Praha Jeruzalém

Historie

Odhaleno: Izraelský premiér souhlasil s tím, že se vzdá části jeruzalémského Starého města a Chrámové hory
20.06.2023 05:01 2002

Izrael navrhl, aby „vše od Jaffské brány rovně a nalevo (křesťanská a muslimská čtvrť) bylo palestinské a vše napravo… bylo izraelské“.

Mimo zajeté koleje: Biblický dům Šunamitky
14.06.2023 05:58 176

Dnes navštívíme svaté místo, kde se i dnes pravidelně dějí zázraky! Toto místo je tak odlehlé, že o něm většina průvodců a izraelských geografů neví…

Mimo vyšlapané cesty: 10 věcí, které jste o Jeruzalému nevěděli
05.06.2023 06:02 209

Nedávno Izraelci oslavili Den Jeruzaléma, svátek připomínající zázračné osvobození Jeruzaléma izraelskými obrannými silami během šestidenní války v roce 1967…

Pohled do historie v době, kdy Írán dobyl Jeruzalém
04.06.2023 05:57 138

Íránský šáh Chosrow II. zahájil další válku proti Římské říši v roce 602 n. l. Byla to římská říše, ale nebyla to zrovna starověká pohanská Římská říše. Byla to východní, řecky mluvící, křesťanská římská říše…

Odvaha a zoufalství proti zlu – Porážka a závěr
08.04.2023 06:32 921

„Nemohu zůstat v klidu. Nemohu žít, dokud se likvidují zbytky židovského národa v Polsku, jehož jsem představitelem. Moji soudruzi ve varšavském ghettu padli se zbraní v ruce v poslední hrdinské bitvě…“

Odvaha a zoufalství proti zlu – Boj o ghetto
01.04.2023 08:04 74

Po informacích o složce zemské armády s názvem KEDYW  se vrátím k dění v ghettu. 25. dubna se jednotky ŻZW doposud bojující v Ghettu po vyhodnocení situace která se nejevila jako beznadějná, rozhodly k postupnému odchodu mimo ghett na už tolikrát zmiňovanou…

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola šestá (3/3)
25.02.2023 04:54 52

Povstalci ŻOB, tváří v tvář drtivé nepřátelské přesile a německé taktice vypalování celých ulic, museli opustit otevřenější konfrontace a uchýlili se do bunkrů…

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola šestá (2/3)
11.02.2023 06:22 93

Neúspěch byl považován jak za porážku, tak i za potupu. Odpoledne toho dne byl zbaven velení Ferdinand von Sammern-Frankenegg, přestože za počáteční debakl nenesl vinu.

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola šestá (1/3)
04.02.2023 07:05 60

Dnes se podíváme na samotný bojový střet, který dnes známe pod názvem Povstání ve varšavském ghettu.

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola pátá (3/3)
17.09.2022 06:13 77

Sicherheitsdienst (SD, Bezpečnostní služba) byla zpravodajská služba SS a NSDAP – Národně socialistické německé dělnické strany.

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola pátá (2/3)
10.09.2022 05:41 111

Waffen-SS, česky Zbraně SS, byly jednotky SS, určené k běžným vojenským operacím. Představovaly německé zvláštní a cizinecké jednotky nacistické armády.

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola pátá (1/3)
03.09.2022 05:37 99

V této kapitole se podíváme, trochu méně podrobně, na ty, co měli za úkol povstání potlačit, židy povraždit na místě nebo zajistit jejich transport do vyhlazovacích táborů a ghetto zbořit.

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola čtvrtá (6/6)
13.08.2022 06:25 70

Na začátku roku 1943 se konalo několik setkání mezi ŻOB a ŻZW. Jejich cílem bylo dosáhnout dohody mezi oběma organizacemi a sloučit je v jednu.

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola čtvrtá (5/6)
06.08.2022 04:34 79

Židovský vojenský svaz měl v první fázi svojí existence své buňky  v Lublinu, Lvově, Stanislavově a ve Varšavě. V první době své existence se snažil dostat co nejvíce polských vojáků židovského původu…

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola čtvrtá (4/6)
30.07.2022 05:27 94

Tato část práce bude věnována tomu, co se dnes označuje za druhého bojovníka v povstání proti německé zvůli. Jde o odboj, který bývá označován za pravicový, revizionistický, ale také jako vojenský.