Praha Jeruzalém

Technologie, nedávno představená společností Clariter, která je vedená Izraelci, může pomoc v boji proti masivnímu globálnímu problému s plasty.

By Ran Ben-Michael, 24. 3. 2020

Plastový odpad je jedním z dnešních nejvíce rozpoznatelných ekologických problémů.

Od neúspěchů globální recyklace, až po znečištění oceánů a snahy o skoncování s věcmi na jedno použití, všechno toto se dá shrnout do otázky: Co uděláme se stovkami milionů tun plastů stále vyráběných každý rok a co hůř, miliardami plastů, které jsou nashromážděny na skládkách a v oceánech po celé zeměkouli?

Společnost vedená Izraelci nabízí nový průmyslový postup, který mění použité plasty na nový výchozí materiál. Ten je možné použít k další výrobě.

Od představy k realitě

Clariter je mezinárodní společnost se základnou v Izraeli. Jejich patentovaná technologie nese potenciál k vítězství nad problémem plastového odpadu díky jeho přeměně v novou hodnotu, která je nezávislá od řetězce fosilních paliv a jejich emisí.

Technologie navíc nabízí alternativní možnost klasické recyklace, která přeměňuje plasty v jiné druhy plastů (mechanicky) nebo v paliva – ani jedno není ideální, řečeno ekologicky.

Clariter byl založen v roce 2003 izraelským podnikatelem Ranem Sharonem, který se chytil šance na setkání s prof. Andrzejem Bylickim, postarším polským chemikem. Bylickiho výzkum vedl Sharona k snahám o provedení myšlenky – přeměně použitých plastů ve vosk, rozpouštědla a olej.

Následující dva roky tuto myšlenku vylepšovali a vyvinuli dokazatelný postup, který je schopen znovu použít většinu druhů plastů. V roce 2006 Clariter otevřel zkušební závod v městě Hlivice, v Polsku.

Během let společnost po Polsku rozšířila své R&D centrum – s totální investicí 35 milionů eur (asi 38 milionů dolarů), většinou ze soukromých zdrojů.

Clariter nedávno zavedla nový výrobní závod v jihoafrickém městě East London, podpořená financemi z rozvojové banky. Během tohoto období si nechali patentovat své postupy.

Tato továrna v Jihoafrické republice je názornou ukázkou a vyučujícím místem – zaměřuje se na rozšíření možnosti R&D nakládání s plastovým odpadem, která ročně zachází s 1000 tunami plastového odpadu (především s polyethylenem, polypropylenem a polystyrenem), a hlouběji testuje různé možnosti v průmyslu.

V současné době společnost vyrábí materiály využívané k výrobě svíček, přípravků pro péči o boty, maziv, nátěrů a čistících roztoků. Tato škála výrobků může být rozšířena díky zvýšené kapacitě a regulačním schválením.

Svíčky z plastů

Takže, jak to funguje? Nejdříve plast teplem „popraská“ na tekutinu, která je potom pročištěná a vypilovaná do dvou druhů uhlovodíků.

Následně jsou uhlovodíky destilovány a také oddělovány, nebo smíchávány do požadovaného výrobku: oleje, rozpouštědla nebo vosku.

Společnost tvrdí, že konečné produkty mají vysokou kvalitu a ryzost. Například olej je čistý, bez zápachu a netoxický.

Řešení Clariteru by mohlo zakročit proti problému plastového odpadu, snížit závislost na nových zdrojích ropy a zemního plynu a poskytnout materiály pro lokální výrobní ekosystém v komunitě („CluriClaster“). Ale je Clariter sám trvale udržitelný?

Manažerka R&D společnosti Daria Frączak v internetovém rozhovoru vysvětluje, že „Clariter proces“ má dva vedlejší produkty: popel a syntetický plyn, obojí může být znovu využito: popel u výrobců asfaltu a plyn na vlastní tovární energetické potřeby.

„Výsledky posouzení životního cyklu, které jsme provedli, ukazují, že aktuální stopa CO2 během Clariter procesu je lepší, než spalování (i včetně energetického využití), pyrolýza (tepelný rozklad) a skládkování.“ Říká Frączak.

Dodává: „Výhody použití tepelného „popraskání (angl. crack)“ jsou v hydro-pročišťování našeho procesu v kombinaci s touto „praskavou“ metodou. Hlavní výhoda Clariter procesu ve srovnání s ostatními polyofeliny (jeden z nejvíce používaných druhů plastů), chemických recyklátorů, je v tom, že my vytváříme výsledné produkty vysoké hodnoty v jednom závodě, a to bez potřeby závodů petrochemických.“

Budoucí závody

Se svými 80 zaměstnanci na třech kontinentech chce společnost založit úplnou továrnu, pravděpodobně v Izraeli.

„V Izraeli,“ vysvětluje víceprezident pro rozvoj podnikání Clariteru Yariv Eldar, „stejně jako v jiných zeměpisných oblastech zařízení potřebuje stabilní přísun plastového odpadu v požadované kvalitě, množství, dostupnosti a ceně. Kromě toho povolení výstavby areálu (ekologické i stavební), vklady a možnost prodeje produktů je také třeba. Pomoc od všech důležitých autorit by byla velkým krokem k realizaci zařízení Clarietu, které by pomáhalo čistit plastový odpad v Izraeli.“

Nové úplné závody by byly schopné zvládnout ročně 60 000 tun plastů. V těchto rozměrech, kdy by továrna vyráběla tedy asi 50 000 tun výsledných produktů, by byla i výdělečná.

Společnost plánuje vybudovat 5 dalších závodů do roku 2028 - možná ve svých společných nejistých podnikových dohodách. Claritor očekává výstavbu těchto továren, produkujících malou ekologickou stopu, ve městském prostředí.

Další potenciální cestou růstu jsou programy na opětné zužitkování skládek. Eldar říká, že o jednom takovém partnerství se diskutuje v Polsku, „kde jedna skládka obsahuje asi 1,2 miliardy kubických metrů materiálu, s 25 metry nad a 20 metry pod zemí, což by mělo pravidelně zásobovat náš proces plastovým odpadem po mnoho následujících let.“

 

28. 03. 2020 05:51 97 Kristýna Šedivá Zdroj: Israel 21C

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem