Praha Jeruzalém

Sean Kingsley zvolil jiný přístup - obrátil se směrem k moři a v Izraeli prohledával spíš vraky lodí, než to, co je v zemi.

Od: All Israel News, 2. května 2021

Britský námořní archeolog tvrdí, že objevil důkaz o biblickém králi Šalomounovi a jeho údajné námořní říši, která byla vytvořena politickým spojenectvím se starými Féničany, kteří vládli v dnešním Libanonu.

Ačkoli je toho v Bibli o králi Šalomounovi napsáno mnoho a je tu popisován jako mocný monarcha s velkým bohatstvím a moudrostí, který postavil První jeruzalémský chrám, nebyly dosud o jeho vládě odhaleny žádné přímé archeologické důkazy. Mnoho historiků a archeologů proto dospělo k závěru, že byl Šalamoun buď vůdcem nějakého menšího knížectví, nebo dokonce idealizovaným mýtem.

Dr. Sean Kingsley však tento ustálený narativ svými novými poznatky zpochybňuje a tvrdí, že biblická zpráva o Šalamounovi je do značné míry přesná. Zatímco archeologové tradičně hledali důkazy o Šalamounovi v Izraeli, Kingsley se vydal jinou cestou a své průzkumy zaměřil na nalezení důkazů o středomořské říši, kterou Šalomoun podle Bible vybudoval prostřednictvím svého spojenectví s fénickým králem Chíramem.

„Roztáhl jsem velmi širokou síť. Takováto námořní studie ještě nikdy nebyla provedena,“ řekl Kingsley Guardianu.

Z vnějšku se Kingsley může jevit jako nepravděpodobný kandidát na objevení biblického Šalamouna. Místo toho, aby kopal v půdě Svaté země, strávil Kingsley poslední tři desetiletí zkoumáním více než 350 vraků lodí.

Kingsley vysvětlil důvody svých alternativních průzkumů.

„Archeologové již stovky let hledají, co se nachází v posvátné zemi Jeruzaléma, nejvíc prokopaném městě na světě. Do příběhů Královských a Paralipomenon knih o Šalamounově chrámu doposud nic definitivního nazapadá. Nicméně zkoumáním stop v přístavech, skladech, průmyslu a vracích lodí získáváme nové důkazy, které tímto hledáním pravdy otřásají,“ řekl Kingsley.

Kingsleyho pátrání po důkazech o existenci krále Šalomouna ho přivedlo, daleko od Svaté země – do Španělska. Kingsley tvrdí, že objevil v západním Středomoří „fénické pobřeží“, skládající se z několika míst spojených s obchodem a těžbou, včetně španělského Rio Tinto.

V Rio Tinto staré mapy odhalují existenci místa popisovaného jako „Šalamounův kopec“ nebo „Šalamounův hrad“. Podle jednoho záznamu ze 16. století se na tomto místě těžilo pro Šalamouna zlato a stříbro. Kingsley dále tvrdí, že izotopová analýza odhalila, že byly hromady stříbrné rudy, objevené ve Svaté zemi, španělského původu. Kromě toho keramika objevená poblíž španělského města Huelva údajně ukazuje na spojení se zemí Izrael a Fenícií. Podle Kingsleyho je Huelva pravděpodobně oním biblickým hlavním městem Taršiš – místem drahých kovů pro krále Šalomouna.

 

„To, co jsme objevili v jižním Španělsku, je nepopiratelné. Nalezené podpisy fénické přítomnosti, bohatě rozeseté od Rio Tinto po Málagu, nedávají žádný prostor pochybám o tom, že se lodě Blízkého východu do roku 900 před naším letopočtem plavily tam, kde se to tehdejším lidem muselo zdát jako přistání na Měsíci,“ řekl Kingsley.

Nedávné objevy závaží v jednotkách šekelů, blízkovýchodní keramika a sloní kly v Huelvě, dále spojují tato místa se starými Izraelity a Féničany.

Kingsley nadšeně popisoval, jak jeho objev spojil historii s legendou a potvrdil biblické zprávy.

„Když jsem v antických záznamech uviděl jméno kopce, kde se v Riu Tinto těžilo stříbro – Šalamounův kopec – byl jsem ohromen,“ řekl. „Biblická historie, archeologie a mýty se spojily, aby odhalily dlouho hledanou zemi Taršiš oslavovanou Starým zákonem.“

Kingsley vysvětlil racionální pozadí vzniku Šalamounovy námořní říše:

„Izrael ani Libanon nemohly čerpat z místních zdrojů zlata a stříbra. Bibličtí podnikatelé byli nuceni podívat se dál za horizont. Země Taršiš byla životně důležitým zdrojem Šalamounova stříbra. Jak mimo jiné zaznamenala Kniha Ezechiel: „Kvůli vašemu velkému bohatství a zboží s vámi obchodoval Taršiš.“

Kingsley na závěr popsal biblického Šalamouna jako úspěšného námořního magnáta, který skutečně nebezpečné námořní cesty outsourcoval fénickým námořníkům.

„Vypadá to, že byl Šalamoun ve svém námořním počílání docela prozíravý. Financoval plavby z Jeruzaléma a nechal, aby na moři podstoupili veškerá rizika, slavní féničtí námořníci,“ řekl.

Kingsleyho nové poznatky budou zveřejněny v jarním čísle časopisu Wreckwatch, věnovaného námořní archeologii.

 

05. 05. 2021 06:40 210 Daniel Žingor Zdroj: All Israel news

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem