „přímého chlazení“ je energeticky neefektivní, protože takové systémy plýtvají velké množství vyžadované energie na ochlazení 97 procent objemu vzduchu, který není možné zkondenzovat.“

„Nová technologie vyžaduje ochlazení pouze vlhkosti, která byla získaná ze vzduchu. Významně snižuje množství energie potřebné na výrobu vody.“ Říká.

Aktuálně existuje prototyp, výzkumníci pracují na tom, aby se systém stal komerčním produktem, který by se ukázal jako mimořádně důležitý pro malé a izolované komunity, které se nachází daleko od zdrojů vody.

„Kromě toho, že je voda základní součást života, ovlivňuje další důležité aspekty – mezi nimi zdraví jednotlivce a komunity, dokonce oprávnění žen. Mladé dívky na mnoha místech nenavštěvují školy, protože jsou zaneprázdněné sháněním vody pro rodinu. Dokonce i jako dospělé obětují ženy hodiny pro přenos vody,“ říká Friedler.

„Navíc, přístup k vodě je ústředním faktorem krvavých konfliktů v nynějších vyprahlých oblastech a představuje jeden z nejpřednějších důvodů imigrace,“ dodává.

 

29. 02. 2020 05:46 329 Kristýna Šedivá Zdroj: Israel 21C

Klíčová slova