Praha Jeruzalém

Na základně biblického popisu Prvního chrámu je model složen z krytého vchodu, svatyně, velesvatyně, postranních síní a ochozů.

       

Autor: Maria Lisella, 10. března

Metropolitnímu muzeu umění v New Yorku byl minulý týden věnován architektonický model Šalomounova chrámu z devatenáctého století, který prezentuje řemeslnou zručnost, umění a architektonickou důmyslnost.

Model má bohatou historickou hodnotu, především díky své kupolovité střeše, která není zmíněna v biblickém popisu Chrámu a vyvolává debaty mezi archeologickými a biblickými vzdělanci.

Na základě biblického popisu Chrámu model sestává z krytého vchodu, svatyně, velesvatyně, postranních síní a ochozů. Zdobí ho oltář pro zápalnou oběť, mosazné moře, 10 podstavců s nádržemi (po stranách Chrámu; pozn. překl.), zlatý kadidlový oltář, 10 svícnů, stůl pro předkladné chleby, Archa úmluvy, dva velcí cheruby, dva sloupy (nazvaní Jakín a Boáz) a množství postav, včetně oděných kněží, tak zachycuje mnoho podstatných detailů známých o Chrámu.

Model byl ústředním bodem Anglo-židovské historické výstavy roku 1887 v Royal Albert Hall a pomohl obživit zájem o ochranu hmotné židovské kultury a povědomí o Anglo-židech devatenáctého století v Anglii.

Model byl darem od Alberta Kailmiana na počest jeho rodičů, Victorie a Rouhollaha Kailmain. Také byl věnován k oslavě 150. výročí muzea. Met muzeum k modelu připravilo doplňující video, které provádí návštěvníky vnitřkem Chrámu, místnost za místností.

 

14. 03. 2020 06:16 98 Kristýna Šedivá Zdroj: Jerusalem Post

Klíčová slova