Praha Jeruzalém

Naše stránky www.israel.cz jsou vyvinuty a provozovány pod záštitou
Institutu Williama Wilberforce – www.wilberforce.cz.

Občanské sdružení (dnes spolek) Institut Williama Wilberforce bylo
registrováno počátkem roku 2013. Jeho cílem je podporovat pronikání biblicky
motivovaných postojů a názorů do veřejného prostoru.

Název nese podle významného britského politika 19. století. Tento poslanec
britského parlamentu prožil osobní obrácení a celý svůj život zasvětil boji
za zrušení otroctví, čehož po mnoha letech skutečně dosáhl. Jeho příběh je
nám vzorem v tom, jak může vytrvalá práce jednoho člověka motivovaného
duchovním přesvědčením změnit celou společnost.

Členy Institutu jsou křesťané různých denominací, kterým leží veřejné
působení na srdci. Chceme využít svých zkušeností a kontaktů a přispívat k
prosazování etických hodnot ve společnosti, konkrétně publikováním článků,
vydáváním knih, pořádáním průzkumů a veřejných debat, pomocí církvím v
mediální oblasti i ovlivňováním politických představitelů.

Svou misi nepojímáme jako prosazování „jedině správného“ názoru. Spíše
chceme klást důležité otázky a vytvářet prostor pro diskusi, která pomůže
porozumět složitým tématům a může posloužit jako základ pro kvalitní
rozhodování.

Chtěli bychom ukázat, že biblicky zakotvené smýšlení a jednání je v dnešní
společnosti užitečné a může být relevantní i v jiných otázkách, než s jakými
je křesťanský hlas tradičně spojován. Jako jednu z velkých potřeb vnímáme
například právě kultivování společenského dialogu.

Kontakt:

Institut Williama Wilberforce
Předseda: ThDr. Pavel Černý
Místopředseda: Mgr. Dan Drápal
Ředitel: RNDr. Mojmír Kallus
email: info@wilberforce.cz

Přímé zastoupení pro Střední východ:

Krista a Johannes Gerloffovi
email: info@israel.cz