Praha Jeruzalém

Citáty

Pokud se týká sionismu, považuji jej za naději budoucnosti židovského národa, a takové naděje se nesmí nikdo vzdávat.
15.12.2016 19:57 1618

„Pokud se týká sionismu, považuji jej za naději budoucnosti židovského národa, a takové naděje se nesmí nikdo vzdávat. Každým způsobem je ´mně sionismus jako věc charakteru sympatický. Má v sobě potenci vůle a dává židovskému životu určitý charakter.“ T.G.Masaryk pro židovský deník Haint, 1924

Každým způsobem je mně sionismus jako věc charakteru sympatický. Má v sobě potenci vůle …
16.12.2011 13:33 1603

„Pokud se týká sionismu, považuji jej za naději budoucnosti židovského národa, a takové naděje se nesmí nikdo vzdávat. Každým způsobem je mně sionismus jako věc charakteru sympatický. Má v sobě potenci vůle a dává židovskému životu určitý charakter.“ T.G.Masaryk pro židovský deník Haint, 1924

PS ČR vyzývá vládu, aby se zasazovala o respektování Jeruzaléma coby hlavního města státu Izrael…
16.12.2010 13:46 1474

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2017 7. volební období 1675 USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 57. schůze ze dne 23. května 2017 k vyjádření Poslanecké sněmovny k rezoluci UNESCO pokračující v politizaci otázky Jeruzaléma Poslanecká sněmovna I. vyjadřuje zásadní nesouhlas s rozhodnutím Výkonné rady Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) 201 EX/PX/DR 30.1, […]

Považuji zřízení židovského státu v Palestině za jedině možné a spravedlivé řešení světové židovské otázky vůbec.
22.11.2000 04:24 1985

Edvard Beneš 4. října 1946 k otázce vzniku židovského státu