Praha Jeruzalém

161 zemí má nyní diplomatické vztahy s Izraelem, což je nejvyšší počet, jaký kdy židovský stát měl. Společenství národů se čím dál méně zajímá o palestinské námitky a více o to, co může Izrael nabídnout.

Autor: Rachel Avraham

Minulý týden Palestinská samospráva usilovala o schválení rezoluce Rady bezpečnosti OSN odsuzující Trumpovu „Dohodu století“. Nakonec se jim to nepodařilo, protože rezoluce Rady bezpečnosti OSN nezískala dostatečnou mezinárodní podporu. Z tohoto důvodu byli nuceni se spokojit s tím, že vysoký komisař OSN pro lidská práva zveřejnil černou listinu podniků, které podnikají v izraelských osadách.

Zatímco PA oslavovala rezoluci jako „vítězství pro mezinárodní právo“, ve skutečnosti nedosáhla tak velkého vítězství, o jakém snila, protože taková černá listina nemá stejnou právní váhu jako rezoluce Bezpečností rady OSN. Pro Stát Izrael, který listinu samozřejmě odsoudil, je to vlastně významný diplomatický úspěch, o kterém by se dříve nikomu ani nesnilo, kdy jedinou věcí bránící schválení takových protiizraelských rezolucí Rady bezpečnosti OSN bylo americké veto.

Očividně došlo k systematické změně v tom, jak národy světa vnímají Stát Izrael. Poté, co súdánský vůdce přijal myšlenku navázání diplomatických vztahů s židovským státem a prezident Čadu oznámil, že jeho národ obnovil s Izraelem vztahy, následují další a další země jejich příkladu.

161 zemí má nyní diplomatické vztahy s Izraelem, což je nejvyšší počet, jaký kdy židovský stát měl. Společenství národů se čím dál méně zajímá o palestinské námitky a více o to, co může Izrael nabídnout.

Jak řekl izraelský premiér Benjamín Netanjahu: „Je toho spousta, co můžeme udělat společně, včetně bezpečnosti, zemědělství, potravin, vody, energie, zdraví a mnoho dalšího. Tvoříme nové cesty do muslimského světa. To je výsledek velké snahy během posledních několika let. Tvoříme dějiny a vracíme Izrael zpět na pozici rostoucí světové mocnosti.“ Všechen tento vývoj výrazně ovlivňuje, co se děje v OSN.

Stát Izrael však nepracoval na změně systematické předpojatosti v OSN sám. Pomáhaly mu různé organizace. Jednou z nejneobvyklejších z nich je Institut noachidského zákoníku (Institute of Noahide Code), židovská organizace sídlící v New Yorku, která aktivně pracuje na boji proti systematické protiizraelské předpojatosti v OSN. Během posledních několika let Institut pracoval na vzdělávání mezinárodní komunity v oblasti židovské víry. Mluvili o židovské víře v různých diskuzních panelech v OSN a účastnili se akcí, které zvyšovaly povědomí o kritické situaci Židů v arabských zemích.

Rabbi Yakov David Cohen, který Institut založil, věří, že jeho práce, kdy zvyšuje povědomí o sedmi zákonech synů Noeho mezi předními členy mezinárodní komunity, pomohla ke změně toho, „jak OSN vidí židovský lid a to ovlivnilo její politiku, obzvláště ohledně antisemitismu“. Cítí, že „univerzální noachidský zákoník je prostředkem k získání míru, jednoty a vykoupení pro celý svět“. Zdůraznil, že jeho práce vedla k zahájení událostí v OSN, které připomínají holokaust, a oslavě Chanuky pro přední členy mezinárodní komunity.

Rabbi Cohen věří, že vytvořit pozitivní kampaň ohledně židovského systému víry je nejlepším způsobem, jak může Izrael bojovat proti předsudkům a předpojatosti, protože nejlepší obranou je dobrý útok. To znamená, že bychom měli při každé příležitosti zdůrazňovat, jak jsme kladní a jak jsou naši nepřátelé hrozní, tudíž odvedeme pozornost od mediálního rámce, který pro nás připravili naši nepřátelé.

Tyto události pořádané Institutem noachidského zákoníku, který učí nežidy, jak mohou žít etický život podle židovského systému víry, mají výsledek. Podle Institutu pro národní bezpečností studia „v polovině října 2019, na pozadí přibývajících případů antisemitismu, které byly nejjasněji demonstrovány při střelbě na Jom Kippur v Halle, v Německu, představil Ahmed Shaheed, zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení, Valnému shromáždění OSN zprávu s názvem „Eliminace všech forem náboženské netolerance“ zaměřující se na antisemitismus. Tato 19-ti stránková zpráva, komplexní snaha, jak jednat s antisemitismem ve světovém měřítku, si zaslouží pozornost nejen proto, že je důležitá pro Izrael a židovské komunity po celém světě, ale také proto, že je překvapivě profesionální a zakládá se na výzkumu.“ OSN nakonec zaujala razantní postoj proti antisemitské nenávisti na Západě.

A nyní Stát Izrael začíná těžit z tohoto nového cítění v OSN stejně jako z nedávného stažení rezoluce Bezpečnostní rady OSN proti Trumpově „dohodě století“. Samozřejmě, že OSN je dál systematicky předpojatá vůči Izraeli, jak ukazuje nedávno vydaná černá listina podniků, které podnikají v izraelských osadách. Přesto začíná vítr v New Yorku vát v příznivějším směru pro židovský stát.

Už nežijeme v období, kdy celý systém OSN věří, že sionismus je formou rasismu. Proto, nakonec, pokud se budou události dál vyvíjet v tomto směru, můžeme jednoho dne potenciálně uspět a přeměnit OSN z bašty protiizraelské nenávisti na místo, které propaguje toleranci a úctu židovskému lidu.

Jak viděl prorok Izajáš a jak OSN jednou věřila: „I překují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože; národ proti národu nepozdvihne meč a už se nebudou učit boji.“

 

28. 02. 2020 11:08 225 Lucie Krchňáková Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem