Praha Jeruzalém

Jsme neziskovou organizací a náklady na veškerý provoz čerpáme výhradně z
Vašich darů.

Za jakýkoli příspěvek předem děkujeme.

Bankovní spojeni: 107-4420430267/0100
Variabilní symbol: 112

IBAN: CZ2501000001074420430267
Variabilní symbol: 112