Praha Jeruzalém
https://youtu.be/2owQL8_BfFE

Na videu, kolujícím po webu, vyzývá papež František věřící, aby dodržovali sobotu, tak „jako ji drží a zachovávají Židé“.

Autor: Mordechai Sones, 17.3.20 19:44

Nejvyšší biskup, římský biskup a vůdce celosvětové katolické církve jeho svatost papež František vyzval věřící, aby dodržovali sobotu, tak „jako ji drží a zachovávají Židé“.

„Žijeme poháněni od rána do večera,“ řekl František v rozhovoru, který během posledních dní koluje po webu. „To ničí naše duševní zdraví, duchovní zdraví i fyzické zdraví. A co víc: ovlivňuje a ničí to i rodinu, a tím i společnost. „Sedmý den odpočinul.“ To, co Židé zachovávají a stále drží je, že považují sobotu za svatou. V sobotu si odpočiňte. Nejméně jeden den v týdnu! Z vděčnosti uctívejte Boha, čas můžete strávit s rodinou, hrát si, dělat všechny tyto věci. Nejsme stroje!“

Římští katolíci věří, že ustanovený papež, je „vikářem Kristovým“ nebo také „zástupcem Krista na zemi“ a těší se papežské neomylnosti.

Papežská neomylnost je dogma katolické církve, které uvádí, že na základě Ježíšova slibu Petrovi je papež chráněn před možným omylem „když při výkonu své funkce pastýře a učitele všech křesťanů na základě své nejvyšší apoštolské autority definuje doktrínu o víře nebo morálce, kterou se má řídit celá církev.“

Mnoho katolíků však tvrdí, že se papež František od církevní doktríny odklonil a dokonce ho obviňují z marxismu. „Stejně jako Bernie Sanders je papež socialista,“ napsal William Kilpatrick v časopise Crisis Magazine. „Kapitalismus nazval mnoha nelaskavými slovy („ďáblův hnůj“), ale není tu žádná odpovídající kritika socialismu. Stejně jako u Sanderse, i jeho představy o ekonomice byly formovány marxistickými mysliteli a aktivisty. A stejně jako Sanders a další socialisté posouvají Demokraty doleva, tak se i papež František pokouší pohnout církví stejným směrem.“

Neomylnost je podle Nové katolické encyklopedie „více než jednoduchá, faktická absence chyb. Je to pozitivní dokonalost, vylučující možnost chyby.“

18.03.2020 05:55 Daniel Žingor4091Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova